Agenda

 • 4 februari 2020

  Informatieavond Aa-dal Zuid

  Op 4 februari vindt de tweede informatieavond plaats voor het project Aa-dal Zuid.

  Waterschap Aa en Maas werkt de komende jaren samen met onder andere de gemeente Someren eraan om de inrichting en het beheer van de beekdalen af te stemmen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Het doel van de avond is om de varianten voor de inrichting van de Aa en de kleine Aa binnen het project Aa-dal Zuid te bespreken.

  Het project richt zich onder meer op:

  klimaatadaptatie: hoe richten we het gebied in op de veranderende weersomstandigheden?

  optimalisatie peilbeheer voor de functies landbouw en ecologie in het gebied

  leefgebied planten en dieren

  verbeteren waterkwaliteit

  recreatie en cultuurhistorie.

  Wanneer?

  Dinsdag 4 februari 2020 van 19.30 uur tot 21.00 uur.

  Waar?

  Museum Klok en Peel, Ostaderstraat 23, Asten

 • 2 november 2019

  Natuurwerkdag op de Strabrechtse Heide

  Zaterdag 2 november vindt de landelijke natuurwerkdag weer plaats. Ook in Someren steken we de handen uit de mouwen en gaan we samen aan de slag op de Strabrechtse Heide! Kom je ook?

  De heide is een belangrijk leefgebied voor reptielen, zoals de hazelworm, zandhagedis en adder. Zij warmen zich graag op in de zon. De Strabrechtse Heide heeft echter te kampen met droogte. Bij de groei van bomen op de heide, zullen deze al het beschikbare water opnemen en zal de heide uitdrogen. Daarom is het belangrijk om het aantal bomen op de heide te beperken. Zo behouden we niet alleen de prachtige heide maar ook de vele soorten die in het open heidegebied hun thuis hebben.

  De Gemeente Someren en Staatsbosbeheer hebben een aantal jaren geleden 50 hectare bos gekapt om de verdroging tegen te gaan en de heide een nieuwe kans te geven. Ondertussen zijn er weer nieuwe boompjes gegroeid en is het tijd om deze te verwijderen. Daarom hebben de gemeente, waterschappen en de IVN vanuit de samenwerking Onweerstaanbaar Someren besloten om met de natuurwerkdag deze locatie te herstellen. Samen met jou willen we de jonge dennetjes en berken verwijderen met de hand, spade of takkenschaar.

  De locatie is te bereiken vanaf de parkeerplaats Het Jasper aan de Busserdijk in Lierop. Voor gereedschap, handschoenen, drinken en lunch wordt gezorgd. Kinderen vanaf circa 10 jaar mogen meehelpen.

  We zien je graag bij de natuurwerkdag! Je kunt je aanmelden via de website https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/strabrechtse-heide.

 • 31 okt 2019

  Lezing ’Water en klimaat(verandering)’

  Op 31 oktober 2019 geeft Ad Havermans, lid van de duurzaamheidswerkgroep van IVN, een lezing tijdens de maandelijkse open avond van IVN Asten-Someren.

  In 2018 werden we ineens geconfronteerd met het feit dat ook Nederland waterschaarste kan hebben. De zomer was langdurig gortdroog. In 2019 werd dit, mede door de lage grondwaterstand, in mindere mate nog eens overgedaan. Klimaatverandering betekent niet alleen temperatuurstijging, maar ook veranderingen in neerslaghoeveelheid en -verdeling. In de lezing kijkt Havermans naar (neerslag)water vanuit de weerkunde.

  Hoe ontstaat neerslag? Verdamping en afstroming van water, alsmede het gedrag van water in de bodem horen daarbij. Wat betekent klimaatverandering voor de beschikbaarheid van water: wereldwijd en in Nederland? Krijgen wij meer of minder neerslag? Krijgen we steeds meer te maken met extremen: droogtes, stortbuien? Tenslotte wordt klimaatverandering geplaatst in het bredere kader van duurzaamheid.

  Datum: donderdag 31 oktober van 20.00 tot 22.00 uur.

  Locatie: Verenigingsgebouw de Stulp, Ostaderstraat 30, Asten.

  De entree is gratis.

 • 29 oktober 2019

  Informatieavond Aa-dal Zuid

  Op 29 oktober 2019 vindt een informatieavond plaats over het project Aa-dal Zuid. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur in Museum Klok en Peel, Ostaderstraat 23, Asten.

  Het Aa-dal Zuid omvat de beekdalen van de Aa vanaf Limburg tot de A67 en de Kleine Aa. Zie ook: Aa-dal-Zuid basiskaart. Waterschap Aa en Maas werkt hier de komende jaren samen met gebiedspartners (waaronder de gemeenten) aan inrichting en beheer van de beekdalen, afgestemd op de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

  Tijdens de informatieavond krijg je informatie over het project en nodigen we jou uit om mee te denken over de toekomstige inrichting en het beheer van het gebied.

