Ga naar content
Lees voor

Aantrekkelijke buurt en leefomgeving dankzij nieuw groen

22 feb 2021

De gemeente Someren is bezig met de renovatie van verschillende groenvakken in de bebouwde kom. Het huidige groen verdwijnt en er komt nieuw groen voor in de plaats.

De belangrijkste doelstelling van deze renovatiewerkzaamheden is om te zorgen voor een aantrekkelijke buurt. De gemeente zet daarbij ook direct in op het verbeteren van de leefomgeving. Denk hierbij aan het verhogen van de biodiversiteit en het klimaatbestendiger maken van de gemeente. Dit past in het programma Onweerstaanbaar Someren dat als doel heeft ons aan te passen aan het veranderend klimaat waarbij we steeds vaker te maken krijgen met extreem weer zoals hevige piekbuien.

Extra waterberging

Om overlast of schade door hevige regenval zo veel mogelijk te voorkomen, grijpt de gemeente de kansen aan om diverse groenvakken af te werken in een zogeheten komvorm (zie foto). Door een komvorm te maken, ontstaat er extra waterberging bij (piek)buien. Met deze extra berging wil de gemeente wateroverlast verminderen en ervoor zorgen dat het water ter plaatse infiltreert in de bodem. Bijkomend voordeel is bovendien dat de beplanting hierdoor ook langer de tijd heeft om het water op te nemen. Het is van belang dat deze komvorm in stand  blijft om het gewenste effect te behalen.

Vrijwilligerswerk en adoptie

Voor inwoners van Someren die – alleen of samen met de buurt – willen bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving, zijn er mogelijkheden om invloed te hebben op het verzorgen van het groen. Dit kan in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en adoptie, waarbij de gemeente Someren kan faciliteren.

Belangstelling?

Onder groenadoptie verstaat de gemeente het vrijwillig onderhouden van een groenstrook of een plantsoen. Inwoners die belangstelling hebben en hun steentje hieraan willen bijdragen, kunnen een e-mail sturen naar gemeente@someren.nl met hun contactgegevens. In de e-mail kunnen ze ook aangeven waar hun belangstelling naar uitgaat, bijvoorbeeld ‘groenonderhoud’ of ‘zwerfvuil opruimen’. De gemeente neemt daarna contact met hen op.

Aantrekkelijke buurt en leefomgeving dankzij nieuw groen 22 feb 2021

De gemeente Someren is bezig met de renovatie van verschillende groenvakken in de bebouwde kom. Het huidige groen verdwijnt en er komt nieuw groen voor in de plaats.

De belangrijkste doelstelling van deze renovatiewerkzaamheden is om te zorgen voor een aantrekkelijke buurt. De gemeente zet daarbij ook direct in op het verbeteren van de leefomgeving. Denk hierbij aan het verhogen van de biodiversiteit en het klimaatbestendiger maken van de gemeente. Dit past in het programma Onweerstaanbaar Someren dat als doel heeft ons aan te passen aan het veranderend klimaat waarbij we steeds vaker te maken krijgen met extreem weer zoals hevige piekbuien.

Extra waterberging

Om overlast of schade door hevige regenval zo veel mogelijk te voorkomen, grijpt de gemeente de kansen aan om diverse groenvakken af te werken in een zogeheten komvorm (zie foto). Door een komvorm te maken, ontstaat er extra waterberging bij (piek)buien. Met deze extra berging wil de gemeente wateroverlast verminderen en ervoor zorgen dat het water ter plaatse infiltreert in de bodem. Bijkomend voordeel is bovendien dat de beplanting hierdoor ook langer de tijd heeft om het water op te nemen. Het is van belang dat deze komvorm in stand  blijft om het gewenste effect te behalen.

Vrijwilligerswerk en adoptie

Voor inwoners van Someren die – alleen of samen met de buurt – willen bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving, zijn er mogelijkheden om invloed te hebben op het verzorgen van het groen. Dit kan in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en adoptie, waarbij de gemeente Someren kan faciliteren.

Belangstelling?

Onder groenadoptie verstaat de gemeente het vrijwillig onderhouden van een groenstrook of een plantsoen. Inwoners die belangstelling hebben en hun steentje hieraan willen bijdragen, kunnen een e-mail sturen naar gemeente@someren.nl met hun contactgegevens. In de e-mail kunnen ze ook aangeven waar hun belangstelling naar uitgaat, bijvoorbeeld ‘groenonderhoud’ of ‘zwerfvuil opruimen’. De gemeente neemt daarna contact met hen op.