Ga naar content
Lees voor

Aanleg wadi aan Grebbe: bewoners denken mee

31 jan 2019

Donderdag 24 januari kregen de inwoners van de Grebbe de mogelijkheid om mee te denken over het ontwerp van een wadi bij hen in de straat. Deze wadi gaat helpen om de wateroverlast bij bewoners van de Keizerstraat en de Grebbe tegen te gaan.

In de Keizerstraat en Grebbe hebben diverse bewoners bij veel regen wateroverlast. Water staat daar op straat, in tuinen, en erger: in de woningen. Om dit waterprobleem structureel op te lossen, startte de gemeente Someren in september een participatietraject. Daarin kijkt ze samen met de bewoners naar mogelijkheden om de wateroverlast in de straat te beperken. En naar hoe dit eruit gaat zien. Een van de oplossingen is de aanleg van een wadi in het park, achter Basisschool de Ranonkel en aan de Grebbe. Deze wadi dient ervoor om het water op te vangen en om het water in de bodem te laten infiltreren. Alleen daarmee kan de grote hoeveelheid water worden opgevangen, die nodig is om het waterprobleem op te lossen.

Input van bewoners

In september was de eerste bewonersbijeenkomst in De Ruchte. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst zijn de plannen voor het project Keizerstraat/Grebbe uitgelegd. Bewoners kregen de mogelijkheid om input te geven voor het uiteindelijke plan. Het ging daarbij niet alleen om de aanleg van de wadi, maar ook over de inrichting van hun straat en het park. Bewoners konden ook aangeven wat ze graag in hun straat willen behouden, wat ze missen, tegen welke problemen ze aanlopen en wat ze opgelost willen zien.

Na de 1e bijeenkomst heeft een ontwerpbureau een plan en een ontwerp gemaakt op basis van de input van de bewoners. De wadi is daarin als uitgangspunt genomen. Tussentijds is het plan steeds besproken met de werkgroep. Daarin zitten een aantal vertegenwoordigers van Keizerstraat en Grebbe. In de bijeenkomst van 24 januari was het doel om samen een ontwerp voor de wadi te maken.

Inrichting van de wadi

De aanwezige bewoners van de Grebbe konden aangeven welke wensen zij hebben voor de wadi. Ze dachten onder andere mee over de locatie, de aanwezige bomen en het gebruik van natuurlijke elementen spelen. Deze wensen nemen we zoveel mogelijk meegenomen in het uiteindelijke ontwerp. Ook de Plusklas van basisschool de Ranonkel denkt mee over de inrichting van de wadi. Zij gingen eerder al aan de slag met het ontwerp van een waterbaan naast de school.

Overige maatregelen Keizerstraat/Grebbe

Naast de aanleg van een wadi nemen we nog een aantal maatregelen om de wateroverlast te beperken en de straat te verbeteren:

  • In de Keizerstraat leggen we een gescheiden afvoer voor regenwater aan. Zo komt regenwater niet meer in het gemengde riool terecht.
  • Het fietspad tussen de Keizerstraat en de Grebbe passen we aan, zodat de ‘hobbel’ verdwijnt. Hierdoor kan water makkelijker naar de wadi stromen.
  • Er komen parkeervakken langs de Grebbe, zodat auto’s niet meer in het gras parkeren.

In vervolgbijeenkomsten wordt het ontwerp van het gebied Keizerstraat/Grebbe samen met de werkgroep verder uitgewerkt. De planning is om in het najaar van 2019 te starten met de werkzaamheden.

 

Bekijk ook:

Aanpak wateroverlast Keizerstraat/Grebbe

Aanleg wadi aan Grebbe: bewoners denken mee 31 jan 2019

Donderdag 24 januari kregen de inwoners van de Grebbe de mogelijkheid om mee te denken over het ontwerp van een wadi bij hen in de straat. Deze wadi gaat helpen om de wateroverlast bij bewoners van de Keizerstraat en de Grebbe tegen te gaan.

In de Keizerstraat en Grebbe hebben diverse bewoners bij veel regen wateroverlast. Water staat daar op straat, in tuinen, en erger: in de woningen. Om dit waterprobleem structureel op te lossen, startte de gemeente Someren in september een participatietraject. Daarin kijkt ze samen met de bewoners naar mogelijkheden om de wateroverlast in de straat te beperken. En naar hoe dit eruit gaat zien. Een van de oplossingen is de aanleg van een wadi in het park, achter Basisschool de Ranonkel en aan de Grebbe. Deze wadi dient ervoor om het water op te vangen en om het water in de bodem te laten infiltreren. Alleen daarmee kan de grote hoeveelheid water worden opgevangen, die nodig is om het waterprobleem op te lossen.

Input van bewoners

In september was de eerste bewonersbijeenkomst in De Ruchte. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst zijn de plannen voor het project Keizerstraat/Grebbe uitgelegd. Bewoners kregen de mogelijkheid om input te geven voor het uiteindelijke plan. Het ging daarbij niet alleen om de aanleg van de wadi, maar ook over de inrichting van hun straat en het park. Bewoners konden ook aangeven wat ze graag in hun straat willen behouden, wat ze missen, tegen welke problemen ze aanlopen en wat ze opgelost willen zien.

Na de 1e bijeenkomst heeft een ontwerpbureau een plan en een ontwerp gemaakt op basis van de input van de bewoners. De wadi is daarin als uitgangspunt genomen. Tussentijds is het plan steeds besproken met de werkgroep. Daarin zitten een aantal vertegenwoordigers van Keizerstraat en Grebbe. In de bijeenkomst van 24 januari was het doel om samen een ontwerp voor de wadi te maken.

Inrichting van de wadi

De aanwezige bewoners van de Grebbe konden aangeven welke wensen zij hebben voor de wadi. Ze dachten onder andere mee over de locatie, de aanwezige bomen en het gebruik van natuurlijke elementen spelen. Deze wensen nemen we zoveel mogelijk meegenomen in het uiteindelijke ontwerp. Ook de Plusklas van basisschool de Ranonkel denkt mee over de inrichting van de wadi. Zij gingen eerder al aan de slag met het ontwerp van een waterbaan naast de school.

Overige maatregelen Keizerstraat/Grebbe

Naast de aanleg van een wadi nemen we nog een aantal maatregelen om de wateroverlast te beperken en de straat te verbeteren:

In vervolgbijeenkomsten wordt het ontwerp van het gebied Keizerstraat/Grebbe samen met de werkgroep verder uitgewerkt. De planning is om in het najaar van 2019 te starten met de werkzaamheden.

 

Bekijk ook:

Aanpak wateroverlast Keizerstraat/Grebbe