 • 24 oktober 2019

  Inloopavond inrichting Slievense Loop

  Op 24 oktober vindt een inloopavond plaats over de inrichting van de Slievense Loop. Dit project heeft als doel om wateroverlast in Someren te verminderen.

  Tijdens deze avond geven we je meer informatie over het projectplan. De bijeenkomst vindt plaats vanaf 19.00 uur in gemeenschapshuis De Weijers, Ter Hofstadlaan 77 in Someren.
  Het projectplan Slievense Loop kun je hier inzien.

 • 8 september 2019

  Natuurspeurtocht voor kinderen en ouders

  Zondag 8 september houdt IVN Asten-Someren een speurtocht in de natuur voor kinderen vanaf 4 jaar én hun ouders. Wat is er leuker voor kinderen dan al zoekend en speurend de natuur ontdekken? Wat is het verschil tussen een den en een spar? Woont in dit hol een vos of een konijn of toch iets anders?  Wat groeit daar op die dode boom?

  Tijdens de tocht onder leiding van een IVN-gids voeren de deelnemers allerlei opdrachten uit zoals het zoeken van materiaal uit de natuur.

  De speurtocht start om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats bij natuurpoort Vennenhorst aan de Bosrandweg (Keelven) te Someren. De tocht duurt circa 2 uur en is minder geschikt voor buggy’s en kinderwagens. Doe je ook mee met deze speurtocht door de natuur? Vergeet dan niet een tas mee te brengen voor het materiaal dat je verzamelt!

 • 6 juni 2019

  Jaarvergadering Lierop

  Kom ook naar de jaarvergadering van Belangengroep Lierop! In een presentatie van 20 minuten zal Dick Bakker, Adviseur Water en Riolering van de gemeente Someren belangstellenden informeren over het project Onweerstaanbaar Someren. Wat betekenen hitte, droogte én wateroverlast voor jouw woongenot en beleving van je wijk of dorp? We  horen graag je mening, ervaringen en ideeën om zo samen tot de juiste en betaalbare maatregelen te komen. Jouw leefomgeving en woongenot staan daarbij centraal.  Je bent van harte welkom.

  De jaarvergadering van Stichting Belangengroep Lierop vindt plaats van 20.00 tot 22.00 uur in de Vurherd.

   

 • 25 april 2019

  Waterleven in Brabantse beken

  De rijkdom aan leven in een gezonde Brabantse beek is van veel factoren afhankelijk. Hoe zijn plant en dier hierbij van elkaar afhankelijk? Wat zijn de gevolgen van een droge zomer zoals in 2018 op het leven in een beek?

  Tijdens een lezing bij IVN Asten-Someren laat Plonie van Campen je kennismaken met het waterleven in Brabantse beken.

  De lezing vindt plaats op donderdag 25 april in verenigingsgebouw de Stulp aan de Ostaderstraat 30 te Asten. De aanvang is om 20.00 uur, de entree is gratis.

 • 22 maart 2019

  Wereld Waterdag

  De jaarlijkse Wereldwaterdag is een internationale dag in het teken van water. Deze vindt plaats op 22 maart, met dit jaar als thema: Niemand achter laten.

 • 13 en 18 maart 2019

  Nationale Boomfeestdag

  Someren viert boomfeestdag op woensdag 13 en maandag 18 maart. Ongeveer 175 kinderen, van verschillende scholen, planten inlandse eiken en bosplantsoen aan op twee locaties.
 • 12 februari 2018

  Bijeenkomst wateroverlast Someren Noord

  Op dinsdag 12 februari organiseren we een bewonersbijeenkomst over de waterproblematiek in Someren-Noord en langs de Slievense Loop.

  De gemeente Someren is samen met de waterschappen bezig om Someren Onweerstaanbaar en klimaatbestendig te maken. Een van de knelpunten bij hevige neerslag is de wateroverlast in Someren-Noord en langs de Slievense Loop. In deze bijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden praten we je bij over de stand van zaken.

  Je bent van harte uit om je te laten informeren en om mee te denken over de beste oplossing voor een Onweerstaanbaar Someren.

 • 12 februari 2019

  Subsidiemarkt ‘Landschap en Water’

  De provincie Noord-Brabant, ZLTO,  Waterschappen en gemeente bieden subsidies voor landschap en water waar agrariërs en eigenaren van een perceel in het buitengebied gebruik van kunnen maken. Mogelijk zijn deze subsidies ook interessant voor jou. Op dinsdag 12 februari organiseren we daarom een informatiebijeenkomst en subsidiemarkt met als thema landschap en water. Deze vindt plaats van 16:15 -18:00 uur in De Ruchte.

