Ga naar content
Lees voor

Louis Swinkels: ‘met zijn allen zorgen voor fijne leefomgeving’

15 feb 2021

In de toekomst krijgt Someren vaker te maken met water op straat als gevolg van hevige regenbuien. Ook komen er meer hittegolven voor zoals afgelopen zomer. Wethouder Louis Swinkels maakt zich er in onderstaande column sterk voor om met zijn allen te zorgen voor een betere leefomgeving.

‘Logisch dat we in deze periode vooral met de coronacrisis bezig zijn. Maar naast deze gezondheidscrisis hebben we ook te maken met de stikstof- en klimaatcrisis. Deze lijken misschien op het tweede plan beland, ruim vijf jaar nadat het Klimaatakkoord van Parijs gesloten werd, maar niets is minder waar.

Klimaatverandering is na corona wellicht een van de meest besproken onderwerpen van het laatste jaar. Ook in Someren ondervinden we de gevolgen van een veranderend klimaat aan den lijve. Denk aan de enorme hittegolven van de afgelopen twee zomers waarbij de temperatuur opliep tot tegen of zelfs boven de 40 graden. En de droogte van de laatste jaren die goed zichtbaar is in de uitgedroogde vennen waar we zo trots op zijn.

Maar u herinnert zich ongetwijfeld ook de hoosbuien van 2016 waarbij Someren zwaar getroffen werd en er veel overlast en schade ontstond. De komende jaren neemt de kans op hitte, droogte en wateroverlast alleen maar toe door het steeds grilliger wordend klimaat en krijgen we vaker te maken met korte maar hevige buien. De risico’s nemen daarmee ook toe. Zowel voor onze leefomgeving, als voor de gezondheid van mens en dier. Ook is er risico op economische schade.

Veel aandacht voor groen

Het is dus erg belangrijk om met ons programma Onweerstaanbaar Someren onze gemeente weerbaarder te maken tegen het veranderende klimaat. Maar dat niet alleen; we willen ook dat Someren een prettige leefomgeving is met veel aandacht voor groen. Dat betekent dat we bij alles wat we in de openbare ruimte doen meer rekening moeten en willen gaan houden met deze veranderingen in het weer.

Nagebootste regenbuien

Bij alle plannen moeten we ons afvragen wat die betekenen in het licht van hitte, droogte en wateroverlast. In de afgelopen periode is een eerste stap gezet met het uitvoeren van een zogenaamde stresstest waarmee zware regenbuien worden nagebootst die laten zien waar in onze gemeente de meest kwetsbare plekken zitten. De stresstest kijkt óók naar de effecten van langere droge periodes en toenemende hitte om de effecten van klimaatverandering zo compleet mogelijk in beeld te brengen. Dit is hartstikke leerzaam.

Later dit jaar bespreken we met inwoners en bedrijven de gevolgen en verkennen we mogelijke verbeteringen en oplossingen. Vinden we het bijvoorbeeld acceptabel dat een bepaalde weg een paar dagen onder water staat na een hevige bui? En zo niet, hoe lossen we dat dan op? En wat kunnen we doen om de hoge temperaturen in het centrum en op de bedrijventerreinen tijdens een hittegolf te temperen? Op dat soort vragen moeten we antwoorden vinden. Dat is niet makkelijk. Maar wél noodzakelijk, dat hebben de afgelopen zomers ons wel geleerd!

Elke druppel telt

Vast staat dat de gemeente deze opgave niet alleen aan kan. Met stresstesten krijgen we meer inzicht. Maar willen we uitzicht hebben op een waterveilige gemeente, dan hebben we daar iedereen bij nodig. Ondernemers, vrijwilligers en inwoners. Als iedereen een steentje bijdraagt bijvoorbeeld in zijn of haar tuin of op het eigen dak dan helpt dat. Elke druppel telt!

Louis Swinkels: ‘met zijn allen zorgen voor fijne leefomgeving’ 15 feb 2021

In de toekomst krijgt Someren vaker te maken met water op straat als gevolg van hevige regenbuien. Ook komen er meer hittegolven voor zoals afgelopen zomer. Wethouder Louis Swinkels maakt zich er in onderstaande column sterk voor om met zijn allen te zorgen voor een betere leefomgeving.

‘Logisch dat we in deze periode vooral met de coronacrisis bezig zijn. Maar naast deze gezondheidscrisis hebben we ook te maken met de stikstof- en klimaatcrisis. Deze lijken misschien op het tweede plan beland, ruim vijf jaar nadat het Klimaatakkoord van Parijs gesloten werd, maar niets is minder waar.

Klimaatverandering is na corona wellicht een van de meest besproken onderwerpen van het laatste jaar. Ook in Someren ondervinden we de gevolgen van een veranderend klimaat aan den lijve. Denk aan de enorme hittegolven van de afgelopen twee zomers waarbij de temperatuur opliep tot tegen of zelfs boven de 40 graden. En de droogte van de laatste jaren die goed zichtbaar is in de uitgedroogde vennen waar we zo trots op zijn.

Maar u herinnert zich ongetwijfeld ook de hoosbuien van 2016 waarbij Someren zwaar getroffen werd en er veel overlast en schade ontstond. De komende jaren neemt de kans op hitte, droogte en wateroverlast alleen maar toe door het steeds grilliger wordend klimaat en krijgen we vaker te maken met korte maar hevige buien. De risico’s nemen daarmee ook toe. Zowel voor onze leefomgeving, als voor de gezondheid van mens en dier. Ook is er risico op economische schade.

Veel aandacht voor groen

Het is dus erg belangrijk om met ons programma Onweerstaanbaar Someren onze gemeente weerbaarder te maken tegen het veranderende klimaat. Maar dat niet alleen; we willen ook dat Someren een prettige leefomgeving is met veel aandacht voor groen. Dat betekent dat we bij alles wat we in de openbare ruimte doen meer rekening moeten en willen gaan houden met deze veranderingen in het weer.

Nagebootste regenbuien

Bij alle plannen moeten we ons afvragen wat die betekenen in het licht van hitte, droogte en wateroverlast. In de afgelopen periode is een eerste stap gezet met het uitvoeren van een zogenaamde stresstest waarmee zware regenbuien worden nagebootst die laten zien waar in onze gemeente de meest kwetsbare plekken zitten. De stresstest kijkt óók naar de effecten van langere droge periodes en toenemende hitte om de effecten van klimaatverandering zo compleet mogelijk in beeld te brengen. Dit is hartstikke leerzaam.

Later dit jaar bespreken we met inwoners en bedrijven de gevolgen en verkennen we mogelijke verbeteringen en oplossingen. Vinden we het bijvoorbeeld acceptabel dat een bepaalde weg een paar dagen onder water staat na een hevige bui? En zo niet, hoe lossen we dat dan op? En wat kunnen we doen om de hoge temperaturen in het centrum en op de bedrijventerreinen tijdens een hittegolf te temperen? Op dat soort vragen moeten we antwoorden vinden. Dat is niet makkelijk. Maar wél noodzakelijk, dat hebben de afgelopen zomers ons wel geleerd!

Elke druppel telt

Vast staat dat de gemeente deze opgave niet alleen aan kan. Met stresstesten krijgen we meer inzicht. Maar willen we uitzicht hebben op een waterveilige gemeente, dan hebben we daar iedereen bij nodig. Ondernemers, vrijwilligers en inwoners. Als iedereen een steentje bijdraagt bijvoorbeeld in zijn of haar tuin of op het eigen dak dan helpt dat. Elke druppel telt!