Ga naar content
Lees voor

Door nieuw hemelwaterriool zijn zandzakken niet meer nodig

7 okt 2021

 

Op 7 oktober trapte wethouder Swinkels de werkzaamheden af waardoor wateroverlast in Someren-Noord verminderd wordt. In de Noorderlaan, het Noordplein, de Hoepelakkerstraat en de Klokhuisstraat legt de gemeente Someren een hemelwaterriool aan. Dit watert af op de recent aangelegde waterbuffer aan de Slievenstraat. Om het water zo ver mogelijk van de huizen af te houden zal de straat “hol” worden gelegd. Eén van de bewoners overhandigde de wethouder een zandzak. Wethouder Swinkels: ‘Ik hoop dat u deze zandzak nu niet meer nodig zult hebben, er is genoeg water in de huizen geweest. Met deze werkzaamheden werken we aan een structurele oplossing voor het wateroverschot bij heel nat weer en behouden we het water voor drogere tijden.’

Onweerstaanbaar Someren

Dit project is onderdeel van Onweerstaanbaar Someren, het programma wat is opgestart om klimaatadaptatie te bevorderen en Someren klimaatbestendiger te maken. Eén van de dingen waar we ons op moeten voorbereiden zijn enorme regenbuien die wateroverlast veroorzaken. In de afgelopen jaren hebben diverse bewoners in deze buurt overlast ervaren als gevolg van zware regenval. Hier willen we wat aan doen. Sterker nog: wij zijn hier al mee bezig. Vanuit de gemeente en de waterschappen zijn op diverse plaatsen in Someren al maatregelen getroffen om overlast op te lossen en/of te verminderen.

Afkoppelen
Met de aanleg van een hemelwaterriool en een waterbuffer tussen de Slievenstraat en de Noorderlaan verminderen we de kans op overlast. Maar dat is niet voldoende. Samenwerking met de bewoners van deze wijk is essentieel. Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen het regenwater dat op het dak valt, in de tuin laten infiltreren, om wateroverlast te voorkomen. Dit noemen we afkoppelen.

Als je afkoppelt:

  • Komt er minder regenwater in de riolering, en levert dat minder kans op wateroverlast op de straat en in huis op;
  • Hoeft er minder gesproeid te worden in de zomer;
  • Blijven tuinen koeler in de zomer;

 De afkoppelcoach van de gemeente Someren gaat hier samen met de inwoners mee aan de slag. Met de inwoners bespreekt hij de mogelijkheden, en informeert en adviseert hen over afkoppelen in hun tuin.

Alleen SAMEN kunnen we de kans op overlast of schade bij hevige of langdurige regenval fors verkleinen, en zo Someren klimaatbestendiger maken.

Door nieuw hemelwaterriool zijn zandzakken niet meer nodig 7 okt 2021

 

Op 7 oktober trapte wethouder Swinkels de werkzaamheden af waardoor wateroverlast in Someren-Noord verminderd wordt. In de Noorderlaan, het Noordplein, de Hoepelakkerstraat en de Klokhuisstraat legt de gemeente Someren een hemelwaterriool aan. Dit watert af op de recent aangelegde waterbuffer aan de Slievenstraat. Om het water zo ver mogelijk van de huizen af te houden zal de straat “hol” worden gelegd. Eén van de bewoners overhandigde de wethouder een zandzak. Wethouder Swinkels: ‘Ik hoop dat u deze zandzak nu niet meer nodig zult hebben, er is genoeg water in de huizen geweest. Met deze werkzaamheden werken we aan een structurele oplossing voor het wateroverschot bij heel nat weer en behouden we het water voor drogere tijden.’

Onweerstaanbaar Someren

Dit project is onderdeel van Onweerstaanbaar Someren, het programma wat is opgestart om klimaatadaptatie te bevorderen en Someren klimaatbestendiger te maken. Eén van de dingen waar we ons op moeten voorbereiden zijn enorme regenbuien die wateroverlast veroorzaken. In de afgelopen jaren hebben diverse bewoners in deze buurt overlast ervaren als gevolg van zware regenval. Hier willen we wat aan doen. Sterker nog: wij zijn hier al mee bezig. Vanuit de gemeente en de waterschappen zijn op diverse plaatsen in Someren al maatregelen getroffen om overlast op te lossen en/of te verminderen.

Afkoppelen
Met de aanleg van een hemelwaterriool en een waterbuffer tussen de Slievenstraat en de Noorderlaan verminderen we de kans op overlast. Maar dat is niet voldoende. Samenwerking met de bewoners van deze wijk is essentieel. Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen het regenwater dat op het dak valt, in de tuin laten infiltreren, om wateroverlast te voorkomen. Dit noemen we afkoppelen.

Als je afkoppelt:

 De afkoppelcoach van de gemeente Someren gaat hier samen met de inwoners mee aan de slag. Met de inwoners bespreekt hij de mogelijkheden, en informeert en adviseert hen over afkoppelen in hun tuin.

Alleen SAMEN kunnen we de kans op overlast of schade bij hevige of langdurige regenval fors verkleinen, en zo Someren klimaatbestendiger maken.