Ga naar content
Lees voor

Bijeenkomst klimaatadaptatie en bouwplanverruiming Someren

17 nov 2021

Wil je als agrariër of loonwerker meer weten hoe je met het veranderende klimaat kunt omgaan of over welke stappen je kunt zetten om jouw bouwplan te verruimen? Neem dan deel aan de bijeenkomst op 25 november van 20:00-21:30 uur. Twee experts leggen aan de hand van stresstesten uit wat het effect van klimaatverandering in de regio gaat zijn en hoe hier in het bouwplan rekening mee gehouden kan worden. 

Als agrariër werk je met het weer en de natuur. Hierdoor ben je deels afhankelijk van de klimaatverandering en de effecten hiervan op de natuur. Droogte, stortbuien, veranderende groeiseizoenen en druk op de uitstoot van broeikasgassen. Er komt veel op je bord. Daarom bieden wij hiermee enkele handvatten om hiermee om te gaan.

Meten is weten
In de regio van Someren zijn stresstesten gedaan. De resultaten op de gewassen en de risico’s (inclusief de kosten) zullen worden besproken. Ook de kosten voor verschillende opties om het bouwplan te verruimen en/of maatregelen te nemen komen ter sprake.

Stand van zaken Onweerstaanbaar Someren
Na de presentatie zal er een korte discussie worden gehouden en zullen wij kort toelichten welke maatregelen zijn genomen binnen de subsidieregeling. Er zijn veel maatregelen uitgevoerd en bijeenkomsten gehouden en er staat nog meer op de planning. Wij hopen dat agrariërs en loonwerkers de mogelijkheid hebben gehad om iets nieuws uit te proberen en nieuwe inzichten te krijgen. Je hebt hier de mogelijkheid om jouw eigen ervaringen te delen en vragen te stellen.

Gratis voor iedereen in Someren toegankelijk
Deze bijeenkomst vindt digitaal via teams plaats en is voor iedereen in Someren toegankelijk en gratis, dus vertel het gerust aan uw buren en kennissen. De bijeenkomst wordt gegeven door Saskia Houben en Daan Verstand, onderzoekers bij WUR Open Teelten. Meld je aan door te mailen naar ghoms@aequator.nl

 

Details
Bijeenkomst klimaatadaptatie en bouwplanverruiming
Donderdag 25 november om 20:00-21:30 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Bunt, Graathof 9, 5712 GC Someren

Als je momenteel nog vragen hebt, stel deze gerust via bovenstaand emailadres.

Bijeenkomst klimaatadaptatie en bouwplanverruiming Someren 17 nov 2021

Wil je als agrariër of loonwerker meer weten hoe je met het veranderende klimaat kunt omgaan of over welke stappen je kunt zetten om jouw bouwplan te verruimen? Neem dan deel aan de bijeenkomst op 25 november van 20:00-21:30 uur. Twee experts leggen aan de hand van stresstesten uit wat het effect van klimaatverandering in de regio gaat zijn en hoe hier in het bouwplan rekening mee gehouden kan worden. 

Als agrariër werk je met het weer en de natuur. Hierdoor ben je deels afhankelijk van de klimaatverandering en de effecten hiervan op de natuur. Droogte, stortbuien, veranderende groeiseizoenen en druk op de uitstoot van broeikasgassen. Er komt veel op je bord. Daarom bieden wij hiermee enkele handvatten om hiermee om te gaan.

Meten is weten
In de regio van Someren zijn stresstesten gedaan. De resultaten op de gewassen en de risico’s (inclusief de kosten) zullen worden besproken. Ook de kosten voor verschillende opties om het bouwplan te verruimen en/of maatregelen te nemen komen ter sprake.

Stand van zaken Onweerstaanbaar Someren
Na de presentatie zal er een korte discussie worden gehouden en zullen wij kort toelichten welke maatregelen zijn genomen binnen de subsidieregeling. Er zijn veel maatregelen uitgevoerd en bijeenkomsten gehouden en er staat nog meer op de planning. Wij hopen dat agrariërs en loonwerkers de mogelijkheid hebben gehad om iets nieuws uit te proberen en nieuwe inzichten te krijgen. Je hebt hier de mogelijkheid om jouw eigen ervaringen te delen en vragen te stellen.

Gratis voor iedereen in Someren toegankelijk
Deze bijeenkomst vindt digitaal via teams plaats en is voor iedereen in Someren toegankelijk en gratis, dus vertel het gerust aan uw buren en kennissen. De bijeenkomst wordt gegeven door Saskia Houben en Daan Verstand, onderzoekers bij WUR Open Teelten. Meld je aan door te mailen naar ghoms@aequator.nl

 

Details
Bijeenkomst klimaatadaptatie en bouwplanverruiming
Donderdag 25 november om 20:00-21:30 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Bunt, Graathof 9, 5712 GC Someren

Als je momenteel nog vragen hebt, stel deze gerust via bovenstaand emailadres.