Ga naar content
Lees voor

Bokashi: van maaisel tot bodemverbeteraar

18 okt 2019

Bokashi! Een naam die klinkt als een magische formule. En wellicht is deze methode die de bodem verbetert en tegelijkertijd mestproblematiek helpt oplossen ook hét tovermiddel voor de toekomst.

De Japanse methode Bokashi is namelijk een manier om bladafval en maaisel, onder meer uit sloten en bermen, om te zetten in een schone en effectieve bodemverbeteraar. Ook de gemeente Someren start op korte termijn met het gebruik van Bokashi om de bodemkwaliteit van de gemeentelijke plantsoenen te verbeteren.

Oplossing voor extreem droge landbouwgronden

Ook voor de extreem droge landbouwgronden waar het regenwater nauwelijks in doordringt moet Bokashi een oplossing bieden. De droogte die het gevolg is van de tropische zomers in 2018 en 2019 heeft erin geresulteerd dat de situatie van het bodemleven in Brabant op dit moment zorgelijk is. Tel daarbij op dat beregeningsinstallaties kostbaar bodemwater rondspuiten op landbouwgronden waar redelijk veel kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Dat moet en kan anders vindt Waterschap De Dommel. Daarom werkt het waterschap samen met een aantal boeren en drie andere waterschappen aan een proef waarbij ze Bokashi – gefermenteerd maaisel – gebruiken als bodemverbeteraar. Ook de gemeente Someren is momenteel bezig met het verzamelen van bladafval met als doel om hier de komende weken Bokashi van te maken.

Hoe wordt het gebruikt?

De Japanse methode Bokashi is een manier om maaisel, onder meer uit sloten en bermen, om te zetten in een schone en effectieve bodemverbeteraar. Belangrijk voor zowel de gewassen, op korte en lange termijn, als voor een goede waterhuishouding.

Bokashi is Japans voor ′goed gefermenteerd organisch materiaal′. Bij Bokashi wordt het organisch materiaal in het begin vermengd met een toevoegmiddel, en daarna met rust gelaten. Het eindresultaat bestaat nog uit ruw plantaardig materiaal, terwijl dit bij compost helemaal is afgebroken. Boeren kunnen Bokashi daarom bewust inzetten om een rijk en actief bodemleven te krijgen. En het is ook winst voor de waterkwaliteit: als maaisel op de slootkant ligt, kan er zogeheten percolaatvocht vrijkomen en te veel voedingsstoffen in het water brengen. Door maaisel af te voeren, zorgen de waterschappen ook nog eens voor stabielere oevers, verlaging van onkruiddruk en toename van biodiversiteit.

Bokashi in de boerenpraktijk

Vanuit de vier waterschappen De Dommel,  Aa en Maas, Waterschap Limburg  en Brabantse Delta lopen op dit moment proeven met het fermenteren van maaisel. De waterschappen kijken samen met onderzoekers en boeren wat de beste werkwijze is, en hoe Bokashi gebruikt kan worden in de boerenpraktijk. De eerste resultaten zijn positief ontvangen door circa 130 belangstellenden op demonstratiedagen.

Wilt je meer weten over het proces van maaisel tot Bokashi? Klik dan hier.

Bokashi: van maaisel tot bodemverbeteraar 18 okt 2019

Bokashi! Een naam die klinkt als een magische formule. En wellicht is deze methode die de bodem verbetert en tegelijkertijd mestproblematiek helpt oplossen ook hét tovermiddel voor de toekomst.

De Japanse methode Bokashi is namelijk een manier om bladafval en maaisel, onder meer uit sloten en bermen, om te zetten in een schone en effectieve bodemverbeteraar. Ook de gemeente Someren start op korte termijn met het gebruik van Bokashi om de bodemkwaliteit van de gemeentelijke plantsoenen te verbeteren.

Oplossing voor extreem droge landbouwgronden

Ook voor de extreem droge landbouwgronden waar het regenwater nauwelijks in doordringt moet Bokashi een oplossing bieden. De droogte die het gevolg is van de tropische zomers in 2018 en 2019 heeft erin geresulteerd dat de situatie van het bodemleven in Brabant op dit moment zorgelijk is. Tel daarbij op dat beregeningsinstallaties kostbaar bodemwater rondspuiten op landbouwgronden waar redelijk veel kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Dat moet en kan anders vindt Waterschap De Dommel. Daarom werkt het waterschap samen met een aantal boeren en drie andere waterschappen aan een proef waarbij ze Bokashi – gefermenteerd maaisel – gebruiken als bodemverbeteraar. Ook de gemeente Someren is momenteel bezig met het verzamelen van bladafval met als doel om hier de komende weken Bokashi van te maken.

Hoe wordt het gebruikt?

De Japanse methode Bokashi is een manier om maaisel, onder meer uit sloten en bermen, om te zetten in een schone en effectieve bodemverbeteraar. Belangrijk voor zowel de gewassen, op korte en lange termijn, als voor een goede waterhuishouding.

Bokashi is Japans voor ′goed gefermenteerd organisch materiaal′. Bij Bokashi wordt het organisch materiaal in het begin vermengd met een toevoegmiddel, en daarna met rust gelaten. Het eindresultaat bestaat nog uit ruw plantaardig materiaal, terwijl dit bij compost helemaal is afgebroken. Boeren kunnen Bokashi daarom bewust inzetten om een rijk en actief bodemleven te krijgen. En het is ook winst voor de waterkwaliteit: als maaisel op de slootkant ligt, kan er zogeheten percolaatvocht vrijkomen en te veel voedingsstoffen in het water brengen. Door maaisel af te voeren, zorgen de waterschappen ook nog eens voor stabielere oevers, verlaging van onkruiddruk en toename van biodiversiteit.

Bokashi in de boerenpraktijk

Vanuit de vier waterschappen De Dommel,  Aa en Maas, Waterschap Limburg  en Brabantse Delta lopen op dit moment proeven met het fermenteren van maaisel. De waterschappen kijken samen met onderzoekers en boeren wat de beste werkwijze is, en hoe Bokashi gebruikt kan worden in de boerenpraktijk. De eerste resultaten zijn positief ontvangen door circa 130 belangstellenden op demonstratiedagen.

Wilt je meer weten over het proces van maaisel tot Bokashi? Klik dan hier.