Ga naar content
Lees voor

Afkoppelsubsidie voor burgers en bedrijven Someren

16 apr 2020

De gemeente Someren gaat inwoners aanmoedigen maatregelen te nemen om wateroverlast te voorkomen. Burgers en bedrijven die hun regenpijp afkoppelen van het riool kunnen hiervoor subsidie krijgen.

Deze bedraagt maximaal 6 euro per vierkante meter afgekoppeld dakoppervlak. Met de aanvullende subsidiemogelijkheden van de waterschappen kan dit bedrag nog oplopen. Ook kunnen inwoners van Someren een beroep doen op de afkoppelcoach voor een onafhankelijk advies. De afkoppelcoach is gratis en vrijblijvend en adviseert mensen die hun regenwaterafvoer willen afkoppelen van de riolering.

Het initiatief om inwoners te stimuleren regenwater af te koppelen, past binnen het programma Onweerstaanbaar Someren dat als missie heeft om de gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken.

Met zijn allen steentje bijdragen

Doordat ons klimaat verandert, gaat het harder en langer regenen. De klimaatverandering betekent een toename van zowel natte als van droge periodes. ‘We zullen daarom allemaal een steentje bij moeten dragen om de gevolgen daarvan op te vangen,’ legt wethouder Louis Swinkels uit. ’Een van de maatregelen die we nemen om Someren klimaatbestendiger te maken, is om de piekafvoer van regenwater te verminderen en tegelijkertijd het water zo veel mogelijk te infiltreren in de bodem. Daarmee voorkomen we zowel overstromingen als uitdroging van de grond in periodes van droogte. De gemeente Someren heeft hiervoor een mooie subsidieregeling beschikbaar.’

Algemene informatie over afkoppelen en de subsidieregelingen is te vinden op www.onweerstaanbaarsomeren.nl/afkoppelen

De afkoppelcoach is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0493) 494 888 of per e-mail via afkoppelcoach@someren.nl

Afkoppelsubsidie voor burgers en bedrijven Someren 16 apr 2020

De gemeente Someren gaat inwoners aanmoedigen maatregelen te nemen om wateroverlast te voorkomen. Burgers en bedrijven die hun regenpijp afkoppelen van het riool kunnen hiervoor subsidie krijgen.

Deze bedraagt maximaal 6 euro per vierkante meter afgekoppeld dakoppervlak. Met de aanvullende subsidiemogelijkheden van de waterschappen kan dit bedrag nog oplopen. Ook kunnen inwoners van Someren een beroep doen op de afkoppelcoach voor een onafhankelijk advies. De afkoppelcoach is gratis en vrijblijvend en adviseert mensen die hun regenwaterafvoer willen afkoppelen van de riolering.

Het initiatief om inwoners te stimuleren regenwater af te koppelen, past binnen het programma Onweerstaanbaar Someren dat als missie heeft om de gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken.

Met zijn allen steentje bijdragen

Doordat ons klimaat verandert, gaat het harder en langer regenen. De klimaatverandering betekent een toename van zowel natte als van droge periodes. ‘We zullen daarom allemaal een steentje bij moeten dragen om de gevolgen daarvan op te vangen,’ legt wethouder Louis Swinkels uit. ’Een van de maatregelen die we nemen om Someren klimaatbestendiger te maken, is om de piekafvoer van regenwater te verminderen en tegelijkertijd het water zo veel mogelijk te infiltreren in de bodem. Daarmee voorkomen we zowel overstromingen als uitdroging van de grond in periodes van droogte. De gemeente Someren heeft hiervoor een mooie subsidieregeling beschikbaar.’

Algemene informatie over afkoppelen en de subsidieregelingen is te vinden op www.onweerstaanbaarsomeren.nl/afkoppelen

De afkoppelcoach is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0493) 494 888 of per e-mail via afkoppelcoach@someren.nl