Ga naar content
Lees voor

De bodem is droog, te droog. En nu?

9 mei 2022

Het zal je niet zijn ontgaan in de media: in Noord-Brabant is de bodem lokaal droger dan ooit in deze periode. Toch valt droogte in de lente minder op dan in de zomer. Er is geen verzengende hitte, en het meeste gras is nog gewoon groen. Maar in de bodem is meer aan de hand: het grondwater staat erg laag. Ook in Someren hebben we hier mee te maken. De voorspellingen beloven geen verbetering, het is voorlopig nog niet voorbij. Er valt vrijwel geen regen, ook niet de komende tijd, en het neerslagtekort loopt dus nog verder op. En nu?

Het droogterisico neemt toe door klimaatverandering, en speelt daarin een rol: hoe warmer het wordt, hoe meer verdamping er is. Een periode zonder regen leidt daardoor sneller tot uitdroging van planten en bodem. En daarnaast de grilligere zomers: meer stortbuien én (mogelijk) nog langer droog. Op jaarbasis valt er door klimaatverandering meer regen in Nederland. Vooral in de zomermaanden wordt die regenval grilliger: langere periodes zonder regen, maar als er regen valt zijn dit vaker extreme buien.

De overstromingen in Limburg waren daar een voorbeeld van: de hoogste stand in de Maas ooit gemeten, na slechts drie dagen regenval. De verwachting voor de veranderende zomer komt dus sterk overeen met het grillige plaatje dat Nederland in de afgelopen jaren al heeft gezien.

Is hier een oplossing voor?
Ja! De oplossing voor droogte ligt in de winter. Er kan er lokaal veel gedaan worden om dit droogterisico te beperken. Vooral op de hoge zandgronden in Noord-Brabant en Limburg, die ’s zomers makkelijker uitdrogen.  Er valt op jaarbasis genoeg regen. Maar in de wintermaanden wordt vaak geprobeerd dat water zo snel mogelijk weg te krijgen via kanalen en gemalen, waardoor de grondwaterstanden in Nederland kunstmatig worden verlaagd. Vooral op de hoge zandgronden is die vorm van waterbeheer aan herziening toe. We moeten het water niet afvoeren maar opvangen en opslaan voor droge tijden. Het waterschap en andere terrein-beherende organisaties zijn deze weg al ingeslagen. Ook in Someren en omgeving.

Wat kun je zelf doen?
Ook afkoppelen van regenwater van de riolering is een directe maatregel om droogterisico aan te pakken. Omdat 60% van het oppervlak van de gemeente particulier en bedrijventerrein is kunnen we dit niet alleen. Het is alleen mogelijk als we dit samen met jou als inwoner doen!
En elke vierkante meter telt…
Om een concreet voorbeeld te geven: bij een stevige bui wordt op elke 100 m2 afgekoppeld dakoppervlak 3000 liter (3 kuub) water naar de bodem gebracht in plaats van naar de riolering!

Doe je ook mee? Er is een stimuleringssubsidie beschikbaar voor afkoppelen. De afkoppel-coach kan bij een huisbezoek adviseren hoe je het beste kan afkoppelen. Daarnaast is er elke donderdag, van 9:30 – 10:30 uur een vrij inloop spreekuur op het gemeentehuis waar de afkoppelcoach jouw vragen kan beantwoorden. Hier kun je meer lezen over wat jezelf kunt doen.

 

 

 

 

 

 

De bodem is droog, te droog. En nu? 9 mei 2022

Het zal je niet zijn ontgaan in de media: in Noord-Brabant is de bodem lokaal droger dan ooit in deze periode. Toch valt droogte in de lente minder op dan in de zomer. Er is geen verzengende hitte, en het meeste gras is nog gewoon groen. Maar in de bodem is meer aan de hand: het grondwater staat erg laag. Ook in Someren hebben we hier mee te maken. De voorspellingen beloven geen verbetering, het is voorlopig nog niet voorbij. Er valt vrijwel geen regen, ook niet de komende tijd, en het neerslagtekort loopt dus nog verder op. En nu?

Het droogterisico neemt toe door klimaatverandering, en speelt daarin een rol: hoe warmer het wordt, hoe meer verdamping er is. Een periode zonder regen leidt daardoor sneller tot uitdroging van planten en bodem. En daarnaast de grilligere zomers: meer stortbuien én (mogelijk) nog langer droog. Op jaarbasis valt er door klimaatverandering meer regen in Nederland. Vooral in de zomermaanden wordt die regenval grilliger: langere periodes zonder regen, maar als er regen valt zijn dit vaker extreme buien.

De overstromingen in Limburg waren daar een voorbeeld van: de hoogste stand in de Maas ooit gemeten, na slechts drie dagen regenval. De verwachting voor de veranderende zomer komt dus sterk overeen met het grillige plaatje dat Nederland in de afgelopen jaren al heeft gezien.

Is hier een oplossing voor?
Ja! De oplossing voor droogte ligt in de winter. Er kan er lokaal veel gedaan worden om dit droogterisico te beperken. Vooral op de hoge zandgronden in Noord-Brabant en Limburg, die ’s zomers makkelijker uitdrogen.  Er valt op jaarbasis genoeg regen. Maar in de wintermaanden wordt vaak geprobeerd dat water zo snel mogelijk weg te krijgen via kanalen en gemalen, waardoor de grondwaterstanden in Nederland kunstmatig worden verlaagd. Vooral op de hoge zandgronden is die vorm van waterbeheer aan herziening toe. We moeten het water niet afvoeren maar opvangen en opslaan voor droge tijden. Het waterschap en andere terrein-beherende organisaties zijn deze weg al ingeslagen. Ook in Someren en omgeving.

Wat kun je zelf doen?
Ook afkoppelen van regenwater van de riolering is een directe maatregel om droogterisico aan te pakken. Omdat 60% van het oppervlak van de gemeente particulier en bedrijventerrein is kunnen we dit niet alleen. Het is alleen mogelijk als we dit samen met jou als inwoner doen!
En elke vierkante meter telt…
Om een concreet voorbeeld te geven: bij een stevige bui wordt op elke 100 m2 afgekoppeld dakoppervlak 3000 liter (3 kuub) water naar de bodem gebracht in plaats van naar de riolering!

Doe je ook mee? Er is een stimuleringssubsidie beschikbaar voor afkoppelen. De afkoppel-coach kan bij een huisbezoek adviseren hoe je het beste kan afkoppelen. Daarnaast is er elke donderdag, van 9:30 – 10:30 uur een vrij inloop spreekuur op het gemeentehuis waar de afkoppelcoach jouw vragen kan beantwoorden. Hier kun je meer lezen over wat jezelf kunt doen.