Afkoppelsubsidie

De gemeente Someren wil het afkoppelen van regenwater in jouw tuin graag stimuleren. Je kunt hiervoor gebruik maken van de subsidieregeling van de gemeente Someren. Mogelijk heb je ook recht op een financiële tegemoetkoming van de waterschappen Aa en Maas of De Dommel.

De regelingen van het waterschap en de gemeente zijn stapelbaar. Dat betekent dat je voor hetzelfde plan zowel bij de gemeente als bij jouw waterschap subsidie kunt aanvragen.

Maar let op: Het te subsidiëren bedrag is in totaal niet hoger dan de werkelijke projectkosten

Subsidiebedragen gemeente Someren

De gemeente Someren stelt de volgende bedragen maximaal ter beschikking:

  • voor de eerste 250m2 afgekoppeld dakoppervlak: € 6/m2
  • vanaf 250m2 tot 2000m2 afgekoppeld dakoppervlak: € 4/m2

Een voorbeeld: stel je hebt een dak met een oppervlak van 500 m2*. Dat betekent dat je een subsidiebedrag kunt ontvangen van 250 x € 6 (€ 1.500) en 250 x € 4 (€ 1.000). In totaal gaat het dan om een subsidie van € 2.500.

*Het gemiddelde dakoppervlak van een particuliere woning ligt rond de 100 m2. In dat geval betekent het dat je aanspraak kunt maken op een subsidiebedrag van € 600 (100 x € 6).

Op deze pagina kun je de subsidie van de gemeente Someren aanvragen

Subsidie waterschappen

De gemeente Someren is verdeeld in twee stroomgebieden: Aa en Maas en De Dommel.

Beide waterschappen stellen elk op hun eigen manier een subsidie ter beschikking. Van welke subsidieregeling je gebruik kunt maken, hangt af van het waterschap waaronder je valt.

Waterschap De Dommel:

Waterschap De Dommel maakt gebruik van een zogeheten ‘verdubbelaar’. Het door de gemeente toegekende bedrag wordt door De Dommel ‘verdubbeld’. Woon je binnen het stroomgebied van De Dommel, dan maak je automatisch gebruik van deze regeling als je subsidie aanvraagt bij de gemeente Someren. Je hoeft dus niks extra’s zelf te doen.

Waterschap Aa en Maas:

Waterschap Aa en Maas heeft een iets andere regeling, waarbij je moet samenwerken met andere mensen in je buurt. Woon je in het stroomgebied van Aa en Maas, dan moet je voor zo’n project zelf een aanvraag doen. Globaal wordt maximaal 30 procent van het te investeren bedrag gesubsidieerd. Kijk op https://www.aaenmaas.nl/regelen/subsidie/ voor de voorwaarden.

De gemeente Someren wil aanvragers van het verzorgingsgebied van Aa en Maas bij de aanvraag helpen. Stuur je een aanvraag in voor subsidie van de gemeente Someren? Dan benadert de afkoppelcoach jou om je plannen te bundelen met andere aanvragers om zo samen een aanvraag te kunnen doen.