Ga naar content
Lees voor

Gemeente Someren: subsidieregeling afkoppelen verlengd

5 jan 2021

De gemeente Someren verlengt in 2021 de subsidieregeling voor burgers en bedrijven die afkoppelen. Daarnaast geldt vanaf 1 januari 2021 de voorwaarde dat inwoners van Someren die gaan bouwen of verbouwen minimaal de eerste 30 mm regen van een bui op hun eigen perceel moeten vasthouden en verwerken.

Dit zijn enkele besluiten uit het nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Someren dat is ingegaan op 1 januari 2021. In het GRP speelt de gemeente in op de komende klimaatveranderingen en haakt hierbij aan bij Onweerstaanbaar Someren. Centraal in het GRP staat het op een duurzame manier klimaatrobuust maken van de gemeentelijke watersystemen.

Voorkomen van natte voeten

Het GRP – dat loopt tot 2025 – schetst hoe de gemeente invulling geeft aan de gemeentelijke watertaken zoals inzameling en transport van afvalwater, hemelwater, grondwater en de daarbij horende kosten. Omdat ons klimaat verandert, vormt het voorkomen van natte voeten een steeds grotere uitdaging. Door de intensieve buien waar we steeds vaker mee te maken hebben, is niet alleen de riolering in de openbare ruimte belangrijk, maar moet de gemeente ook bij de bovengrondse inrichting meer rekening houden met hevige neerslag.

Berging van 30 mm regenwater bij nieuw- en verbouw

De gemeente zet zich de komende periode sterk in om wateroverlast te verminderen, maar verwacht vanaf 2021 ook een redelijke inspanning van inwoners als het gaat om het vasthouden van regenwater op het eigen terrein. Dit geldt in elk geval voor particulieren die gaan bouwen of verbouwen. Concreet betekent het dat ter voorkoming van overlast en schade huiseigenaren tenminste de eerste 30 mm water van een regenbui op hun eigen perceel moeten vasthouden en verwerken. Hiermee wordt bij nieuw- en verbouw globaal 95 procent van het afstromend hemelwater op eigen terrein verwerkt.

Afkoppelsubsidie verlengd

Om álle burgers en bedrijven doorlopend te stimuleren regenwater vast te houden in hun eigen leefomgeving, verlengt de gemeente de Subsidie afkoppelen hemelwater. Wie gaat afkoppelen, kan aanspraak maken op maximaal € 6 per vierkante meter afgekoppeld dakoppervlak. Daarnaast hebben ook de waterschappen Aa en Maas en De Dommel elk een eigen financiële tegemoetkoming voor burgers die gaan afkoppelen.

*Voor bedrijven en percelen zonder bebouwing gelden afwijkende bedragen.

Bekijk het volledig Gemeentelijk Rioleringsplan.

Gemeente Someren: subsidieregeling afkoppelen verlengd 5 jan 2021

De gemeente Someren verlengt in 2021 de subsidieregeling voor burgers en bedrijven die afkoppelen. Daarnaast geldt vanaf 1 januari 2021 de voorwaarde dat inwoners van Someren die gaan bouwen of verbouwen minimaal de eerste 30 mm regen van een bui op hun eigen perceel moeten vasthouden en verwerken.

Dit zijn enkele besluiten uit het nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Someren dat is ingegaan op 1 januari 2021. In het GRP speelt de gemeente in op de komende klimaatveranderingen en haakt hierbij aan bij Onweerstaanbaar Someren. Centraal in het GRP staat het op een duurzame manier klimaatrobuust maken van de gemeentelijke watersystemen.

Voorkomen van natte voeten

Het GRP – dat loopt tot 2025 – schetst hoe de gemeente invulling geeft aan de gemeentelijke watertaken zoals inzameling en transport van afvalwater, hemelwater, grondwater en de daarbij horende kosten. Omdat ons klimaat verandert, vormt het voorkomen van natte voeten een steeds grotere uitdaging. Door de intensieve buien waar we steeds vaker mee te maken hebben, is niet alleen de riolering in de openbare ruimte belangrijk, maar moet de gemeente ook bij de bovengrondse inrichting meer rekening houden met hevige neerslag.

Berging van 30 mm regenwater bij nieuw- en verbouw

De gemeente zet zich de komende periode sterk in om wateroverlast te verminderen, maar verwacht vanaf 2021 ook een redelijke inspanning van inwoners als het gaat om het vasthouden van regenwater op het eigen terrein. Dit geldt in elk geval voor particulieren die gaan bouwen of verbouwen. Concreet betekent het dat ter voorkoming van overlast en schade huiseigenaren tenminste de eerste 30 mm water van een regenbui op hun eigen perceel moeten vasthouden en verwerken. Hiermee wordt bij nieuw- en verbouw globaal 95 procent van het afstromend hemelwater op eigen terrein verwerkt.

Afkoppelsubsidie verlengd

Om álle burgers en bedrijven doorlopend te stimuleren regenwater vast te houden in hun eigen leefomgeving, verlengt de gemeente de Subsidie afkoppelen hemelwater. Wie gaat afkoppelen, kan aanspraak maken op maximaal € 6 per vierkante meter afgekoppeld dakoppervlak. Daarnaast hebben ook de waterschappen Aa en Maas en De Dommel elk een eigen financiële tegemoetkoming voor burgers die gaan afkoppelen.

*Voor bedrijven en percelen zonder bebouwing gelden afwijkende bedragen.

Bekijk het volledig Gemeentelijk Rioleringsplan.