Ga naar content
Lees voor

Maatregelenkaart: inspiratielijst voor landbouwpercelen

9 dec 2019

Het project Nutriënten van Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) heeft een belangrijk product opgeleverd: een landelijke kaart die voor ieder landbouwperceel in Nederland aangeeft welke landbouwmaatregelen agrariërs er kunnen nemen om effectief uitstoot van stikstof en fosfor naar water terug te dringen.

Welke maatregelen dat zijn hangt af van de kenmerken van het perceel. Welk gewas wordt er geteeld? Wat is het bodemtype? Grenst het perceel aan de sloot? Is het perceel voorzien van buisdrainage? Welke helling heeft het perceel? De maatregelenkaart is gemaakt op basis van openbare data en is dan ook voor iedereen beschikbaar.

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) heeft in juni 2017 een lijst met 99 landbouwmaatregelen vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Open Teelten en veehouderij (BOOT) om emissies van nutriënten en bestrijdingsmiddelen naar water terug te dringen. Maar het uitvoeren van deze ‘BOOT-maatregelen’ door boeren, waterbeheerders en landbouwadviseurs blijkt lastig. Om te beginnen vanwege het fors aantal maatregelen, maar ook omdat niet altijd duidelijk is waar welke maatregelen effectief zijn.

Meer weten over de nutriëntenmaatregelen op de (perceels)kaart? Klik dan hier.

 

 

 

 

Maatregelenkaart: inspiratielijst voor landbouwpercelen 9 dec 2019

Het project Nutriënten van Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) heeft een belangrijk product opgeleverd: een landelijke kaart die voor ieder landbouwperceel in Nederland aangeeft welke landbouwmaatregelen agrariërs er kunnen nemen om effectief uitstoot van stikstof en fosfor naar water terug te dringen.

Welke maatregelen dat zijn hangt af van de kenmerken van het perceel. Welk gewas wordt er geteeld? Wat is het bodemtype? Grenst het perceel aan de sloot? Is het perceel voorzien van buisdrainage? Welke helling heeft het perceel? De maatregelenkaart is gemaakt op basis van openbare data en is dan ook voor iedereen beschikbaar.

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) heeft in juni 2017 een lijst met 99 landbouwmaatregelen vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Open Teelten en veehouderij (BOOT) om emissies van nutriënten en bestrijdingsmiddelen naar water terug te dringen. Maar het uitvoeren van deze ‘BOOT-maatregelen’ door boeren, waterbeheerders en landbouwadviseurs blijkt lastig. Om te beginnen vanwege het fors aantal maatregelen, maar ook omdat niet altijd duidelijk is waar welke maatregelen effectief zijn.

Meer weten over de nutriëntenmaatregelen op de (perceels)kaart? Klik dan hier.