Ga naar content

Webinar kruidenrijk grasland

Woensdag 26 mei 2021

Locatie / tijd

Online / 20:30

Omschrijving

Wil je weten wat de voordelen zijn van het gebruik van kruidenrijk grasland en wil je leren van de ervaringen van anderen? Sluit dan aan bij de webinar van Onweerstaanbaar Someren op woensdag 26 mei van 20.30-21.30 uur.

Een bodemexpert zoomt in op een aantal lokale voorbeelden en enkele agrariërs met praktijkervaring zijn aanwezig. Tenslotte beantwoordt een zaadleverancier van kruidenrijke mengsels jouw vragen tijdens de webinar.

Deze webinar is voor iedereen in Someren gratis toegankelijk. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jfaber@aequator.nl, dan krijg je de link toegestuurd waarmee je kunt deelnemen.

 

 

Webinar bodemverdichting

Maandag 29 mrt 2021

Locatie / tijd

Online / 20:00

Omschrijving

Ben jij agrariër of loonwerker in Someren? En wil je weten hoe je bodemverdichting kunt voorkomen of verhelpen? Luister dan op 29 maart van 20.00 tot 21.00 uur naar een expert die de aangetroffen bodemverdichting in Someren in een webinar met jou bespreekt.

Op 3 en 4 maart hebben bodemexperts op een twintigtal percelen verspreid door heel Someren in de bodem gemeten naar bodemverdichting.

De metingen vonden plaats in het kader van het project Onweerstaanbaar Someren. Om de resultaten van deze metingen te bespreken en kennis te delen over kansrijke maatregelen tegen bodemverdichting, organiseert Duurzaam Bodembeheer Someren een webinar over bodemverdichting.

Informatieavond Aa-dal Zuid

Dinsdag 4 feb 2020

Locatie / tijd

Museum Klok en Peel, Ostaderstraat 23, Asten / 19:30

Omschrijving

Op 4 februari vindt de tweede informatieavond plaats voor het project Aa-dal Zuid.

Waterschap Aa en Maas werkt de komende jaren samen met onder andere de gemeente Someren eraan om de inrichting en het beheer van de beekdalen af te stemmen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Het doel van de avond is om de varianten voor de inrichting van de Aa en de kleine Aa binnen het project Aa-dal Zuid te bespreken.

Het project richt zich onder meer op:

klimaatadaptatie: hoe richten we het gebied in op de veranderende weersomstandigheden?

optimalisatie peilbeheer voor de functies landbouw en ecologie in het gebied

leefgebied planten en dieren

verbeteren waterkwaliteit

recreatie en cultuurhistorie.

Wanneer?

Dinsdag 4 februari 2020 van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Natuurwerkdag op de Strabrechtse Heide

Zaterdag 2 nov 2019

Locatie / tijd

Parkeerplaats Het Jasper aan de Busserdijk in Lierop / 00:00

Omschrijving

Zaterdag 2 november vindt de landelijke natuurwerkdag weer plaats. Ook in Someren steken we de handen uit de mouwen en gaan we samen aan de slag op de Strabrechtse Heide! Kom je ook?

De heide is een belangrijk leefgebied voor reptielen, zoals de hazelworm, zandhagedis en adder. Zij warmen zich graag op in de zon. De Strabrechtse Heide heeft echter te kampen met droogte. Bij de groei van bomen op de heide, zullen deze al het beschikbare water opnemen en zal de heide uitdrogen. Daarom is het belangrijk om het aantal bomen op de heide te beperken. Zo behouden we niet alleen de prachtige heide maar ook de vele soorten die in het open heidegebied hun thuis hebben.

De Gemeente Someren en Staatsbosbeheer hebben een aantal jaren geleden 50 hectare bos gekapt om de verdroging tegen te gaan en de heide een nieuwe kans te geven. Ondertussen zijn er weer nieuwe boompjes gegroeid en is het tijd om deze te verwijderen. Daarom hebben de gemeente, waterschappen en de IVN vanuit de samenwerking Onweerstaanbaar Someren besloten om met de natuurwerkdag deze locatie te herstellen. Samen met jou willen we de jonge dennetjes en berken verwijderen met de hand, spade of takkenschaar.

De locatie is te bereiken vanaf de parkeerplaats Het Jasper aan de Busserdijk in Lierop. Voor gereedschap, handschoenen, drinken en lunch wordt gezorgd. Kinderen vanaf circa 10 jaar mogen meehelpen.

We zien je graag bij de natuurwerkdag! Je kunt je aanmelden via de website https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/strabrechtse-heide.

Lezing ’Water en klimaat(verandering)’

Zaterdag 19 okt 2019

Locatie / tijd

Verenigingsgebouw de Stulp / 20:00

Omschrijving

Op 31 oktober 2019 geeft Ad Havermans, lid van de duurzaamheidswerkgroep van IVN, een lezing tijdens de maandelijkse open avond van IVN Asten-Someren.

In 2018 werden we ineens geconfronteerd met het feit dat ook Nederland waterschaarste kan hebben. De zomer was langdurig gortdroog. In 2019 werd dit, mede door de lage grondwaterstand, in mindere mate nog eens overgedaan. Klimaatverandering betekent niet alleen temperatuurstijging, maar ook veranderingen in neerslaghoeveelheid en -verdeling. In de lezing kijkt Havermans naar (neerslag)water vanuit de weerkunde.

Hoe ontstaat neerslag? Verdamping en afstroming van water, alsmede het gedrag van water in de bodem horen daarbij. Wat betekent klimaatverandering voor de beschikbaarheid van water: wereldwijd en in Nederland? Krijgen wij meer of minder neerslag? Krijgen we steeds meer te maken met extremen: droogtes, stortbuien? Tenslotte wordt klimaatverandering geplaatst in het bredere kader van duurzaamheid.

Datum: donderdag 31 oktober van 20.00 tot 22.00 uur.

Locatie: Verenigingsgebouw de Stulp, Ostaderstraat 30, Asten.

De entree is gratis.

Wat doen we?

De gemeente Someren en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel hebben de afgelopen tijd een aantal maatregelen getroffen. Maatregelen om Someren klimaatbestendiger te maken. Dat is nodig omdat het klimaat verandert.
Wat doen we? De gemeente Someren en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel hebben de afgelopen tijd een aantal maatregelen getroffen. Maatregelen om Someren klimaatbestendiger te maken. Dat is nodig omdat het klimaat verandert.