Ga naar content
Lees voor

Constructieve bijdrage bewoners Grebbe-Keizerstraat

24 jun 2019

Tijdens een informatieavond voor omwonenden van het gebied Grebbe-Keizerstraat die plaatsvond op donderdag 13 juni, heeft een aantal bewoners concrete ideeën en suggesties geleverd met betrekking tot de constructie van de wadi aan de Grebbe. Deze wadi heeft als doel om ernstige wateroverlast bij forse regenbuien zo veel mogelijk te beperken. Door op bovenstaand schetsontwerp te klikken, kunt u zien hoe de gemeente Someren alle reacties zo ver als mogelijk heeft verwerkt.

De gemeente zal omwonenden tijdens het verdere ontwerpproces regelmatig informeren over de mogelijke keuzes die moeten worden gemaakt. Bij belangrijke momenten die betrekking hebben op de functie van dit systeem krijgen de omwonenden opnieuw een uitnodiging  voor een bijeenkomst.

Verdroging verminderen

De functie van de wadi is om verdere wateroverlast in de Keizerstraat en de Grebbe te voorkomen en op deze manier op te lossen. Naast het oplossen van het waterprobleem draagt de wadi ook bij aan de taak om minder zuiver water in het rioolsysteem te lozen . Door het water in het gebied vast te houden, wordt ook de verdroging van gebieden verminderd.

Inspraak

In de directe omgeving van de Grebbe en de Keizerstraat is geen ander gebied geschikt voor de opvang van water. De direct omwonenden worden betrokken en hebben inspraak bij de herinrichting van het gebied zodat ook zij tevreden zijn met de nieuwe functie van het gebied.

We hopen dat u geïnspireerd bent om na te denken over de mogelijkheden om water op te vangen in uw eigen tuin. Waterschap Aa en Maas heeft een subsidie beschikbaar, voor wie gezamenlijk met buren/omwonenden aan de slag gaat met klimaatbestendige maatregelen: subsidie klimaatmaatregelen.

Constructieve bijdrage bewoners Grebbe-Keizerstraat 24 jun 2019

Tijdens een informatieavond voor omwonenden van het gebied Grebbe-Keizerstraat die plaatsvond op donderdag 13 juni, heeft een aantal bewoners concrete ideeën en suggesties geleverd met betrekking tot de constructie van de wadi aan de Grebbe. Deze wadi heeft als doel om ernstige wateroverlast bij forse regenbuien zo veel mogelijk te beperken. Door op bovenstaand schetsontwerp te klikken, kunt u zien hoe de gemeente Someren alle reacties zo ver als mogelijk heeft verwerkt.

De gemeente zal omwonenden tijdens het verdere ontwerpproces regelmatig informeren over de mogelijke keuzes die moeten worden gemaakt. Bij belangrijke momenten die betrekking hebben op de functie van dit systeem krijgen de omwonenden opnieuw een uitnodiging  voor een bijeenkomst.

Verdroging verminderen

De functie van de wadi is om verdere wateroverlast in de Keizerstraat en de Grebbe te voorkomen en op deze manier op te lossen. Naast het oplossen van het waterprobleem draagt de wadi ook bij aan de taak om minder zuiver water in het rioolsysteem te lozen . Door het water in het gebied vast te houden, wordt ook de verdroging van gebieden verminderd.

Inspraak

In de directe omgeving van de Grebbe en de Keizerstraat is geen ander gebied geschikt voor de opvang van water. De direct omwonenden worden betrokken en hebben inspraak bij de herinrichting van het gebied zodat ook zij tevreden zijn met de nieuwe functie van het gebied.

We hopen dat u geïnspireerd bent om na te denken over de mogelijkheden om water op te vangen in uw eigen tuin. Waterschap Aa en Maas heeft een subsidie beschikbaar, voor wie gezamenlijk met buren/omwonenden aan de slag gaat met klimaatbestendige maatregelen: subsidie klimaatmaatregelen.