Ga naar content
Lees voor

Met je buren water en groen verbeteren? Vraag subsidie aan

21 jul 2021

Als jij samen met anderen zorgt voor een verbetering van water én groen in jouw buurt, kun je subsidie aanvragen voor klimaatbestendige maatregelen bij waterschap Aa en Maas. Het aanleggen van groene daken, buurtmoestuinen, geveltuintjes, het vervangen van tegels door groen of het plaatsen van een regenton zijn enkele voorbeelden van zulke maatregelen. Maar er zijn ook andere initiatieven die in aanmerking komen.

Voorwaarden om subsidie te krijgen
Je hebt recht op de subsidie als je aan alle onderstaande voorwaarden voldoet.

  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, zoals een dorpskern of stad.
  • De maatregelen zorgen voor een verbetering van water- én groen(voorzieningen) ten opzichte van de huidige situatie.
  • Er zijn minimaal twee partijen die (aantoonbaar) financieel bijdragen aan het project. 

Samen met anderen
Het is een gezamenlijk initiatief van minimaal twee partijen. Ook anderen moeten profijt hebben van de maatregelen. Je kunt de uitvoering van een project bijvoorbeeld samen met je buren doen, maar ook een gemeente, stichting, vereniging of bedrijf kan mee financieren. Denk aan projecten van je eigen gemeente zoals groene daken of projecten die bijdragen aan het afkoppelen van de regenwaterafvoer van de riolering. Krijg je subsidie van je gemeente? Dan voldoe je meestal ook al aan de subsidievoorwaarden van het waterschap.

Een blijvende verbetering van water- én groen
De maatregel(en) zijn een blijvende verbetering van water én groen(voorzieningen) in jouw buurt ten opzichte van de huidige versteende situatie. Een voorbeeld. Het afkoppelen van regenwater verbetert de watervoorziening, maar komt niet ten goede aan het groen in jouw buurt. De maatregel komt daarom niet aanmerking voor subsidie. Leg je een groen dak aan én koppel je regenwater af? Dan kun je wel subsidie krijgen.

Subsidiebedrag
De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximum bijdrage van €5.000,-.

Kijk voor meer informatie op waterschap Aa en Maas 

Met je buren water en groen verbeteren? Vraag subsidie aan 21 jul 2021

Als jij samen met anderen zorgt voor een verbetering van water én groen in jouw buurt, kun je subsidie aanvragen voor klimaatbestendige maatregelen bij waterschap Aa en Maas. Het aanleggen van groene daken, buurtmoestuinen, geveltuintjes, het vervangen van tegels door groen of het plaatsen van een regenton zijn enkele voorbeelden van zulke maatregelen. Maar er zijn ook andere initiatieven die in aanmerking komen.

Voorwaarden om subsidie te krijgen
Je hebt recht op de subsidie als je aan alle onderstaande voorwaarden voldoet.

  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, zoals een dorpskern of stad.
  • De maatregelen zorgen voor een verbetering van water- én groen(voorzieningen) ten opzichte van de huidige situatie.
  • Er zijn minimaal twee partijen die (aantoonbaar) financieel bijdragen aan het project. 

Samen met anderen
Het is een gezamenlijk initiatief van minimaal twee partijen. Ook anderen moeten profijt hebben van de maatregelen. Je kunt de uitvoering van een project bijvoorbeeld samen met je buren doen, maar ook een gemeente, stichting, vereniging of bedrijf kan mee financieren. Denk aan projecten van je eigen gemeente zoals groene daken of projecten die bijdragen aan het afkoppelen van de regenwaterafvoer van de riolering. Krijg je subsidie van je gemeente? Dan voldoe je meestal ook al aan de subsidievoorwaarden van het waterschap.

Een blijvende verbetering van water- én groen
De maatregel(en) zijn een blijvende verbetering van water én groen(voorzieningen) in jouw buurt ten opzichte van de huidige versteende situatie. Een voorbeeld. Het afkoppelen van regenwater verbetert de watervoorziening, maar komt niet ten goede aan het groen in jouw buurt. De maatregel komt daarom niet aanmerking voor subsidie. Leg je een groen dak aan én koppel je regenwater af? Dan kun je wel subsidie krijgen.

Subsidiebedrag
De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximum bijdrage van €5.000,-.

Kijk voor meer informatie op waterschap Aa en Maas