Artikelen door Onweerstaanbaar Someren

Verkoop van groen laatste jaar enorm gestegen

Als de weersvoorspellingen kloppen, is de kans groot dat we dit jaar met Pasen al in eigen tuin kunnen genieten van het mooie weer. Ook in de tuin zijn we steeds meer bezig met het klimaat. Zo zagen de tuincentra het afgelopen jaar de verkoop van struiken, bomen en planten enorm stijgen, zo wist de […]

Beregenen van grasland met grondwater

De Brabantse waterschappen hebben samen de afspraak dat als de grondwaterstand niet op peil is op 1 april, het waterschap mag besluiten om een verbod in te stellen om grasland te beregenen met grondwater. Dit verbod geldt voor de maanden april en mei. In Brabant meten we in 112 peilbuizen constant de grondwaterstand. Wanneer de […]

Groeiseizoen komt eraan

Ondanks de regen van de afgelopen weken is deze winter relatief droog geweest. De grondwaterstanden zijn inmiddels in grote delen van Someren gelukkig weer normaal. Waar dat nog niet het geval is, is afhankelijk van de afvoermogelijkheden van water, hoogte en bodemopbouw. Het vasthouden van water de afgelopen maanden heeft dus gewerkt. Voorbereiding groeiseizoen De […]

Provincie: ‘Onweerstaanbaar Someren’ voorbeeldproject

Voor de provincie Noord-Brabant is ‘Onweerstaanbaar Someren’ een provinciaal voorbeeldproject voor het klimaatbestendig maken van Noord-Brabant. De provincie heeft zich aangesloten bij de reeds bestaande samenwerking van de gemeente met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel. Bestuurders van de vier overheden ondertekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst. Aanleiding samenwerking Someren en omgeving werden in 2016 […]

Boomfeestdag op 13 en 18 maart

Someren viert dit jaar boomfeestdag op woensdag 13 en maandag 18 maart. Ongeveer 175 kinderen van verschillende scholen doen hieraan mee. Zij planten inlandse eiken en bosplantsoen aan op twee locaties in Someren. Op 13 maart gebeurt dat in het bos aan de Panweg (Boksenberg) en op maandag 18 maart in het bos nabij Huize […]

Lezing: Water en klimaatverandering

Dagelijks horen we over klimaatverandering, maar wat is aan de hand? Wordt het natter of droger en stijgt de temperatuur? En hoe staat het met de beschikbaarheid van water? Rond deze vragen verzorgt Ad Havermans op donderdag 28 februari een lezing over klimaatverandering bij IVN Asten-Someren. De toegang is gratis In 2018 werden we ineens geconfronteerd […]

Groote Hoeven klaar voor de start

De werkzaamheden in de toekomstige groene woonwijk Groote Hoeven in Someren zijn gestart. Aannemersbedrijf Vissers-Ploegmakers is op maandag 18 februari begonnen met het bouwrijp maken van het nieuwbouwplan. Hierin staan 170 woningen op de planning. Een wijk met duurzame ambities In het gebied tussen Zandstraat, Kommerstraat, Hooghoefweg en Loovebaan staan prachtige groene bomenrijen. Deze bomen […]

,

Agrarische Kennismiddag Someren met praktische tips

Dinsdag 12 februari 2019 werd in de Ruchte in Someren de kennismiddag gehouden voor agrarische ondernemers. Zo’n 40 agrariërs deden mee met workshops en deelden hun kennis en ervaringen. De deelnemers konden kiezen uit 6 verschillende werksessies met als thema’s: Water, Bodem, Bemesting, Grondbewerkingen, Teelten en Meten & meedoen. De workshops werden begeleidt door experts […]

,

Meetgegevens water via kaartverhalen

Meten is weten. Met waterdata op websites van de waterschappen kun je zien hoe het is gesteld met het water in jouw omgeving. Voor Onweerstaanbaar Someren werden de data van Waterschap Aa en Maas en Waterschap de Dommel samengevoegd. Zo zie je in een oogopslag de actuele situatie voor de gemeente Someren. De wateren in […]

Kennismiddag en subsidiemarkt

Op dinsdag 12 februari van 13:00u tot 18:00u organiseert Onweerstaanbaar Someren een kennismiddag voor agrarische ondernemers. Aansluitend vindt een subsidiebijeenkomst plaats, voor landeigenaren in het buitengebied. Workshops en subsidiebijeenkomst Experts gaan in workshops samen met u aan de slag met de thema’s bodem, water, teelten, bemesting, grondbewerking en meten/participeren. Zij geven praktische en direct bruikbare […]