Ga naar content
Lees voor

Bijeenkomst wateroverlast Someren-Noord

4 feb 2019

Op dinsdag 12 februari organiseren we een bewonersbijeenkomst over de waterproblematiek in Someren-Noord en langs de Slievense Loop.

De gemeente Someren is samen met de waterschappen bezig om Someren Onweerstaanbaar en klimaatbestendig te maken. Een van de knelpunten bij hevige neerslag is de wateroverlast in Someren-Noord en langs de Slievense Loop. In deze bijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden praten we je bij over de stand van zaken.

Waterberging en buffers

De hebben de afgelopen maanden onder andere gewerkt aan het aankopen van de grond die nodig is om het waterprobleem structureel aan te pakken. Ook is er een eerste ontwerp (idee) uitgewerkt over hoe we de problematiek van de wateroverlast zo goed mogelijk kunnen aanpakken. Dit richt zich met name op het aanleggen van een nieuwe waterberging en het inrichten van waterbuffers langs de Slievense Loop.

Doel bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst leggen we in grote lijnen uit wat de werking van de waterberging en de toekomstige buffers langs Slievense Loop gaat zijn. Verder willen wij ophalen wat belangen en aandachtspunten van bewoners zijn. We willen een voor iedereen zo optimaal mogelijke inrichting realiseren. Ook de planning van het project komt aan bod. Tenslotte is het doel om een werkgroep samen te stellen met mensen uit de omgeving. In deze werkgroep gaan we aan de slag met het ontwerp van het waterbassin. Uiteraard communiceren we dit op een later moment weer met alle betrokkenen.

Je bent van harte uit om je te laten informeren en om mee te denken over de beste oplossing voor een Onweerstaanbaar Someren.

Datum:  dinsdag 12 februari

Tijd:  19.00 uur

Locatie: gemeenschapshuis De Weijers, Ter Hofstadlaan 77.

Bijeenkomst wateroverlast Someren-Noord 4 feb 2019

Op dinsdag 12 februari organiseren we een bewonersbijeenkomst over de waterproblematiek in Someren-Noord en langs de Slievense Loop.

De gemeente Someren is samen met de waterschappen bezig om Someren Onweerstaanbaar en klimaatbestendig te maken. Een van de knelpunten bij hevige neerslag is de wateroverlast in Someren-Noord en langs de Slievense Loop. In deze bijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden praten we je bij over de stand van zaken.

Waterberging en buffers

De hebben de afgelopen maanden onder andere gewerkt aan het aankopen van de grond die nodig is om het waterprobleem structureel aan te pakken. Ook is er een eerste ontwerp (idee) uitgewerkt over hoe we de problematiek van de wateroverlast zo goed mogelijk kunnen aanpakken. Dit richt zich met name op het aanleggen van een nieuwe waterberging en het inrichten van waterbuffers langs de Slievense Loop.

Doel bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst leggen we in grote lijnen uit wat de werking van de waterberging en de toekomstige buffers langs Slievense Loop gaat zijn. Verder willen wij ophalen wat belangen en aandachtspunten van bewoners zijn. We willen een voor iedereen zo optimaal mogelijke inrichting realiseren. Ook de planning van het project komt aan bod. Tenslotte is het doel om een werkgroep samen te stellen met mensen uit de omgeving. In deze werkgroep gaan we aan de slag met het ontwerp van het waterbassin. Uiteraard communiceren we dit op een later moment weer met alle betrokkenen.

Je bent van harte uit om je te laten informeren en om mee te denken over de beste oplossing voor een Onweerstaanbaar Someren.

Datum:  dinsdag 12 februari

Tijd:  19.00 uur

Locatie: gemeenschapshuis De Weijers, Ter Hofstadlaan 77.