Ga naar content
Lees voor

Klimaatverandering in de plusklas

19 jul 2018

“Nynke, de gemeente gaat een wadi achter de school aanleggen. Ze zoeken een groep die mee wil denken in wat dat voor de school kan betekenen… Is dat iets voor de plusklas?”

Een week later ben ik in gesprek met Henk, een tuinarchitect die in opdracht van de gemeente een waterbaan die naar de wadi toe zal gaan lopen wil gaan ontwerpen. Samen bespreken we hoe we de kinderen hierbij kunnen betrekken. We bedenken dat het goed is als de kinderen eerst meer kennis opdoen over klimaatverandering.

Gastles over klimaatverandering

Lex, een medewerker bij de gemeente, staat een paar weken later in de klas. Hij komt een gastles geven over klimaatverandering en de gevolgen daarvan. De kinderen luisteren, maar laten juist ook merken er al veel over te weten, ervaringen te hebben en verschillende verbanden te kunnen leggen. Lex is positief verrast over de hoge betrokkenheid en mooie gedachtes van de kinderen. Tot slot vraagt hij de kinderen om mee te denken in het ontwerpen van een waterbaan zodat het water dat naar de wadi toe zal gaan lopen een extra functie krijgt.

En dat de gedachtes verder gaan blijkt de volgende keer als we weer bij elkaar komen. Verschillende kinderen hebben er thuis over gesproken en eerste ideeën op papier gezet. De ideeën delen ze met de groep en de betrokkenheid werkt aanstekelijk. Zo ontstaan er steeds meer en grotere plannen. Naast dat het water gebruikt kan worden om mee te spelen wordt ook gedacht aan het opwekken van energie, aan veiligheid en duurzaamheid.

Aan de slag met een waterbaan

Nu is de tijd rijp om Henk uit te nodigen. Hij komt met grote platen waarop maquettes gemaakt kunnen worden. Met klei en kosteloos materiaal worden in kleine groepjes waterbanen ontwikkelt. De kinderen zijn kritisch; naar de waterbaan, naar elkaar en zeker ook naar zichzelf. Ze denken goed na, maken bewuste keuzes, overleggen en spreken elkaar aan over samenwerking en werkhouding.

Aan het eind van de ochtend neemt Henk alle ideeën mee naar huis om van alles 1 ontwerp te maken. We moeten een paar weken wachten tot hij zijn ontwerp aan ons komt tonen. Maar in die tijd zitten de kinderen niet stil…

Zelf een steentje bijdragen

Via social media kom ik een oproep tegen die de gemeente doet aan alle inwoners. Ze vragen om mee te denken hoe je als burger je steentje bij kan dragen aan het klimaatbestendiger maken van de leefomgeving.

Dit leg ik aan de kinderen voor… Natuurlijk willen ze daar in meedenken! En zo ontstaan er schetsen en bouwtekeningen met uitleg over zwembaden die onder de grond zitten en open gezet kunnen worden bij grote regenval. Hoe regenwater gebruikt kan worden om energie op te wekken, maar ook hoe regenwater opgeslagen kan worden om later tuinen en landbouwgrond te besproeien. En weer een heel ander idee; haal meer tegels uit de tuin en zet er planten in zodat regenwater sneller in de grond kan trekken en het leefgebied voor dieren vergroot wordt.

Wordt vervolgd!

Alle ideeën bundel ik en stuur ik door naar de gemeente. Daar wordt weer heel positief gereageerd en ik ga in gesprek met Rianne (gemeente Someren). We zijn het er al snel over eens dat dit een vervolg zal krijgen! Na de zomervakantie pakken we het verder op…

 

Nynke Postuma geeft les aan de plusklas van Basisschool de Ranonkel. Op onweerstaanbaarsomeren.nl deelt zij hoe klimaatverandering onderdeel uitmaakt van het lesprogramma.