 • 12 februari 2019

  Praktijkkennisdag Klimaatbestendige landbouw

  De gemeente Someren, de waterschappen Aa en Maas en De Dommel, ZLTO-Someren en ZLTO-Asten willen de landbouwsector actief betrekken in ‘Onweerstaanbaar Someren’. Daarom wordt er op 12 februari van 12.30u tot 17.00u, in cultuurcentrum ‘De Ruchte’ (Laan ten Roode 71, Someren) een praktijkgerichte middag georganiseerd met aansluitend een subsidiemarkt gericht op landschap en water.

  Met deze praktijkkennismiddag brengen we de juiste mensen samen om uw vragen te bespreken, en afwegingen te onderbouwen. Hiermee kunt u uw bedrijf beter wapenen tegen de extremen. Samen maken we Someren klimaatbestendiger.

 • 03 november 2018

  Natuurwerkdag

  Op zaterdag 3 november vindt weer de nationale natuurwerkdag plaats. Ook IVN Asten-Someren neemt hier aan deel. Wil je ook een dagje de handen uit de mouwen steken en actief zijn in de Natuur? Meld je dan aan via www.natuurwerkdag.nl.

 • 17 t/m 24 oktober 2018

  Week van ons Water

  Van 17 tot 24 oktober 2018 worden er weer tal van leerzame en verrassende activiteiten door heel Nederland georganiseerd die antwoord geven op vragen als: hoe beschermen we Nederland tegen water? Wat kan ik zelf doen om wateroverlast tegen te gaan? Wat moet ik doen bij overstroming?

  Meer info op www.weekvanonswater.nl

 • 10 oktober 2018

 • 04 oktober 2018

  Inloopbijeenkomst Someren-Noord en Slievenstraat

  We hebben jouw kennis en ervaring hard nodig. Want wat betekent hitte, droogte én wateroverlast voor jouw woongenot en beleving van je wijk of dorp? We  horen graag je mening, ervaringen en ideeën om zo samen tot de juiste en betaalbare maatregelen te komen. Jouw leefomgeving en woongenot staan daarbij centraal.

  Je bent van harte welkom:

  Tussen 19:00 en 21:00 uur in Gemeenschapshuis De Weijers (Ter Hofstadlaan 77)

 • 06 september 2018

  Bewonersbijeenkomst Keizerstraat/Grebbe

  Donderdag 6 september organiseert gemeente Someren een bewonersbijeenkomst over het project Keizerstraat en Grebbe. Deze straten hebben bij hevige regenval veel wateroverlast. We gaan samen met bewoners aan de slag om tot een oplossing te komen voor de problemen die ontstaan bij hevige regenval. Op deze avond staat het ontwerp-proces voor de nieuwe situatie van de Keizerstraat en Grebbe centraal.

  Wij nodigen bewoners van de Keizerstraat en Grebbe uit voor deze avond om deel te nemen in het ontwerp-proces. Het enige dat daarbij vaststaat, is dat regenwater van Keizerstraat (deels) wordt opgevangen in Grebbe. Uiteraard met als doel wateroverlast op beide locaties op te lossen.

  We horen graag de mening, ervaringen en ideeën van bewoners om zo samen tot de juiste en betaalbare maatregelen te komen. De leefomgeving en het woongenot staan daarbij centraal en het voorkomen van wateroverlast is hier leidend!

  Wat: wijkbijeenkomst waterproblematiek Keizerstraat/ Grebbe.

  Voor wie: alle inwoners uit Keizerstraat en De Grebbe

  Datum: donderdag 6 september

  Tijdstip: 19.15 -21.15 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

  Locatie:  De Ruchte

 • 10 juli 2018

  Wijkbijeenkomst Loove

  We hebben jouw kennis en ervaring hard nodig. Want wat betekent hitte, droogte én wateroverlast voor jouw woongenot en beleving van je wijk of dorp? We  horen graag je mening, ervaringen en ideeën om zo samen tot de juiste en betaalbare maatregelen te komen. Jouw leefomgeving en woongenot staan daarbij centraal.

  Je bent van harte welkom:

  Dinsdag 3 juli van 20.00 tot 22.00 uur
  Locatie: Café De Postel (Postel 19, bij de Sporthal)

 • 03-07-2018

  Dorpsbijeenkomst Someren-Heide

  We hebben jouw kennis en ervaring hard nodig. Want wat betekent hitte, droogte én wateroverlast voor jouw woongenot en beleving van je wijk of dorp? We  horen graag je mening, ervaringen en ideeën om zo samen tot de juiste en betaalbare maatregelen te komen. Jouw leefomgeving en woongenot staan daarbij centraal.

