Ga naar content
Lees voor

38 graden en percelen zijn te nat!

17 sep 2018

Deze zomer zal nog lang in ons geheugen geprent blijven. De lange droge periode was uitzonderlijk. Nog steeds zijn de gevolgen te zien aan de gewassen en de drooggevallen sloten en beken. De grondwaterstand is nog steeds laag. Daarbij rijst de vraag of deze winter nat genoeg wordt om de grondwaterstand weer op peil te krijgen. Als het grondwaterpeil te laag blijft, hebben we volgend jaar nog steeds last van deze zomer.

Keukentafelgesprekken

Leuk dat de agrarische ondernemers me nog regelmatig bellen om een afspraak te maken. Dat kan overigens nog steeds. Tijdens de keukentafelgesprekken en veldbezoeken, die uit deze gesprekken volgen, krijg ik een steeds beter beeld van het gebied en het bodem- en watersysteem. Bij de ondernemers zit veel gebiedskennis. Deze kennis kunnen we in de toekomst goed gebruiken. Om landbouw te bedrijven in de gemeente Someren, is kennis nodig over hoe met deze gronden om te gaan. Een heel belangrijk: geduld!

Meest opvallend

Het meest opvallend van de afgelopen maand was het feit dat ondernemers me met 38 graden buiten, belden over te natte percelen! Daar hadden ze om dat moment overigens geen last van. Wel zijn de te natte percelen in de beleving van agrariërs het grootste probleem. De beleving van deze extreme droogte is anders dan de beleving van te natte omstandigheden.

Wordt vervolgd!

Marco Arts gaat in gesprek met agrarische ondernemers in Someren en deelt zijn ervaringen. Hij werkt bij Aequator Groen & Ruimte, een onafhankelijk adviesbureau wat werkt aan bodem- en waterproblemen in het buitengebied.

Lees ook: Over Water en Bodem

38 graden en percelen zijn te nat! 17 sep 2018

Deze zomer zal nog lang in ons geheugen geprent blijven. De lange droge periode was uitzonderlijk. Nog steeds zijn de gevolgen te zien aan de gewassen en de drooggevallen sloten en beken. De grondwaterstand is nog steeds laag. Daarbij rijst de vraag of deze winter nat genoeg wordt om de grondwaterstand weer op peil te krijgen. Als het grondwaterpeil te laag blijft, hebben we volgend jaar nog steeds last van deze zomer.

Keukentafelgesprekken

Leuk dat de agrarische ondernemers me nog regelmatig bellen om een afspraak te maken. Dat kan overigens nog steeds. Tijdens de keukentafelgesprekken en veldbezoeken, die uit deze gesprekken volgen, krijg ik een steeds beter beeld van het gebied en het bodem- en watersysteem. Bij de ondernemers zit veel gebiedskennis. Deze kennis kunnen we in de toekomst goed gebruiken. Om landbouw te bedrijven in de gemeente Someren, is kennis nodig over hoe met deze gronden om te gaan. Een heel belangrijk: geduld!

Meest opvallend

Het meest opvallend van de afgelopen maand was het feit dat ondernemers me met 38 graden buiten, belden over te natte percelen! Daar hadden ze om dat moment overigens geen last van. Wel zijn de te natte percelen in de beleving van agrariërs het grootste probleem. De beleving van deze extreme droogte is anders dan de beleving van te natte omstandigheden.

Wordt vervolgd!

Marco Arts gaat in gesprek met agrarische ondernemers in Someren en deelt zijn ervaringen. Hij werkt bij Aequator Groen & Ruimte, een onafhankelijk adviesbureau wat werkt aan bodem- en waterproblemen in het buitengebied.

Lees ook: Over Water en Bodem