Ga naar content
Lees voor

Kennismiddag agrarische ondernemers

15 jan 2019

Kennismiddag agrarische ondernemers

Op dinsdag 12 februari organiseren we een praktijkkennisdag voor agrarische ondernemers. Hevige piekbuien en langdurige droge en warme periodes. De laatste jaren is ook de landbouw rond Someren geconfronteerd met zulke klimaatuitdagingen. Dit heeft u waarschijnlijk voor keuzes gesteld en nieuwe vragen naar voren gebracht:

  • Hoeveel water kan er in de bodem?
  • Hoe houden we meer water vast of raken we het op tijd kwijt?
  • Wat is het effect van bemesting op het organische stof en bodemleven in de bodem?
  • Kan ik mijn grond anders bewerken en met welk effect?
  • Zijn andere gewassen of rassen beter bestand tegen droogte?
  • Hoe zit het met groenbemester?

Allerlei vragen die individueel moeilijk te beantwoorden zijn, maar waarvan wel kennis, voorbeelden en ervaringen voor handen zijn.

Praktijkkennisdag 

De gemeente Someren, de waterschappen Aa en Maas en De Dommel, ZLTO-Someren en ZLTO-Asten willen de landbouwsector actief betrekken in ‘Onweerstaanbaar Someren’. Daarom wordt er op 12 februari van 12.30u tot 17.00u, in cultuurcentrum ‘De Ruchte’ (Laan ten Roode 71, Someren) een praktijkgerichte middag georganiseerd met aansluitend een subsidiemarkt gericht op landschap en water.

Met deze praktijkkennisdag brengen we de juiste mensen samen om uw vragen te bespreken, en afwegingen te onderbouwen. Hiermee kunt u uw bedrijf beter wapenen tegen de extremen. Samen maken we Someren klimaatbestendiger.

Wat gaan we doen?

We bieden een interactief programma aan waarbij voor uw vragen en discussie uitgebreid ruimte is. Door interactieve workshops op het gebied van bodemkwaliteit, waterbeheer, teelten, bemesting, grondbewerkingen en het zelf meten en monitoren, valt er veel van elkaar te leren.

Wil je erbij zijn? Vul dan het aanmeldingsformulier in. Je kunt je voor twee thema’s opgeven. Per thema zijn (praktijk-)experts aanwezig, In de tabel onderaan de brief, die je hebt ontvangen, staan de verschillende thema’s nader uitgelegd.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met ons via onweerstaanbaar@someren.nl.

Kennismiddag agrarische ondernemers 15 jan 2019

Kennismiddag agrarische ondernemers

Op dinsdag 12 februari organiseren we een praktijkkennisdag voor agrarische ondernemers. Hevige piekbuien en langdurige droge en warme periodes. De laatste jaren is ook de landbouw rond Someren geconfronteerd met zulke klimaatuitdagingen. Dit heeft u waarschijnlijk voor keuzes gesteld en nieuwe vragen naar voren gebracht:

Allerlei vragen die individueel moeilijk te beantwoorden zijn, maar waarvan wel kennis, voorbeelden en ervaringen voor handen zijn.

Praktijkkennisdag 

De gemeente Someren, de waterschappen Aa en Maas en De Dommel, ZLTO-Someren en ZLTO-Asten willen de landbouwsector actief betrekken in ‘Onweerstaanbaar Someren’. Daarom wordt er op 12 februari van 12.30u tot 17.00u, in cultuurcentrum ‘De Ruchte’ (Laan ten Roode 71, Someren) een praktijkgerichte middag georganiseerd met aansluitend een subsidiemarkt gericht op landschap en water.

Met deze praktijkkennisdag brengen we de juiste mensen samen om uw vragen te bespreken, en afwegingen te onderbouwen. Hiermee kunt u uw bedrijf beter wapenen tegen de extremen. Samen maken we Someren klimaatbestendiger.

Wat gaan we doen?

We bieden een interactief programma aan waarbij voor uw vragen en discussie uitgebreid ruimte is. Door interactieve workshops op het gebied van bodemkwaliteit, waterbeheer, teelten, bemesting, grondbewerkingen en het zelf meten en monitoren, valt er veel van elkaar te leren.

Wil je erbij zijn? Vul dan het aanmeldingsformulier in. Je kunt je voor twee thema’s opgeven. Per thema zijn (praktijk-)experts aanwezig, In de tabel onderaan de brief, die je hebt ontvangen, staan de verschillende thema’s nader uitgelegd.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met ons via onweerstaanbaar@someren.nl.