  Je bent van harte welkom:

  Dinsdag 3 juli van 20.00 tot 22.00 uur
  Locatie: Gemeenschapshuis De Bunt, Graathof 9, Someren-Heide

 • 28-06-2018

  Bijeenkomst Someren-Centrum

  We hebben jouw kennis en ervaring hard nodig. Want wat betekent hitte, droogte én wateroverlast voor jouw woongenot en beleving van je wijk of dorp? We  horen graag je mening, ervaringen en ideeën om zo samen tot de juiste en betaalbare maatregelen te komen. Jouw leefomgeving en woongenot staan daarbij centraal.

  Je bent van harte welkom:

  Donderdag 28 juni, van 20.00 tot 22.00 uur
  Locatie: Theater De Ruchte, Laan ten Roode 71

 • 27-06-2018

  Wijkbijeenkomst Waterdael

  We hebben jouw kennis en ervaring hard nodig. Want wat betekent hitte, droogte én wateroverlast voor jouw woongenot en beleving van je wijk of dorp?

  We  horen graag je mening, ervaringen en ideeën om zo samen tot de juiste en betaalbare maatregelen te komen. Jouw leefomgeving en woongenot staan daarbij centraal.

  Je bent van harte welkom:

  Woensdag 27 juni, om 20:00 uur
  We wandelen mee met de wijkwandeling
  Locatie: Openbare basisschool Ranonkel, Dommel 20

 • 20-06-2018

  Lezing klimaatverandering Someren - ZummerePower

  Op 20 juni a.s. organiseert ZummerePower, na de ALV, een lezing over klimaatverandering.

  Ad Havermans, oud docent fysische geografie Lerarenopleiding aardrijkskunde Sittard en oud docent duurzame ontwikkeling International business and languages Tilburg, verzorgen de lezing voor een breder publiek.  Er worden een vijftal vragen gesteld en beantwoord. Deze vragen zijn:

  1. Klimaatverandering was er toch altijd al?
  2. Verandert het klimaat momenteel ook?
  3. Speelt de mens daarin een rol?
  4. Wat zijn de gevolgen?
  5. Wat kunnen we doen? De wijze waarop wij energie benutten speelt hierin een belangrijke rol.

  Klimaatverandering is een aspect van duurzaamheid. Om die reden wordt het onderwerp in een breder kader geplaats. Naast klimaatverandering worstelen we als mensheid met meerdere ecologische problemen, die dringend om een oplossing vragen.

  Toegang gratis.

 • 04-06-2018

  Klimaattop in Breda

  Op de klimaattop in Breda zal de Provincie Noord Brabant officieel aanhaken bij dit bijzondere initiatief, de samenwerking van de gemeente Someren en de waterschappen Aa en Maas en de Dommel om Someren klimaatbestendiger te maken.

 • 24-05-2018

  Wijk- of dorpsbijeenkomst Lierop

  We hebben jouw kennis en ervaring hard nodig. Want wat betekent hitte, droogte én wateroverlast voor jouw woongenot en beleving van je wijk of dorp?

  We  horen graag je mening, ervaringen en ideeën om zo samen tot de juiste en betaalbare maatregelen te komen. Jouw leefomgeving en woongenot staan daarbij centraal.  Je bent van harte welkom:

  Van 20.00 tot 22.00 uur in gemeenschapshuis Vurherd

 • 22-05-2018

  Voorlichtingsavond ZLTO over mogelijkheden POP3 subsidie

  ZLTO organiseert op vrijdagavond 22 mei een voorlichtingsavond over de nieuwe subsidiemogelijkheden met de POP3 regeling fysieke investeringen. Deze subsidie kan enkel door landbouwers en samenwerkingsverbanden van landbouwers aan worden gevraagd. De bijeenkomst wordt georganiseerd door ZLTO in samenwerking met Provincie Noord-Brabant en is gratis. Het gaat over de aankomende openstelling (4 juni 2018 – 16 juli 2018) voor alle Brabantse landbouwers.

  Aanmelden kan via de website van ZLTO.

 • 18-05-2018

  Omgevingsoverleg Peelrijt

  Het omgevingsoverleg Peelrijt heeft zich in eerste instantie bezig gehouden met factfinding en visie vorming. Wat zijn de grootste onduidelijkheden en of knelpunten in het gebied en hoe komen we tot een plan van aanpak om tot verduidelijking dan wel een oplossing voor de knelpunten te komen? Tevens is er nagedacht hoe het stroomgebied van de Peelrijt er idealiter in 2030 uit ziet.  In de tweede fase is het omgevingsoverleg er op gericht om mee te denken over een totaal uitvoeringsprogramma, waar iedereen mee aan de slag gaat.

Samen aan de slag met een klimaatbestendige omgeving