Ga naar content
Lees voor

Grondwaterstanden na overvloedige regenval hersteld

13 mrt 2020

Door de regenval van de afgelopen maanden, meer dan gemiddeld in een winterperiode, zijn de grondwaterstanden hersteld.

Dit na een lange periode met extreme droogte waar we in 2018 en 2019 mee geconfronteerd werden. Dit geldt voor de grondwaterstanden in vrijwel het gehele werkgebied van waterschap Aa en Maas, waarin ook de gemeente Someren valt. Daarom heeft het waterschap besloten om normale stuwstanden te gaan hanteren. De stuwen stonden sinds de herfst van 2018 continu extreem hoog.

Stuwen op normaal niveau

De stuwen worden geleidelijk aan op normaal niveau gezet, te beginnen in de lage en natte delen van het werkgebied. Bij normaal peilbeheer hoort laag of hoog stuwen binnen een vastgestelde marge. Waar het water in de sloot hoog opgestuwd kan worden doet het waterschap dat, alleen als het echt nodig is wordt er water afgevoerd. Zo speelt het waterschap in op een mogelijk nieuwe periode met extreme droogte.

Peilen Maashorst blijven hoog

Alleen voor natuurgebied Maashorst heeft Aa en Maas besloten de huidige stuwstanden ongewijzigd te laten. Dat betekent dat de stuwen daar voorlopig nog op het maximale niveau blijven staan. Dit gebeurt in nauw overleg met agrariërs in het gebied en natuurverenigingen. ‘We houden de stuwen in de Maashorst voorlopig nog hoog om dit gebied zo goed mogelijk voor te bereiden op een eventuele droge zomer,’ aldus dijkgraaf Lambert Verheijen van het waterschap. ‘We zien ook dat de grondwaterstanden in dit kwetsbare natuurgebied nog niet geheel hersteld zijn. Al begint het de goede kant op te gaan.’

 

 

Grondwaterstanden na overvloedige regenval hersteld 13 mrt 2020

Door de regenval van de afgelopen maanden, meer dan gemiddeld in een winterperiode, zijn de grondwaterstanden hersteld.

Dit na een lange periode met extreme droogte waar we in 2018 en 2019 mee geconfronteerd werden. Dit geldt voor de grondwaterstanden in vrijwel het gehele werkgebied van waterschap Aa en Maas, waarin ook de gemeente Someren valt. Daarom heeft het waterschap besloten om normale stuwstanden te gaan hanteren. De stuwen stonden sinds de herfst van 2018 continu extreem hoog.

Stuwen op normaal niveau

De stuwen worden geleidelijk aan op normaal niveau gezet, te beginnen in de lage en natte delen van het werkgebied. Bij normaal peilbeheer hoort laag of hoog stuwen binnen een vastgestelde marge. Waar het water in de sloot hoog opgestuwd kan worden doet het waterschap dat, alleen als het echt nodig is wordt er water afgevoerd. Zo speelt het waterschap in op een mogelijk nieuwe periode met extreme droogte.

Peilen Maashorst blijven hoog

Alleen voor natuurgebied Maashorst heeft Aa en Maas besloten de huidige stuwstanden ongewijzigd te laten. Dat betekent dat de stuwen daar voorlopig nog op het maximale niveau blijven staan. Dit gebeurt in nauw overleg met agrariërs in het gebied en natuurverenigingen. ‘We houden de stuwen in de Maashorst voorlopig nog hoog om dit gebied zo goed mogelijk voor te bereiden op een eventuele droge zomer,’ aldus dijkgraaf Lambert Verheijen van het waterschap. ‘We zien ook dat de grondwaterstanden in dit kwetsbare natuurgebied nog niet geheel hersteld zijn. Al begint het de goede kant op te gaan.’