regenwater in de woning

Filmpje: regenwater buiten houden

Wanneer het regent, moet je huis droog blijven. Toch komt het soms voor dat er water in de woning komt. Dit kan omdat er zoveel water valt, dat de openbare riolering de hoeveelheid regenwater niet aankan. Water komt dan over de drempel naar…

Zeldzaam warm in november

In 2018 sneuvelen de weer- en neerslagrecords aan de lopende band. Vandaag is een zeldzaam warme novemberdag. Op diverse plekken in Brabant kwam de temperatuur boven de 20 graden uit. Slechts in zeven andere jaren werd het in november op één…

Terugblik Natuurwerkdag 2018

Op zaterdag 3 november deden zo'n 25 vrijwilligers mee aan de Landelijke Natuurwerkdag. Zij dunden samen de houtsingels langs de Kleine AA uit. Er is door de vrijwilligers hard gewerkt en veel gesnoeid. Daardoor heeft het beekdal nu…
Natuurwerkdag Someren

Natuurwerkdag Someren

Ook dit jaar doet Someren weer mee aan de Landelijke Natuurwerkdag. Deze vindt plaats op zaterdag 3 november van 10.00 tot 15.00 uur.  Deelnemers gaan in het gebied van de ecologische verbindingszone de Kleine Aa in Someren (bereikbaar vanaf…
Watertafel tijdens bewonersbijeenkomst in Someren-Noord

De watertafel laat zien wat water doet

Tijdens de inloopbijeenkomst van Onweerstaanbaar Someren in Someren-Noord konden bewoners kennismaken met de watertafel. Daarin is een stedelijke omgeving nagebootst, die je steeds kunt veranderen en daarmee klimaatbestendiger kunt maken. De…
Grondwaterpeilbuizen in de Peelrijt

Meten is weten: plaatsen grondwaterpeilbuizen

Waterschap de Dommel plaatst nieuwe grondwaterpeilbuizen in het landelijk gebied van Someren. Deze peilbuizen hebben als doel om meer inzicht te geven in het verloop van de grondwaterstanden door het jaar heen. Dit inzicht helpt om kansrijke…
Summers landschap helpt je bij het kiezen van de juiste erfbeplanting.

Gratis erfbeplantingsplan

De gemeente Someren en Summers Landschap zijn voorstanders van het aantrekkelijk maken van het landelijk gebied. We stimuleren landschappelijke beplanting in het buitengebied. Heb je nog een gedeelte van je erf of perceel grenzend aan je  huis…
Zelf compost makenPixabay

Maak zelf compost voor je tuin

Heb je veel groente- fruit en tuinafval (gft), overweeg dan eens om zelf compost te maken. Een ideale bodemverbeteraar voor je tuin. Een goede bodem is beter voor je planten, houdt water langer vast en zorgt dat regenwater er gemakkelijker in…

Gemeente plaatst bladkorven

Vanaf 1 oktober staan er in de gemeente Someren weer bladkorven voor de inzameling van herfstbladeren van particuliere en gemeentelijke bomen. Het gaat om ongeveer 290 bladkorven in de bebouwde kom van Someren-Dorp, Someren-Eind, Someren-Heide…
Wateroverlast door hevige regenval

Aanpak wateroverlast Keizerstraat/Grebbe

Donderdag 6 september was er een bijeenkomst voor bewoners van de Keizerstraat en Grebbe. Beide straten hebben veel wateroverlast bij hevige regen. Een aantal maatregelen zijn al in gang gezet, voor andere maatregelen gaan we samen met bewoners…