Lees ook: Plusklas Ranonkel aan de slag met waterbaan

 

 

Klimaatverandering in de plusklas 19 jul 2018

“Nynke, de gemeente gaat een wadi achter de school aanleggen. Ze zoeken een groep die mee wil denken in wat dat voor de school kan betekenen… Is dat iets voor de plusklas?”

Een week later ben ik in gesprek met Henk, een tuinarchitect die in opdracht van de gemeente een waterbaan die naar de wadi toe zal gaan lopen wil gaan ontwerpen. Samen bespreken we hoe we de kinderen hierbij kunnen betrekken. We bedenken dat het goed is als de kinderen eerst meer kennis opdoen over klimaatverandering.

Gastles over klimaatverandering

Lex, een medewerker bij de gemeente, staat een paar weken later in de klas. Hij komt een gastles geven over klimaatverandering en de gevolgen daarvan. De kinderen luisteren, maar laten juist ook merken er al veel over te weten, ervaringen te hebben en verschillende verbanden te kunnen leggen. Lex is positief verrast over de hoge betrokkenheid en mooie gedachtes van de kinderen. Tot slot vraagt hij de kinderen om mee te denken in het ontwerpen van een waterbaan zodat het water dat naar de wadi toe zal gaan lopen een extra functie krijgt.

En dat de gedachtes verder gaan blijkt de volgende keer als we weer bij elkaar komen. Verschillende kinderen hebben er thuis over gesproken en eerste ideeën op papier gezet. De ideeën delen ze met de groep en de betrokkenheid werkt aanstekelijk. Zo ontstaan er steeds meer en grotere plannen. Naast dat het water gebruikt kan worden om mee te spelen wordt ook gedacht aan het opwekken van energie, aan veiligheid en duurzaamheid.

Aan de slag met een waterbaan

Nu is de tijd rijp om Henk uit te nodigen. Hij komt met grote platen waarop maquettes gemaakt kunnen worden. Met klei en kosteloos materiaal worden in kleine groepjes waterbanen ontwikkelt. De kinderen zijn kritisch; naar de waterbaan, naar elkaar en zeker ook naar zichzelf. Ze denken goed na, maken bewuste keuzes, overleggen en spreken elkaar aan over samenwerking en werkhouding.

Aan het eind van de ochtend neemt Henk alle ideeën mee naar huis om van alles 1 ontwerp te maken. We moeten een paar weken wachten tot hij zijn ontwerp aan ons komt tonen. Maar in die tijd zitten de kinderen niet stil…

Zelf een steentje bijdragen

Via social media kom ik een oproep tegen die de gemeente doet aan alle inwoners. Ze vragen om mee te denken hoe je als burger je steentje bij kan dragen aan het klimaatbestendiger maken van de leefomgeving.

Dit leg ik aan de kinderen voor… Natuurlijk willen ze daar in meedenken! En zo ontstaan er schetsen en bouwtekeningen met uitleg over zwembaden die onder de grond zitten en open gezet kunnen worden bij grote regenval. Hoe regenwater gebruikt kan worden om energie op te wekken, maar ook hoe regenwater opgeslagen kan worden om later tuinen en landbouwgrond te besproeien. En weer een heel ander idee; haal meer tegels uit de tuin en zet er planten in zodat regenwater sneller in de grond kan trekken en het leefgebied voor dieren vergroot wordt.

Wordt vervolgd!

Alle ideeën bundel ik en stuur ik door naar de gemeente. Daar wordt weer heel positief gereageerd en ik ga in gesprek met Rianne (gemeente Someren). We zijn het er al snel over eens dat dit een vervolg zal krijgen! Na de zomervakantie pakken we het verder op…

 

Nynke Postuma geeft les aan de plusklas van Basisschool de Ranonkel. Op onweerstaanbaarsomeren.nl deelt zij hoe klimaatverandering onderdeel uitmaakt van het lesprogramma.

Lees ook: Plusklas Ranonkel aan de slag met waterbaan