Ga naar content
Lees voor

Contouren bassins Slievense Loop zichtbaar

6 jul 2021

Waterschap Aa en Maas en de gemeente Someren zijn half juni gestart met de aanleg van extra waterbassins bij de Slievense Loop. De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Vanaf deze week worden de bassins ook daadwerkelijk uitgegraven. De contouren van de bassins worden langzaam zichtbaar. De grond die hier uit komt moet worden afgevoerd. In totaal zal er zo’n 10.000m3 grond worden afgevoerd. Dit gebeurt met vrachtwagens en duurt ongeveer 10 dagen. De grond wordt bij een ander project in Deurne hergebruikt. Uiteraard proberen we de overlast voor de omgeving te beperken. Toch kunt u hiervan wat hinder ervaren.

Huidige waterbassin
Tussen de woonwijk Someren-Noord en het landelijk gebied, langs de Slievenstraat, ligt al een waterbassin. Dit bassin vangt water op dat uit de gemeentelijke rioolwateroverstort komt. Als in korte tijd veel regen valt, stroomt het riool vol. Aan het eind van het riool staat een muur. Als het water in het riool hoger komt dan deze muur loopt het water over de muur naar het bassin. In de nieuwe bassins kan extra water worden opgevangen bij extreme regenval zodat zowel minder wateroverlast zal ontstaan in de woonwijk als in het landelijk gebied. Deze werkzaamheden vallen binnen het overkoepelend programma Onweerstaanbaar Someren in ’t Aa-dal Zuid.

Aanleg extra waterbassins
De wateroverlast in de woonwijk en bij grondeigenaren ontstaat omdat de capaciteit van het watersysteem nu onvoldoende is om het water – bij hevige langdurige regenval – snel genoeg te kunnen verwerken. Waterschap Aa en Maas voert samen met de gemeente Someren diverse maatregelen uit om deze problemen te verkleinen. Naast het bestaande bassin wordt een nieuw waterbassin aangelegd waar vooral het water van de straat van de woonwijk op afstroomt, het grootste deel zuiver regenwater dus. Daarnaast wordt het bestaande bassin, de riooloverstort, verbeterd waardoor er een grote zuiverende werking ontstaat. Het opgevangen en gezuiverde water komt uiteindelijk uit op de Slievense Loop. Regenwater uit de wijk wordt ook afgekoppeld van het riool en naar het bassin geleid. Hiermee vermindert de kans op wateroverlast, die met name in de zomer in de woonwijk Someren-Noord voorkomt.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de plannen voor de Slievense Loop op www.aaenmaas.nl/slievenseloop.

Contouren bassins Slievense Loop zichtbaar 6 jul 2021

Waterschap Aa en Maas en de gemeente Someren zijn half juni gestart met de aanleg van extra waterbassins bij de Slievense Loop. De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Vanaf deze week worden de bassins ook daadwerkelijk uitgegraven. De contouren van de bassins worden langzaam zichtbaar. De grond die hier uit komt moet worden afgevoerd. In totaal zal er zo’n 10.000m3 grond worden afgevoerd. Dit gebeurt met vrachtwagens en duurt ongeveer 10 dagen. De grond wordt bij een ander project in Deurne hergebruikt. Uiteraard proberen we de overlast voor de omgeving te beperken. Toch kunt u hiervan wat hinder ervaren.

Huidige waterbassin
Tussen de woonwijk Someren-Noord en het landelijk gebied, langs de Slievenstraat, ligt al een waterbassin. Dit bassin vangt water op dat uit de gemeentelijke rioolwateroverstort komt. Als in korte tijd veel regen valt, stroomt het riool vol. Aan het eind van het riool staat een muur. Als het water in het riool hoger komt dan deze muur loopt het water over de muur naar het bassin. In de nieuwe bassins kan extra water worden opgevangen bij extreme regenval zodat zowel minder wateroverlast zal ontstaan in de woonwijk als in het landelijk gebied. Deze werkzaamheden vallen binnen het overkoepelend programma Onweerstaanbaar Someren in ’t Aa-dal Zuid.

Aanleg extra waterbassins
De wateroverlast in de woonwijk en bij grondeigenaren ontstaat omdat de capaciteit van het watersysteem nu onvoldoende is om het water – bij hevige langdurige regenval – snel genoeg te kunnen verwerken. Waterschap Aa en Maas voert samen met de gemeente Someren diverse maatregelen uit om deze problemen te verkleinen. Naast het bestaande bassin wordt een nieuw waterbassin aangelegd waar vooral het water van de straat van de woonwijk op afstroomt, het grootste deel zuiver regenwater dus. Daarnaast wordt het bestaande bassin, de riooloverstort, verbeterd waardoor er een grote zuiverende werking ontstaat. Het opgevangen en gezuiverde water komt uiteindelijk uit op de Slievense Loop. Regenwater uit de wijk wordt ook afgekoppeld van het riool en naar het bassin geleid. Hiermee vermindert de kans op wateroverlast, die met name in de zomer in de woonwijk Someren-Noord voorkomt.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de plannen voor de Slievense Loop op www.aaenmaas.nl/slievenseloop.