Ga naar content
Lees voor

Ben jij agrariër? Doe dan ook mee met ons bodemtraject!

11 sep 2020

Al 27 agrarische ondernemers in de gemeente Someren hebben zich aangemeld voor een adviesgesprek voor het traject Duurzaam Bodembeheer. In dit traject krijgen agrariërs in 2020 en 2021 hulp én financiële ondersteuning bij het verbeteren van de bodemkwaliteit van hun bedrijf via tal van maatregelen. Bodemregisseur Marco Arts: ‘In gesprek met lokale agrarische ondernemers en overheden is er vaak meer mogelijk dan wordt gedacht en kunnen we daadwerkelijk stappen maken. Daarbij is het uitgangspunt dat er voor iedereen wat te winnen is.’

Nieuwe suggesties

Deelnemers aan het traject komen uit de hele gemeente en onder hen bevinden zich veehouders, akkerbouwers, loonwerkers, maar ook hobbyboeren. De eerste kansrijke maatregelen worden inmiddels uitgevoerd. Marco Arts: ‘Veel van de deelnemers hebben zelf ideeën over maatregelen die ze willen nemen op hun bedrijf, maar ze staan ook open voor nieuwe suggesties. De aanvragen die we hebben ontvangen, zijn dan ook heel divers en gaan van verbetering van het organisch stofgehalte in de bodem tot precisiebemesting en het aanleggen van  stuwen. Maar ook het verbouwen van andere gewassen, groenbemesters, bodemverbeteraars, infiltratie van water en gebruik van kruidenrijk grasland komen aan de orde. We gaan met elke ondernemer in gesprek en bekijken de situatie in het veld zodat we maatwerkadvies kunnen aanbieden.’

Meerjarig coachingstraject

Agrarische ondernemers kunnen ook kiezen voor een meerjarig coachingstraject waarbij ze advies krijgen op welke wijze ze de nieuwe maatregelen optimaal kunnen toepassen. De eerste maatregel is inmiddels succesvol in uitvoering gebracht. De komende maanden gaan Marco Arts en zijn collega’s aan de slag met coaching, kennisoverdracht en de inrichting van praktische pilots.

Ook meedoen?

Ben jij ook agrariër en wil je net als je collega’s die jou al voorgingen ook meedoen aan Duurzaam Bodembeheer? Of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Marco Arts van Onweerstaanbaar Someren via m.arts@someren.nl of kijk op: www.bodembeheersomeren.nl/

Ben jij agrariër? Doe dan ook mee met ons bodemtraject! 11 sep 2020

Al 27 agrarische ondernemers in de gemeente Someren hebben zich aangemeld voor een adviesgesprek voor het traject Duurzaam Bodembeheer. In dit traject krijgen agrariërs in 2020 en 2021 hulp én financiële ondersteuning bij het verbeteren van de bodemkwaliteit van hun bedrijf via tal van maatregelen. Bodemregisseur Marco Arts: ‘In gesprek met lokale agrarische ondernemers en overheden is er vaak meer mogelijk dan wordt gedacht en kunnen we daadwerkelijk stappen maken. Daarbij is het uitgangspunt dat er voor iedereen wat te winnen is.’

Nieuwe suggesties

Deelnemers aan het traject komen uit de hele gemeente en onder hen bevinden zich veehouders, akkerbouwers, loonwerkers, maar ook hobbyboeren. De eerste kansrijke maatregelen worden inmiddels uitgevoerd. Marco Arts: ‘Veel van de deelnemers hebben zelf ideeën over maatregelen die ze willen nemen op hun bedrijf, maar ze staan ook open voor nieuwe suggesties. De aanvragen die we hebben ontvangen, zijn dan ook heel divers en gaan van verbetering van het organisch stofgehalte in de bodem tot precisiebemesting en het aanleggen van  stuwen. Maar ook het verbouwen van andere gewassen, groenbemesters, bodemverbeteraars, infiltratie van water en gebruik van kruidenrijk grasland komen aan de orde. We gaan met elke ondernemer in gesprek en bekijken de situatie in het veld zodat we maatwerkadvies kunnen aanbieden.’

Meerjarig coachingstraject

Agrarische ondernemers kunnen ook kiezen voor een meerjarig coachingstraject waarbij ze advies krijgen op welke wijze ze de nieuwe maatregelen optimaal kunnen toepassen. De eerste maatregel is inmiddels succesvol in uitvoering gebracht. De komende maanden gaan Marco Arts en zijn collega’s aan de slag met coaching, kennisoverdracht en de inrichting van praktische pilots.

Ook meedoen?

Ben jij ook agrariër en wil je net als je collega’s die jou al voorgingen ook meedoen aan Duurzaam Bodembeheer? Of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Marco Arts van Onweerstaanbaar Someren via m.arts@someren.nl of kijk op: www.bodembeheersomeren.nl/