Ga naar content
Lees voor

IVN Asten-Someren organiseert cursus water en waterbeheer

29 aug 2018

Dat ons klimaat langzaam aan verandert valt niet meer te ontkennen. De oplopende temperatuur zorgt er voor dat het weer extremere kantjes gaat krijgen. De hagelbui van 2016 zal bij velen nog wel in het geheugen zitten. En de droogte van 2018 zeker ook nog. Of een enkele gebeurtenis toe te schrijven is aan het veranderende klimaat is altijd lastig vast te stellen maar de trent is duidelijk. Ook het aantal buien en vooral de heftigheid ervan zullen toenemen.

Het beeld van ondergelopen straten zullen we steeds vaker gaan zien tenzij we de nodige maatregelen nemen. Tegelijk is water een voorwaarde voor leven.

Water en waterbeheer

IVN Asten-Someren organiseert een cursus water en waterbeheer. Deze cursus is bedoeld voor eenieder die méér wil weten over water, over rivieren, beken en grondwater, over hoe we met maatregelen overlast door te veel of juist te weinig water proberen te beheersen. In vier lesavonden en evenzoveel excursies krijg je meer inzicht in wat er speelt, maar ook in hoe je zelf kan bijdragen om de overlast te verminderen.  De cursus start op 10 oktober.

Kijk voor meer informatie op de website van IVN Asten-Someren. 

IVN Asten-Someren organiseert cursus water en waterbeheer 29 aug 2018

Dat ons klimaat langzaam aan verandert valt niet meer te ontkennen. De oplopende temperatuur zorgt er voor dat het weer extremere kantjes gaat krijgen. De hagelbui van 2016 zal bij velen nog wel in het geheugen zitten. En de droogte van 2018 zeker ook nog. Of een enkele gebeurtenis toe te schrijven is aan het veranderende klimaat is altijd lastig vast te stellen maar de trent is duidelijk. Ook het aantal buien en vooral de heftigheid ervan zullen toenemen.

Het beeld van ondergelopen straten zullen we steeds vaker gaan zien tenzij we de nodige maatregelen nemen. Tegelijk is water een voorwaarde voor leven.

Water en waterbeheer

IVN Asten-Someren organiseert een cursus water en waterbeheer. Deze cursus is bedoeld voor eenieder die méér wil weten over water, over rivieren, beken en grondwater, over hoe we met maatregelen overlast door te veel of juist te weinig water proberen te beheersen. In vier lesavonden en evenzoveel excursies krijg je meer inzicht in wat er speelt, maar ook in hoe je zelf kan bijdragen om de overlast te verminderen.  De cursus start op 10 oktober.

Kijk voor meer informatie op de website van IVN Asten-Someren.