Ga naar content
Lees voor

Klimaat en natuur: de belangrijkste plannen voor 2020

20 sep 2019

Deze week presenteerde het kabinet op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) traditiegetrouw zijn plannen voor 2020. Wat zijn nu de belangrijkste ontwikkelingen uit de Miljoenennota en de Rijksbegroting op het gebied van klimaat en natuur?

Het kabinet wil meer inspelen op veranderingen in het klimaat. Doordat het klimaat verandert, krijgen we ook in Nederland steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Het kabinet maakt daarom in 2020 geld vrij voor verschillende projecten waarmee we kunnen inspelen op het veranderende klimaat.

Klimaatadaptatie

Zo werkt het kabinet in 2020 verder aan een regeling die vanaf 2021 decentrale overheden moet helpen bij de overgang naar een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de omgeving. Met geld uit het Deltafonds – bedoeld voor het bekostigen van initiatieven en voorzieningen die dienen ter bescherming van Nederland tegen overstromingen en waterschaarste – moeten decentrale overheden deze maatregelen gaan uitvoeren. De Waterwet wordt aangepast, zodat geld uit het Deltafonds ook kan worden ingezet voor adaptatie in steden. Het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland moet een vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen worden. Deze aanpassing aan klimaatverandering noemen we ook wel klimaatadaptatie.

Meer biodiversiteit

Een andere ontwikkeling is dat Nederland in november 2020 nieuwe doelen wil afspreken om de natuur en diversiteit te beschermen. Bijvoorbeeld om uitsterving van bepaalde dieren en planten te voorkomen. Er wordt daarbij vooral gekeken hoe dat samen kan gaan met economische activiteiten. Zoals handel, visserij en landbouw. De afgelopen decennia hebben veel landen zich ingezet voor gezonde bodems, schoon water, schone lucht en natuurlijke bestuivers voor voedselgewassen. Maar die acties waren niet genoeg om de doelen te halen. En daarom moeten er nieuwe afspraken komen.

Wil je weten wat in 2020 nog meer de plannen zijn op het gebied van klimaat en natuur?

Kijk dan hier.

 

 

Klimaat en natuur: de belangrijkste plannen voor 2020 20 sep 2019

Deze week presenteerde het kabinet op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) traditiegetrouw zijn plannen voor 2020. Wat zijn nu de belangrijkste ontwikkelingen uit de Miljoenennota en de Rijksbegroting op het gebied van klimaat en natuur?

Het kabinet wil meer inspelen op veranderingen in het klimaat. Doordat het klimaat verandert, krijgen we ook in Nederland steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Het kabinet maakt daarom in 2020 geld vrij voor verschillende projecten waarmee we kunnen inspelen op het veranderende klimaat.

Klimaatadaptatie

Zo werkt het kabinet in 2020 verder aan een regeling die vanaf 2021 decentrale overheden moet helpen bij de overgang naar een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de omgeving. Met geld uit het Deltafonds – bedoeld voor het bekostigen van initiatieven en voorzieningen die dienen ter bescherming van Nederland tegen overstromingen en waterschaarste – moeten decentrale overheden deze maatregelen gaan uitvoeren. De Waterwet wordt aangepast, zodat geld uit het Deltafonds ook kan worden ingezet voor adaptatie in steden. Het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland moet een vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen worden. Deze aanpassing aan klimaatverandering noemen we ook wel klimaatadaptatie.

Meer biodiversiteit

Een andere ontwikkeling is dat Nederland in november 2020 nieuwe doelen wil afspreken om de natuur en diversiteit te beschermen. Bijvoorbeeld om uitsterving van bepaalde dieren en planten te voorkomen. Er wordt daarbij vooral gekeken hoe dat samen kan gaan met economische activiteiten. Zoals handel, visserij en landbouw. De afgelopen decennia hebben veel landen zich ingezet voor gezonde bodems, schoon water, schone lucht en natuurlijke bestuivers voor voedselgewassen. Maar die acties waren niet genoeg om de doelen te halen. En daarom moeten er nieuwe afspraken komen.

Wil je weten wat in 2020 nog meer de plannen zijn op het gebied van klimaat en natuur?

Kijk dan hier.