Ga naar content
Lees voor

Statenleden brengen virtueel bezoek aan gemeente Someren

24 nov 2020

Vijftien Statenleden van de provincie Noord-Brabant hebben op 20 november een interactief, digitaal ‘werkbezoek’ gebracht aan onder meer Onweerstaanbaar Someren. Het virtuele werkbezoek nam de Brabantse Statenleden mee in de thematiek rond het in opbouw zijnde Regionaal Programma Water en Bodem* (RWP) die nauw aansluit bij de missie en ambities van Onweerstaanbaar Someren.

Digitale water- en bodemsafari

De Statenleden maakten een digitale water- en bodemsafari langs verschillende sprekers die allen vanuit hun eigen expertise een kijkje in hun keuken gaven. Wethouder Louis Swinkels gaf de Statenleden een toelichting op de wijze waarop de gemeente Someren – met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel én de provincie Noord-Brabant – stappen zet om Someren klimaatbestendig te maken samen met iedereen in Someren.

Swinkels wees op de bijzondere relatie van Someren met water door de aanwezigheid van een groot aantal vennen en waterlopen. Ook verwees hij naar de unieke natuur op de Strabrechtse heide. ‘Vanuit een gezamenlijke aanpak waarbij we de uitdagingen met een brede kijk aanpakken, zoeken we naar oplossingen.’

Ervaringen delen

De wethouder benadrukte tenslotte dat alle Statenleden van harte welkom zijn in de gemeente Someren voor een rondgang langs ondernemers die actief bezig zijn met maatregelen die genomen zijn om Someren onweerstaanbaar te maken. Dit met als doel om ervaringen te delen zodat iedereen daarvan kan leren, aldus Louis Swinkels.

*Het Regionaal Water en Bodem Programma 2022 – 2027 legt de provinciale doelstellingen, ambities en aanpak rond water en bodem vast voor deze periode. Doel daarvan is om zorg te dragen voor veilig, schoon en voldoende water en een vitale bodem in de provincie Noord-Brabant.

Statenleden brengen virtueel bezoek aan gemeente Someren 24 nov 2020

Vijftien Statenleden van de provincie Noord-Brabant hebben op 20 november een interactief, digitaal ‘werkbezoek’ gebracht aan onder meer Onweerstaanbaar Someren. Het virtuele werkbezoek nam de Brabantse Statenleden mee in de thematiek rond het in opbouw zijnde Regionaal Programma Water en Bodem* (RWP) die nauw aansluit bij de missie en ambities van Onweerstaanbaar Someren.

Digitale water- en bodemsafari

De Statenleden maakten een digitale water- en bodemsafari langs verschillende sprekers die allen vanuit hun eigen expertise een kijkje in hun keuken gaven. Wethouder Louis Swinkels gaf de Statenleden een toelichting op de wijze waarop de gemeente Someren – met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel én de provincie Noord-Brabant – stappen zet om Someren klimaatbestendig te maken samen met iedereen in Someren.

Swinkels wees op de bijzondere relatie van Someren met water door de aanwezigheid van een groot aantal vennen en waterlopen. Ook verwees hij naar de unieke natuur op de Strabrechtse heide. ‘Vanuit een gezamenlijke aanpak waarbij we de uitdagingen met een brede kijk aanpakken, zoeken we naar oplossingen.’

Ervaringen delen

De wethouder benadrukte tenslotte dat alle Statenleden van harte welkom zijn in de gemeente Someren voor een rondgang langs ondernemers die actief bezig zijn met maatregelen die genomen zijn om Someren onweerstaanbaar te maken. Dit met als doel om ervaringen te delen zodat iedereen daarvan kan leren, aldus Louis Swinkels.

*Het Regionaal Water en Bodem Programma 2022 – 2027 legt de provinciale doelstellingen, ambities en aanpak rond water en bodem vast voor deze periode. Doel daarvan is om zorg te dragen voor veilig, schoon en voldoende water en een vitale bodem in de provincie Noord-Brabant.