Ga naar content
Lees voor

Gratis erfbeplantingsplan

8 okt 2018

De gemeente Someren en Summers Landschap zijn voorstanders van het aantrekkelijk maken van het landelijk gebied. We stimuleren landschappelijke beplanting in het buitengebied. Heb je nog een gedeelte van je erf of perceel grenzend aan je  huis waar je een nieuwe invulling aan wilt geven? Het Summers Landschap helpt daar graag bij.

Duurzame investering

Stichting Summers Landschap biedt je de mogelijkheid om een gratis erfbeplantingsplan op te laten stellen. Zij geven hierbij deskundig advies over de passende boom, haag of struiksoorten bij het type en de kwaliteit van de bodem. Zo ben je verzekerd van een duurzame investering! Ook over het plaatsen van een haag of een aantal fruitbomen kun je laten informeren. Het gratis opstellen van het erfbeplantingsplan geldt alleen wanneer je hier vrijwillig voor kiest. Het geldt niet als het opgelegd wordt vanuit ruimtelijke plannen.

Meer informatie

Wil je meer informatie of je aanmelden voor een erfbeplantingsplan via stichting Summers Landschap? Neem dan contact op met Jan Martens: info@boomkwekerijmartens.nl of 06-134 866 38.

Gratis erfbeplantingsplan 8 okt 2018

De gemeente Someren en Summers Landschap zijn voorstanders van het aantrekkelijk maken van het landelijk gebied. We stimuleren landschappelijke beplanting in het buitengebied. Heb je nog een gedeelte van je erf of perceel grenzend aan je  huis waar je een nieuwe invulling aan wilt geven? Het Summers Landschap helpt daar graag bij.

Duurzame investering

Stichting Summers Landschap biedt je de mogelijkheid om een gratis erfbeplantingsplan op te laten stellen. Zij geven hierbij deskundig advies over de passende boom, haag of struiksoorten bij het type en de kwaliteit van de bodem. Zo ben je verzekerd van een duurzame investering! Ook over het plaatsen van een haag of een aantal fruitbomen kun je laten informeren. Het gratis opstellen van het erfbeplantingsplan geldt alleen wanneer je hier vrijwillig voor kiest. Het geldt niet als het opgelegd wordt vanuit ruimtelijke plannen.

Meer informatie

Wil je meer informatie of je aanmelden voor een erfbeplantingsplan via stichting Summers Landschap? Neem dan contact op met Jan Martens: info@boomkwekerijmartens.nl of 06-134 866 38.