Ga naar content
Lees voor

Kennismiddag en subsidiemarkt

4 feb 2019

Op dinsdag 12 februari van 13:00u tot 18:00u organiseert Onweerstaanbaar Someren een kennismiddag voor agrarische ondernemers. Aansluitend vindt een subsidiebijeenkomst plaats, voor landeigenaren in het buitengebied.

Workshops en subsidiebijeenkomst

Experts gaan in workshops samen met u aan de slag met de thema’s bodem, water, teelten, bemesting, grondbewerking en meten/participeren. Zij geven praktische en direct bruikbare tips. Ook hoort u welke kansrijke maatregelen er zijn om uw percelen beter tegen weersextremen te wapenen. Aansluitend ontvangt u informatie over mogelijke subsidies voor het nemen van maatregelen voor uw bedrijf. Vervolgens kunt u op de subsidiemarkt u een afspraak maken met een expert om te bekijken wat voor uw situatie van belang is. Bij de subsidiebijeenkomst kunnen ook niet-agrariërs aansluiten.

Meer informatie en aanmelden

De kennismiddag vindt plaats op 12 februari van 13:00 – 18:00u in De Ruchte (Laan ten Roode 71, Someren). Inloop en ontvangst vanaf 12:30u. De subsidiebijeenkomst voor landschap en water start om 16:15u (inloop vanaf 16:00u). Aanmelden voor de kennismiddag kan via OnweerstaanbaarSomeren.nl/kennismiddag.  Je bent dan automatisch aangemeld voor de subsidiebijeenkomst.

Komt u alleen naar de subsidiebijeenkomst, dan kunt u zich aanmelden via OnweerstaanbaarSomeren.nl/subsidiemarkt.

Onweerstaanbaar Someren

Onweerstaanbaar Someren is een initiatief van gemeente Someren, waterschap Aa en Maas, waterschap De Dommel. Samen met partijen als ZLTO, provincie Noord-Brabant en IVN werken zij aan een klimaatbestendig Someren. Someren is de afgelopen jaren (2016, hevige buien en 2018, droogte) niet gespaard gebleven van weersextremen. Dit zit nog vers in ieders geheugen. Alleen wanneer overheden, burgers en ondernemers gezamenlijk de schouders er onder zetten, wordt Someren klimaatbestendiger. Daarom hopen we u te zien op 12 februari in De Ruchte.

 

Kennismiddag en subsidiemarkt 4 feb 2019

Op dinsdag 12 februari van 13:00u tot 18:00u organiseert Onweerstaanbaar Someren een kennismiddag voor agrarische ondernemers. Aansluitend vindt een subsidiebijeenkomst plaats, voor landeigenaren in het buitengebied.

Workshops en subsidiebijeenkomst

Experts gaan in workshops samen met u aan de slag met de thema’s bodem, water, teelten, bemesting, grondbewerking en meten/participeren. Zij geven praktische en direct bruikbare tips. Ook hoort u welke kansrijke maatregelen er zijn om uw percelen beter tegen weersextremen te wapenen. Aansluitend ontvangt u informatie over mogelijke subsidies voor het nemen van maatregelen voor uw bedrijf. Vervolgens kunt u op de subsidiemarkt u een afspraak maken met een expert om te bekijken wat voor uw situatie van belang is. Bij de subsidiebijeenkomst kunnen ook niet-agrariërs aansluiten.

Meer informatie en aanmelden

De kennismiddag vindt plaats op 12 februari van 13:00 – 18:00u in De Ruchte (Laan ten Roode 71, Someren). Inloop en ontvangst vanaf 12:30u. De subsidiebijeenkomst voor landschap en water start om 16:15u (inloop vanaf 16:00u). Aanmelden voor de kennismiddag kan via OnweerstaanbaarSomeren.nl/kennismiddag.  Je bent dan automatisch aangemeld voor de subsidiebijeenkomst.

Komt u alleen naar de subsidiebijeenkomst, dan kunt u zich aanmelden via OnweerstaanbaarSomeren.nl/subsidiemarkt.

Onweerstaanbaar Someren

Onweerstaanbaar Someren is een initiatief van gemeente Someren, waterschap Aa en Maas, waterschap De Dommel. Samen met partijen als ZLTO, provincie Noord-Brabant en IVN werken zij aan een klimaatbestendig Someren. Someren is de afgelopen jaren (2016, hevige buien en 2018, droogte) niet gespaard gebleven van weersextremen. Dit zit nog vers in ieders geheugen. Alleen wanneer overheden, burgers en ondernemers gezamenlijk de schouders er onder zetten, wordt Someren klimaatbestendiger. Daarom hopen we u te zien op 12 februari in De Ruchte.