Ga naar content
Lees voor

De Peelrijt wordt gebaggerd

26 sep 2018

Waterschap de Dommel voert in de weken 39 en 40 onderhoudswerkzaamheden uit op twee trajecten van de Peelrijt. Concreet gaat het om de Peelrijt op de golfbaan De Swinkelsche en de waterloop direct bovenstrooms langs de Peelrijtweg. Tijdens het onderhoudsbaggeren schept de aannemer aangezande delen uit de watergang en zet deze op de kant. Hierdoor wordt de slootbodem weer vlak. Het water kan daardoor makkelijker wegstromen. Met de eigenaren van de grond naast de watergang zijn hierover afspraken gemaakt.

Door deze werkzaamheden brengt het waterschap de watergangen weer op voldoende diepte waardoor overtollig water in natte tijden beter kan wegstromen. Daarmee vermindert het risico op wateroverlast voor de percelen langs en bovenstrooms van deze trajecten.

De Peelrijt wordt gebaggerd 26 sep 2018

Waterschap de Dommel voert in de weken 39 en 40 onderhoudswerkzaamheden uit op twee trajecten van de Peelrijt. Concreet gaat het om de Peelrijt op de golfbaan De Swinkelsche en de waterloop direct bovenstrooms langs de Peelrijtweg. Tijdens het onderhoudsbaggeren schept de aannemer aangezande delen uit de watergang en zet deze op de kant. Hierdoor wordt de slootbodem weer vlak. Het water kan daardoor makkelijker wegstromen. Met de eigenaren van de grond naast de watergang zijn hierover afspraken gemaakt.

Door deze werkzaamheden brengt het waterschap de watergangen weer op voldoende diepte waardoor overtollig water in natte tijden beter kan wegstromen. Daarmee vermindert het risico op wateroverlast voor de percelen langs en bovenstrooms van deze trajecten.