Artikelen door Onweerstaanbaar Someren

Groote Hoeven klaar voor de start

De werkzaamheden in de toekomstige groene woonwijk Groote Hoeven in Someren zijn gestart. Aannemersbedrijf Vissers-Ploegmakers is op maandag 18 februari begonnen met het bouwrijp maken van het nieuwbouwplan. Hierin staan 170 woningen op de planning. Een wijk met duurzame ambities In het gebied tussen Zandstraat, Kommerstraat, Hooghoefweg en Loovebaan staan prachtige groene bomenrijen. Deze bomen […]

Agrarische Kennismiddag Someren met praktische tips

Dinsdag 12 februari 2019 werd in de Ruchte in Someren de kennismiddag gehouden voor agrarische ondernemers. Zo’n 40 agrariërs deden mee met workshops en deelden hun kennis en ervaringen. De deelnemers konden kiezen uit 6 verschillende werksessies met als thema’s: Water, Bodem, Bemesting, Grondbewerkingen, Teelten en Meten & meedoen. De workshops werden begeleidt door experts […]

,

Meetgegevens water via kaartverhalen

Meten is weten. Met waterdata op websites van de waterschappen kun je zien hoe het is gesteld met het water in jouw omgeving. Voor Onweerstaanbaar Someren werden de data van Waterschap Aa en Maas en Waterschap de Dommel samengevoegd. Zo zie je in een oogopslag de actuele situatie voor de gemeente Someren. De wateren in […]

Kennismiddag en subsidiemarkt

Op dinsdag 12 februari van 13:00u tot 18:00u organiseert Onweerstaanbaar Someren een kennismiddag voor agrarische ondernemers. Aansluitend vindt een subsidiebijeenkomst plaats, voor landeigenaren in het buitengebied. Workshops en subsidiebijeenkomst Experts gaan in workshops samen met u aan de slag met de thema’s bodem, water, teelten, bemesting, grondbewerking en meten/participeren. Zij geven praktische en direct bruikbare […]

Bijeenkomst wateroverlast Someren-Noord

Op dinsdag 12 februari organiseren we een bewonersbijeenkomst over de waterproblematiek in Someren-Noord en langs de Slievense Loop. De gemeente Someren is samen met de waterschappen bezig om Someren Onweerstaanbaar en klimaatbestendig te maken. Een van de knelpunten bij hevige neerslag is de wateroverlast in Someren-Noord en langs de Slievense Loop. In deze bijeenkomst voor bewoners […]

Aanleg wadi aan Grebbe: bewoners denken mee

Donderdag 24 januari kregen de inwoners van de Grebbe de mogelijkheid om mee te denken over het ontwerp van een wadi bij hen in de straat. Deze wadi gaat helpen om de wateroverlast bij bewoners van de Keizerstraat en de Grebbe tegen te gaan. In de Keizerstraat en Grebbe hebben diverse bewoners bij veel regen […]

Aanleg automatische krooshekreiniger Zuid-Willemsvaart

Bij de Zuid-Willemsvaart werkt waterschap Aa en Maas aan de aanleg van een automatische krooshekreiniger. Een automatische krooshekreiniger helpt voorkomen dat een krooshek vervuild raakt. Water vanuit de Kleine Aa wordt via een duiker of buis onder het kanaal doorgeleid en komt uit in Asten. Voor deze buis zit een krooshek, wat ervoor zorgt dat […]

Onweerstaanbaar goede voornemens

Een nieuw jaar staat voor de deur. En daar horen uiteraard ook goede voornemens bij. Voor Onweerstaanbaar Someren betekent dit onder andere dat we met een aantal projecten samen met bewoners aan de slag gaan. Zo werken we samen om de wateroverlast bij hen in de straat te beperken. Helaas hebben we geen invloed op […]