Ga naar content
Lees voor

Krijg nu hulp bij het verbeteren van je bodemkwaliteit!

20 mei 2020

Agrariërs of gebruikers van agrarische grond in Someren kunnen in 2020 en 2021 ondersteuning krijgen bij het verbeteren van de bodemkwaliteit van hun bedrijf.

Dit met als doel om de gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken waardoor zij zich beter kunnen wapenen tegen de veranderende weersomstandigheden zoals wateroverlast, droogte en hittestress. In het programma Onweerstaanbaar Someren komen in 2020 en 2021 diverse projecten samen in een bodemoverkoepelend traject dat speciaal is opgezet voor agrariërs.

Meer inzicht in je bodemkwaliteit

Inzicht in de opbouw van de bodem is essentieel voor de bedrijfsvoering van agrariërs. In het aangeboden traject krijgen zij meer inzicht in de bodemkwaliteit van hun bedrijf. Het traject omvat onder meer een startgesprek dat gevolgd wordt door een bedrijfsbodem- en waterplan. Ook ontvangen agrariërs advies over het uitvoeren van zinvolle maatregelen. Door het voeren van periodieke coachingsgesprekken kunnen deze maatregelen een vaste plek krijgen in hun bedrijfsvoering. Om agrariërs te stimuleren deel te nemen, zijn er de komende twee jaar extra subsidiegelden vrijgemaakt.

Meer weten of meedoen?

Ben je agrariër en wil je weten of deelname aan het traject iets voor jou is? Neem dan contact op met Marco Arts van de gemeente Someren via het e-mailadres: m.arts@someren.nl

Lokale voorbeelden

Onweerstaanbaar Someren is ook altijd op zoek naar succesvolle, lokale voorbeelden van maatregelen op het gebied van bodem die al worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het toepassen van compost
  • gebruik van groenbemesters (bijvoorbeeld Somerse Mix)
  • andere gewaskeuze of -rotatie, in relatie tot lokale bodem- of wateromstandigheden.

Fijn als je jouw ervaring en kennis met anderen wilt delen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krijg nu hulp bij het verbeteren van je bodemkwaliteit! 20 mei 2020

Agrariërs of gebruikers van agrarische grond in Someren kunnen in 2020 en 2021 ondersteuning krijgen bij het verbeteren van de bodemkwaliteit van hun bedrijf.

Dit met als doel om de gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken waardoor zij zich beter kunnen wapenen tegen de veranderende weersomstandigheden zoals wateroverlast, droogte en hittestress. In het programma Onweerstaanbaar Someren komen in 2020 en 2021 diverse projecten samen in een bodemoverkoepelend traject dat speciaal is opgezet voor agrariërs.

Meer inzicht in je bodemkwaliteit

Inzicht in de opbouw van de bodem is essentieel voor de bedrijfsvoering van agrariërs. In het aangeboden traject krijgen zij meer inzicht in de bodemkwaliteit van hun bedrijf. Het traject omvat onder meer een startgesprek dat gevolgd wordt door een bedrijfsbodem- en waterplan. Ook ontvangen agrariërs advies over het uitvoeren van zinvolle maatregelen. Door het voeren van periodieke coachingsgesprekken kunnen deze maatregelen een vaste plek krijgen in hun bedrijfsvoering. Om agrariërs te stimuleren deel te nemen, zijn er de komende twee jaar extra subsidiegelden vrijgemaakt.

Meer weten of meedoen?

Ben je agrariër en wil je weten of deelname aan het traject iets voor jou is? Neem dan contact op met Marco Arts van de gemeente Someren via het e-mailadres: m.arts@someren.nl

Lokale voorbeelden

Onweerstaanbaar Someren is ook altijd op zoek naar succesvolle, lokale voorbeelden van maatregelen op het gebied van bodem die al worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan:

Fijn als je jouw ervaring en kennis met anderen wilt delen!