Ga naar content
Lees voor

Meetgegevens water via kaartverhalen

12 feb 2019

Meten is weten. Met waterdata op websites van de waterschappen kun je zien hoe het is gesteld met het water in jouw omgeving. Voor Onweerstaanbaar Someren werden de data van Waterschap Aa en Maas en Waterschap de Dommel samengevoegd. Zo zie je in een oogopslag de actuele situatie voor de gemeente Someren.

De wateren in Someren

Op het grondgebied van de gemeente Someren stromen verschillende beken en stroompjes. De Peelrijt en de Aa zijn de bekendste. Ze worden elk door een ander waterschap beheerd, omdat Someren precies op de grens van de waterschappen ligt. Aan de westkant de Peelrijt – ook wel Rielloop genoemd – die richting het Beuven op de Strabrechtse heide loopt. Deze valt onder Waterschap De Dommel. Aan de andere kant de (Kleine) Aa, die wordt beheerd door Waterschap Aa en Maas.

Een krachtiger watersysteem

Voor het gehele gebied geldt dat het watersysteem direct reageert op extreme regenbuien, maar ook op droogte. De afgelopen jaren maakten dat pijnlijk duidelijk: In 2014 en 2016 was sprake van flinke wateroverlast toen er uitzonderlijk veel regen viel. In 2018 was het juist enorm droog, omdat regen uitbleef. Met Onweerstaanbaar Someren pakken we alle kansen aan om het watersysteem krachtiger te maken. Zodat het beter tegen een stootje kan, in droge en in natte tijden. Op die manier willen we schade en overlast verminderen en de waterkwaliteit verbeteren.

Actuele informatie over water

De waterschappen meten regelmatig (soms zelfs dagelijks) waterstanden in een beek, grondwaterstanden en stoffen die in het water voorkomen. Dat laatste zegt iets over de kwaliteit van het water. Al deze actuele waterinformatie staat online en is vrij beschikbaar via kaartverhalen. Kom meer te weten over het water in je omgeving en bekijk de kaartverhalen.

Heb je vragen of opmerkingen dan horen we dat heel graag via onweerstaanbaar@someren.nl! Zo komen we samen steeds beter te weten hoe het watersysteem werkt.

Meetgegevens water via kaartverhalen 12 feb 2019

Meten is weten. Met waterdata op websites van de waterschappen kun je zien hoe het is gesteld met het water in jouw omgeving. Voor Onweerstaanbaar Someren werden de data van Waterschap Aa en Maas en Waterschap de Dommel samengevoegd. Zo zie je in een oogopslag de actuele situatie voor de gemeente Someren.

De wateren in Someren

Op het grondgebied van de gemeente Someren stromen verschillende beken en stroompjes. De Peelrijt en de Aa zijn de bekendste. Ze worden elk door een ander waterschap beheerd, omdat Someren precies op de grens van de waterschappen ligt. Aan de westkant de Peelrijt – ook wel Rielloop genoemd – die richting het Beuven op de Strabrechtse heide loopt. Deze valt onder Waterschap De Dommel. Aan de andere kant de (Kleine) Aa, die wordt beheerd door Waterschap Aa en Maas.

Een krachtiger watersysteem

Voor het gehele gebied geldt dat het watersysteem direct reageert op extreme regenbuien, maar ook op droogte. De afgelopen jaren maakten dat pijnlijk duidelijk: In 2014 en 2016 was sprake van flinke wateroverlast toen er uitzonderlijk veel regen viel. In 2018 was het juist enorm droog, omdat regen uitbleef. Met Onweerstaanbaar Someren pakken we alle kansen aan om het watersysteem krachtiger te maken. Zodat het beter tegen een stootje kan, in droge en in natte tijden. Op die manier willen we schade en overlast verminderen en de waterkwaliteit verbeteren.

Actuele informatie over water

De waterschappen meten regelmatig (soms zelfs dagelijks) waterstanden in een beek, grondwaterstanden en stoffen die in het water voorkomen. Dat laatste zegt iets over de kwaliteit van het water. Al deze actuele waterinformatie staat online en is vrij beschikbaar via kaartverhalen. Kom meer te weten over het water in je omgeving en bekijk de kaartverhalen.

Heb je vragen of opmerkingen dan horen we dat heel graag via onweerstaanbaar@someren.nl! Zo komen we samen steeds beter te weten hoe het watersysteem werkt.