Ga naar content
Lees voor

Groeiseizoen komt eraan

25 mrt 2019

Ondanks de regen van de afgelopen weken is deze winter relatief droog geweest. De grondwaterstanden zijn inmiddels in grote delen van Someren gelukkig weer normaal. Waar dat nog niet het geval is, is afhankelijk van de afvoermogelijkheden van water, hoogte en bodemopbouw. Het vasthouden van water de afgelopen maanden heeft dus gewerkt.

Voorbereiding groeiseizoen

De voorbereiding op het groeiseizoen wordt weer opgestart. Bemesten, het maken van een zaaibed en het lostrekken de grond (soms met een diepe woelpoot) hebben een groot effect op de water- en bodemkwaliteit. Ook de omstandigheden waaronder deze voorbereidingen worden uitgevoerd, hebben impact.

Boeren met kennis van bodem en water

Afgelopen jaar heeft aangetoond hoe belangrijk het is om met kennis van bodem en water te boeren. Het is goed om te zien dat verschillende ondernemers, met de kennis van de kennisdag op 12 februari of van de veldbezoeken, maatregelen nemen. Hoe meer agrarische ondernemers deze maatregelen nemen, hoe groter het effect. Ook de waterschappen hebben maatregelen genomen en er staat nog meer op de planning. Sinds kort is de online beschikbare waterdata van Someren terug te vinden op de website. Dat is een mooi begin. Je kunt hier onder andere op zien of de grondwaterstand in de omgeving alweer normaal is.

Klimaatbestendiger inrichten

Ook het komende jaar kun je je als agrarische ondernemer aanmelden voor een adviesgesprek over de bodem- en watersituatie op je bedrijf. Samen kijken we dan naar welke mogelijkheden er zijn om je bedrijf klimaatbestendiger in te richten. Heb je interesse? Mail dan naar onweerstaanbaar@someren.nl of bel voor een afspraak: 06 22450087. De ervaringen van agrariërs tot nu toe zijn positief en hebben veel kennis voor hen opgeleverd.

Hopelijk tot in het veld!

Marco Arts

Marco Arts gaat in gesprek met agrarische ondernemers in Someren en deelt zijn kennis en ervaringen. Hij werkt bij Aequator Groen & Ruimte, een onafhankelijk adviesbureau wat werkt aan bodem- en waterproblemen in het buitengebied. 

Groeiseizoen komt eraan 25 mrt 2019

Ondanks de regen van de afgelopen weken is deze winter relatief droog geweest. De grondwaterstanden zijn inmiddels in grote delen van Someren gelukkig weer normaal. Waar dat nog niet het geval is, is afhankelijk van de afvoermogelijkheden van water, hoogte en bodemopbouw. Het vasthouden van water de afgelopen maanden heeft dus gewerkt.

Voorbereiding groeiseizoen

De voorbereiding op het groeiseizoen wordt weer opgestart. Bemesten, het maken van een zaaibed en het lostrekken de grond (soms met een diepe woelpoot) hebben een groot effect op de water- en bodemkwaliteit. Ook de omstandigheden waaronder deze voorbereidingen worden uitgevoerd, hebben impact.

Boeren met kennis van bodem en water

Afgelopen jaar heeft aangetoond hoe belangrijk het is om met kennis van bodem en water te boeren. Het is goed om te zien dat verschillende ondernemers, met de kennis van de kennisdag op 12 februari of van de veldbezoeken, maatregelen nemen. Hoe meer agrarische ondernemers deze maatregelen nemen, hoe groter het effect. Ook de waterschappen hebben maatregelen genomen en er staat nog meer op de planning. Sinds kort is de online beschikbare waterdata van Someren terug te vinden op de website. Dat is een mooi begin. Je kunt hier onder andere op zien of de grondwaterstand in de omgeving alweer normaal is.

Klimaatbestendiger inrichten

Ook het komende jaar kun je je als agrarische ondernemer aanmelden voor een adviesgesprek over de bodem- en watersituatie op je bedrijf. Samen kijken we dan naar welke mogelijkheden er zijn om je bedrijf klimaatbestendiger in te richten. Heb je interesse? Mail dan naar onweerstaanbaar@someren.nl of bel voor een afspraak: 06 22450087. De ervaringen van agrariërs tot nu toe zijn positief en hebben veel kennis voor hen opgeleverd.

Hopelijk tot in het veld!

Marco Arts

Marco Arts gaat in gesprek met agrarische ondernemers in Someren en deelt zijn kennis en ervaringen. Hij werkt bij Aequator Groen & Ruimte, een onafhankelijk adviesbureau wat werkt aan bodem- en waterproblemen in het buitengebied.