Ga naar content
Lees voor

Agrarische watermenukaart

3 aug 2018

Wateroverlast, langdurige droogte en slechte waterkwaliteit. Daar zitten we niet op te wachten. Toch worden we hier steeds vaker mee geconfronteerd. Om ons er beter te kunnen wapenen tegen wateroverlast, langdurige droogte en slechte waterkwaliteit, is het noodzakelijk dat iedereen aan de slag gaat met het nemen van maatregelen. Als agrariërs, gemeente, waterschappen, bewoners en bedrijven staan we samen aan de lat. Iedereen moet een steentje bijdragen aan een klimaatbestendig Someren.

Subsidieregelingen

Deze watermenukaart geeft inzicht in maatregelen die je als agrariër, tuinder of eigenaar van een stuk grond in het buitengebied kunt nemen. In totaal zijn er 34 regelingen waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. Zie hiervoor de pdf Agrarische Watermenukaart. Door op de regelingen te klikken in de pdf kom je op de betreffende website uit met meer informatie. De regelingen van Waterschap de Dommel zijn als apart document te downloaden.

Contactpersonen

Heb je interesse in een van de subsidieregelingen? Of heb je vragen over een van de regelingen? Neem dan gerust contact met ons op. De contactpersonen voor subsidieregelingen zijn:

 • Groenblauw Stimuleringskader (STIKA) & Agrarisch waterbeheer
  Martien Vinken
  Mail: info@martienvinken.nl
  Tel: 06 – 271 227 21
 • Waterschap de Dommel – Leven de Dommel
  Lenna van Kollenburg
  Mail: lvkollenburg@dommel.nl
  Tel: 0411 – 618 618
 • ZLTO – Wel goed water geven
  Inge Meijers
  Mail: inge.meijers@zlto.nl
  Tel: 06 – 505 284 86

Downloads

Agrarische watermenukaart met subsidiemaatregelen (Interactieve versie maart 2019)
Regelingen Waterschap de Dommel – agrarische watermenukaart

Agrarische watermenukaart 3 aug 2018

Wateroverlast, langdurige droogte en slechte waterkwaliteit. Daar zitten we niet op te wachten. Toch worden we hier steeds vaker mee geconfronteerd. Om ons er beter te kunnen wapenen tegen wateroverlast, langdurige droogte en slechte waterkwaliteit, is het noodzakelijk dat iedereen aan de slag gaat met het nemen van maatregelen. Als agrariërs, gemeente, waterschappen, bewoners en bedrijven staan we samen aan de lat. Iedereen moet een steentje bijdragen aan een klimaatbestendig Someren.

Subsidieregelingen

Deze watermenukaart geeft inzicht in maatregelen die je als agrariër, tuinder of eigenaar van een stuk grond in het buitengebied kunt nemen. In totaal zijn er 34 regelingen waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. Zie hiervoor de pdf Agrarische Watermenukaart. Door op de regelingen te klikken in de pdf kom je op de betreffende website uit met meer informatie. De regelingen van Waterschap de Dommel zijn als apart document te downloaden.

Contactpersonen

Heb je interesse in een van de subsidieregelingen? Of heb je vragen over een van de regelingen? Neem dan gerust contact met ons op. De contactpersonen voor subsidieregelingen zijn:

Downloads

Agrarische watermenukaart met subsidiemaatregelen (Interactieve versie maart 2019)
Regelingen Waterschap de Dommel – agrarische watermenukaart