Ga naar content
Lees voor

Extra ruimte voor water in Keelven

21 nov 2022

Met Onweerstaanbaar Someren streeft Someren er naar om heel Someren klimaatrobuust te maken, samen met alle mogelijke partners. Een van de opgaven hierbij is dat wateroverlast zoveel mogelijk moet worden voorkomen, zowel binnen de kom als in het buitengebied. Zo is er ook behoefte aan bergingslocaties voor overtollig Peelrijtwater in het buitengebied.

De gemeente Someren, Waterschap De Dommel en twee boeren hebben een deel van de benodigde extra berging voor de Peelrijt, gerealiseerd in Keelven. Het water van de Peel rijt wordt  via een greppel tussen twee landbouwpercelen naar Keelven geleid.

 

Extra ruimte voor water in Keelven 21 nov 2022

Met Onweerstaanbaar Someren streeft Someren er naar om heel Someren klimaatrobuust te maken, samen met alle mogelijke partners. Een van de opgaven hierbij is dat wateroverlast zoveel mogelijk moet worden voorkomen, zowel binnen de kom als in het buitengebied. Zo is er ook behoefte aan bergingslocaties voor overtollig Peelrijtwater in het buitengebied.

De gemeente Someren, Waterschap De Dommel en twee boeren hebben een deel van de benodigde extra berging voor de Peelrijt, gerealiseerd in Keelven. Het water van de Peel rijt wordt  via een greppel tussen twee landbouwpercelen naar Keelven geleid.