Ga naar content
Lees voor

Agrarische Kennismiddag Someren met praktische tips

13 feb 2019

Dinsdag 12 februari 2019 werd in de Ruchte in Someren de kennismiddag gehouden voor agrarische ondernemers. Zo’n 40 agrariërs deden mee met workshops en deelden hun kennis en ervaringen. De deelnemers konden kiezen uit 6 verschillende werksessies met als thema’s: Water, Bodem, Bemesting, Grondbewerkingen, Teelten en Meten & meedoen. De workshops werden begeleidt door experts van diverse bedrijven. “Jammer dat we ze niet allemaal kunnen volgen”, was een opmerking van een deelnemer. Een aantal ondernemers had monsters en bedrijfsspecifieke informatie meegenomen. Deze zijn met de deskundige besproken.

Uitwisseling van kennis en praktische tips

Tijdens de werksessie zijn kennis en praktische tips uitgewisseld voor de specifieke situatie van Someren. Onder anderen zijn er tips gegeven over mogelijk grondbewerkingen om de bodemverdichting op te heffen en de bodem op een eenvoudige manier te beoordelen. Ook tips over hoe een keuze te maken voor het moment van onderzaai in mais  of over welke groenbemester passen bij teelt en/of bodemopbouw of na aardappelen kwamen aan bod. Net als: hoe de nutriëntenbenutting te optimaliseren en het verlies te beperken en de kansen voor een ander waterbeheer in samenwerking met de buren. De middag werd afgesloten met een overzicht/markt van de mogelijke subsidies om maatregelen te nemen.

Rode draad: goede bodemkwaliteit, waterafvoer en water vasthouden als uitgangspunt

Als rode draad van de dag kwam in alle werksessies naar voren dat een goede bodemkwaliteit, waterafvoer en water vasthouden belangrijke uitgangspunt voor het Somerense waren. Deze punten hangen sterk met elkaar samen. De zomers van 2016 en 2018 hadden veel invloed gehad op de bodemkwaliteit en het watersysteem. Elke deelnemer is hier op zijn bedrijf mee bezig.

Wens: meer maatwerk en kennisdeling

Om op deze manier kennis uit te wisselen met elkaar werd als positief ervaren. Daarnaast kwam de wens naar voren voor meer maatwerk en inzet van de latent aanwezige gebiedskennis bij de agrariërs. Gebruik het boerenverstand. De deelnemers waren het ook eens over het verbeteren van de samenwerking onderling als buren en tussen andere relevante partijen. We kunnen dus nog van elkaar leren als we er voor openstaan en deze kennismiddag was hier weer een bewijs van.

Met een deskundige het veld in

In 2019 gaat Onweerstaanbaar Someren door met het organiseren van activiteiten en het uitvoeren van maatregelen (ook al duurt dit voor sommige deelnemers erg lang). Voor de agrarische ondernemers is er nog steeds de mogelijkheid om samen met een deskundige de situatie in het veld te bespreken. Neem hiervoor contact op met Marco Arts, via onweerstaanbaar@someren.nl

Lees ook:

Boeren in Someren zoeken naar vernieuwing na jaren met extreem weer

Maatregelenlijst

Presentaties werksessies

Grondbewerking – Cumela
Meedoen en monitoring – Deltares en Waterschap Aa en Maas 
Teelten (1) – Visscher-Holland 
Teelten (2) – WERN
Water – Aequator 
Werksessie Bemesting – NMI

Agrarische Kennismiddag Someren met praktische tips 13 feb 2019

Dinsdag 12 februari 2019 werd in de Ruchte in Someren de kennismiddag gehouden voor agrarische ondernemers. Zo’n 40 agrariërs deden mee met workshops en deelden hun kennis en ervaringen. De deelnemers konden kiezen uit 6 verschillende werksessies met als thema’s: Water, Bodem, Bemesting, Grondbewerkingen, Teelten en Meten & meedoen. De workshops werden begeleidt door experts van diverse bedrijven. “Jammer dat we ze niet allemaal kunnen volgen”, was een opmerking van een deelnemer. Een aantal ondernemers had monsters en bedrijfsspecifieke informatie meegenomen. Deze zijn met de deskundige besproken.

Uitwisseling van kennis en praktische tips

Tijdens de werksessie zijn kennis en praktische tips uitgewisseld voor de specifieke situatie van Someren. Onder anderen zijn er tips gegeven over mogelijk grondbewerkingen om de bodemverdichting op te heffen en de bodem op een eenvoudige manier te beoordelen. Ook tips over hoe een keuze te maken voor het moment van onderzaai in mais  of over welke groenbemester passen bij teelt en/of bodemopbouw of na aardappelen kwamen aan bod. Net als: hoe de nutriëntenbenutting te optimaliseren en het verlies te beperken en de kansen voor een ander waterbeheer in samenwerking met de buren. De middag werd afgesloten met een overzicht/markt van de mogelijke subsidies om maatregelen te nemen.

Rode draad: goede bodemkwaliteit, waterafvoer en water vasthouden als uitgangspunt

Als rode draad van de dag kwam in alle werksessies naar voren dat een goede bodemkwaliteit, waterafvoer en water vasthouden belangrijke uitgangspunt voor het Somerense waren. Deze punten hangen sterk met elkaar samen. De zomers van 2016 en 2018 hadden veel invloed gehad op de bodemkwaliteit en het watersysteem. Elke deelnemer is hier op zijn bedrijf mee bezig.

Wens: meer maatwerk en kennisdeling

Om op deze manier kennis uit te wisselen met elkaar werd als positief ervaren. Daarnaast kwam de wens naar voren voor meer maatwerk en inzet van de latent aanwezige gebiedskennis bij de agrariërs. Gebruik het boerenverstand. De deelnemers waren het ook eens over het verbeteren van de samenwerking onderling als buren en tussen andere relevante partijen. We kunnen dus nog van elkaar leren als we er voor openstaan en deze kennismiddag was hier weer een bewijs van.

Met een deskundige het veld in

In 2019 gaat Onweerstaanbaar Someren door met het organiseren van activiteiten en het uitvoeren van maatregelen (ook al duurt dit voor sommige deelnemers erg lang). Voor de agrarische ondernemers is er nog steeds de mogelijkheid om samen met een deskundige de situatie in het veld te bespreken. Neem hiervoor contact op met Marco Arts, via onweerstaanbaar@someren.nl

Lees ook:

Boeren in Someren zoeken naar vernieuwing na jaren met extreem weer

Maatregelenlijst

Presentaties werksessies

Grondbewerking – Cumela
Meedoen en monitoring – Deltares en Waterschap Aa en Maas 
Teelten (1) – Visscher-Holland 
Teelten (2) – WERN
Water – Aequator 
Werksessie Bemesting – NMI