Ga naar content
Lees voor

Beregenen van grasland met grondwater

4 apr 2019

De Brabantse waterschappen hebben samen de afspraak dat als de grondwaterstand niet op peil is op 1 april, het waterschap mag besluiten om een verbod in te stellen om grasland te beregenen met grondwater. Dit verbod geldt voor de maanden april en mei. In Brabant meten we in 112 peilbuizen constant de grondwaterstand. Wanneer de gemeten grondwaterstand op 1 april lager is dan de vastgestelde ondergrens, kleurt het punt rood. Wanneer meer dan de helft van het aantal meetpunten in een beregeningsdeelgebied rood kleurt, kan het waterschap een verbod instellen voor het beregenen van grasland uit grondwater.

Someren ligt op de grens van twee stroomgebieden en heeft daarom twee waterschappen (waterschap De Dommel en waterschap Aa en Maas). Bij welk waterschap je hoort, wordt bepaald door waar je woont. Zie ook het kaartje. Het rode gebied is van De Dommel, het groene gebied van waterschap Aa en Maas.

Waterschap De Dommel heeft dinsdag 2 april een tijdelijk beregeningsverbod (tot 1 juni) uit grondwater afgekondigd (https://www.dommel.nl/nieuws/2019/04/tijdelijk-verbod-gebruik-grondwater-voor-het-beregenen-van-grasland.html).

Bij waterschap Aa en Maas is geen onttrekkingsverbod ingesteld (https://www.aaenmaas.nl/nieuws/2019/april/bedrijven-met-bedrijfswaterplan-mogen-grasland-beregenen-met-grondwater.html). Meer informatie is te vinden op de websites van waterschap De Dommel en Aa en Maas.

 

 

Beregenen van grasland met grondwater 4 apr 2019

De Brabantse waterschappen hebben samen de afspraak dat als de grondwaterstand niet op peil is op 1 april, het waterschap mag besluiten om een verbod in te stellen om grasland te beregenen met grondwater. Dit verbod geldt voor de maanden april en mei. In Brabant meten we in 112 peilbuizen constant de grondwaterstand. Wanneer de gemeten grondwaterstand op 1 april lager is dan de vastgestelde ondergrens, kleurt het punt rood. Wanneer meer dan de helft van het aantal meetpunten in een beregeningsdeelgebied rood kleurt, kan het waterschap een verbod instellen voor het beregenen van grasland uit grondwater.

Someren ligt op de grens van twee stroomgebieden en heeft daarom twee waterschappen (waterschap De Dommel en waterschap Aa en Maas). Bij welk waterschap je hoort, wordt bepaald door waar je woont. Zie ook het kaartje. Het rode gebied is van De Dommel, het groene gebied van waterschap Aa en Maas.

Waterschap De Dommel heeft dinsdag 2 april een tijdelijk beregeningsverbod (tot 1 juni) uit grondwater afgekondigd (https://www.dommel.nl/nieuws/2019/04/tijdelijk-verbod-gebruik-grondwater-voor-het-beregenen-van-grasland.html).

Bij waterschap Aa en Maas is geen onttrekkingsverbod ingesteld (https://www.aaenmaas.nl/nieuws/2019/april/bedrijven-met-bedrijfswaterplan-mogen-grasland-beregenen-met-grondwater.html). Meer informatie is te vinden op de websites van waterschap De Dommel en Aa en Maas.