Ga naar content
Lees voor

Afkoppelcoach geeft ‘lesje’ klimaatadaptatie op Varendonck

6 jul 2022

De klassen 5-VWO op Varendonck kregen een ‘lesje’ klimaatadaptatie van afkoppelcoach Falco Thijssen. Aan bod kwamen onder andere het klimaat en de transitie hierin, oplossingen, mitigatie en adaptatie. Ingewikkelde materie waar de 5-VWO’ers wel raad mee wisten. Onderdeel van deze les was een minicase over de wateroverlast in België, Nederland en Duitsland in 2021. Er wordt over gesproken om hier een eindexamenvraag over te maken.

Afkoppelcoach geeft ‘lesje’ klimaatadaptatie op Varendonck 6 jul 2022

De klassen 5-VWO op Varendonck kregen een ‘lesje’ klimaatadaptatie van afkoppelcoach Falco Thijssen. Aan bod kwamen onder andere het klimaat en de transitie hierin, oplossingen, mitigatie en adaptatie. Ingewikkelde materie waar de 5-VWO’ers wel raad mee wisten. Onderdeel van deze les was een minicase over de wateroverlast in België, Nederland en Duitsland in 2021. Er wordt over gesproken om hier een eindexamenvraag over te maken.