Ga naar content
Lees voor

Meten is weten: plaatsen grondwaterpeilbuizen

11 okt 2018

Waterschap de Dommel plaatst nieuwe grondwaterpeilbuizen in het landelijk gebied van Someren. Deze peilbuizen hebben als doel om meer inzicht te geven in het verloop van de grondwaterstanden door het jaar heen. Dit inzicht helpt om kansrijke maatregelen te treffen die Someren klimaatbestendiger maken. We kijken daarbij naar zowel te droge als te natte situaties.

 Te hoge en te lage grondwaterstanden

Een groot deel van Someren heeft ’s zomers last van droogte. Met als oorzaak grondwaterstanden die te laag worden. In periodes van langdurige regenval staan er juist plassen op het land. Deze worden mogelijk veroorzaakt door hoge grondwaterstanden. Ook storende lagen in de ondergrond, bodemverdichtingen en beperkte afvoer via sloten kunnen zorgen voor regenwater dat op het land blijft staan.

Plaatsing grondwaterpeilbuizen

Door meer peilbuizen te plaatsen, krijgen we in het hele gebied beter inzicht in de werkelijke grondwaterstanden en oorzaken. Uit een inventarisatie blijkt dat vooral in het agrarisch gebied nog peilbuizen ontbreken. Na overleg met enkele grondeigenaren plaatst het waterschap in oktober al zes nieuwe peilbuizen. Marco Arts van Aequator gaat dit najaar nog in gesprek met een aantal andere agrariërs voor het plaatsen van extra peilbuizen.

Effectieve maatregelen

In de grondwaterpeilbuis meet een logger elk uur de grondwaterstanden elk uur en legt deze vast. Met de gegevens kunnen we beter bepalen welke maatregelen effectief zijn. De maatregelen gaan helpen bij het verminderen van droogteschade en wateroverlast. Ook bevorderen ze de gewasgroei. Met behulp van de gegevens is het mogelijk om slimmer te sturen op gewenste waterpeilen. Dat geldt voor grotere watergangen met automatische stuwen. En ook op perceelsniveau, voor LOP-stuwtjes die agrariërs zelf bedienen.

De gesprekken met agrariërs worden gevoerd door Marco Arts van Aequator. Samen met hen onderzoekt hij welke mogelijkheden er zijn om in hun bedrijf watermaatregelen te treffen en de bodem te verbeteren. Hij schreef eerder de blogs:

38 Graden en percelen zijn te nat!
Over water en bodem

 

Meten is weten: plaatsen grondwaterpeilbuizen 11 okt 2018

Waterschap de Dommel plaatst nieuwe grondwaterpeilbuizen in het landelijk gebied van Someren. Deze peilbuizen hebben als doel om meer inzicht te geven in het verloop van de grondwaterstanden door het jaar heen. Dit inzicht helpt om kansrijke maatregelen te treffen die Someren klimaatbestendiger maken. We kijken daarbij naar zowel te droge als te natte situaties.

 Te hoge en te lage grondwaterstanden

Een groot deel van Someren heeft ’s zomers last van droogte. Met als oorzaak grondwaterstanden die te laag worden. In periodes van langdurige regenval staan er juist plassen op het land. Deze worden mogelijk veroorzaakt door hoge grondwaterstanden. Ook storende lagen in de ondergrond, bodemverdichtingen en beperkte afvoer via sloten kunnen zorgen voor regenwater dat op het land blijft staan.

Plaatsing grondwaterpeilbuizen

Door meer peilbuizen te plaatsen, krijgen we in het hele gebied beter inzicht in de werkelijke grondwaterstanden en oorzaken. Uit een inventarisatie blijkt dat vooral in het agrarisch gebied nog peilbuizen ontbreken. Na overleg met enkele grondeigenaren plaatst het waterschap in oktober al zes nieuwe peilbuizen. Marco Arts van Aequator gaat dit najaar nog in gesprek met een aantal andere agrariërs voor het plaatsen van extra peilbuizen.

Effectieve maatregelen

In de grondwaterpeilbuis meet een logger elk uur de grondwaterstanden elk uur en legt deze vast. Met de gegevens kunnen we beter bepalen welke maatregelen effectief zijn. De maatregelen gaan helpen bij het verminderen van droogteschade en wateroverlast. Ook bevorderen ze de gewasgroei. Met behulp van de gegevens is het mogelijk om slimmer te sturen op gewenste waterpeilen. Dat geldt voor grotere watergangen met automatische stuwen. En ook op perceelsniveau, voor LOP-stuwtjes die agrariërs zelf bedienen.

De gesprekken met agrariërs worden gevoerd door Marco Arts van Aequator. Samen met hen onderzoekt hij welke mogelijkheden er zijn om in hun bedrijf watermaatregelen te treffen en de bodem te verbeteren. Hij schreef eerder de blogs:

38 Graden en percelen zijn te nat!
Over water en bodem