Ga naar content
Lees voor

Nationale Klimaatweek in Someren: Gemeentelijk gebouw afkoppelen

3 nov 2022

In deze Nationale Klimaatweek gebeurt er wel iets heel bijzonders in Lierop. Op donderdag 3 november worden de gymzaal en de locatie Rendal van kinderopvang Norlandia in Lierop, gemeentelijke gebouwen, aangepakt. Dat doet de gemeente niet alleen maar samen met afkoppel-ambassadeur Gerard Claassen en een aantal vrijwilligers. Dit doen ze onder begeleiding van afkoppelcoach Falco Thijssen.

Afkoppelen is het scheiden van afstromend regenwater van de vuilwater riolering, zodat dit regenwater lokaal de grond in kan trekken (infiltreren). Onweerstaanbaar Someren bekeek hoe het in zijn werk ging en sprak beide heren.

Falco Thijssen: “Ik ken Gerard al een tijdje, en hij is zeer actief in het verenigingsleven. Naar aanleiding van zijn enthousiasme, bewustzijn, kennis en enorme netwerk heb ik hem gevraagd of hij afkoppel-ambassadeur wilde worden in Lierop. Vervolgens hebben we letterlijk aan de koffietafel op informele wijze een lopend gemeentelijk project (afkoppelen van gemeentelijke panden) kunnen koppelen aan uitvoerende kracht (vrijwilligers).

Afkoppel-coach Falco Thijssen, werkzaam voor de gemeente Someren, heeft een voorstel uitgewerkt, om samen met de lokale vrijwilligers, de afkoppelwerkzaamheden uit te voeren. “Hier mee gaan we een stap verder dan meedenken of meepraten maar ook daadwerkelijk mee uitvoeren, co-creatie dus. Door een beroep te doen op lokale vrijwilligers van voetbal vereniging SV Lierop pakken we zo in de haarvaten van het systeem de gevolgen van klimaatverandering aan. En kunnen zo bijdrage leveren om wateroverlast en verdroging in het dorp tegen te gaan. Door de gezamenlijke inzet van alle deelnemers, realiseren we niet alleen een uitwerking van een klimaatmaatregel, maar kunnen we een deel van de subsidie laten terug vloeien in de gemeenschap. Zo creëren we een win-win situatie!’’
Gerard Claassen vult aan: ”Ik weet uit eigen ervaring dat er veel kennis en vaardigheid is bij de betreffende vrijwilligers. We hebben ze ook daarom expliciet uitgenodigd. De maatschappij is de motor”. Afkoppel-ambassadeur Gerard Claassen uit Lierop heeft in zijn netwerk van vrijwilligers gepolst of er interesse was om op deze dag de gymzaal en kinderdagverblijf in Lierop af te koppelen. Dit wordt tevens beschouwd als een pilot-uitvoering. Als dit concept aan slaat willen we onderzoeken of we dit op meerdere locaties een vervolg kunnen geven. ”Buiten het feit dat er meer draagvlak ontstaat, is het ook fijn om de vrijwilligers te leren kennen en te horen wat er op klimaat gebied nog meer speelt in het dorp,” gaat Falco verder. “Dit is informatie waar we naar op zoek zijn en het contact schept ook een band zoals ik al eerder ervaren heb.”

“We hebben het niet alleen ervaren als een gezellige ochtend, maar ook als heel leerzaam,” zegt Gerard. Falco zegt tot slot: “samenwerking en vakkennis is cruciaal voor de kans van slagen, en het eigenaarschap dat zo ontstaat zorgt voor meer betrokkenheid. Met deze uitkomst willen we bekijken of we dit concept bij meerdere locaties kunnen toepassen.”

Nationale Klimaatweek in Someren: Gemeentelijk gebouw afkoppelen 3 nov 2022

In deze Nationale Klimaatweek gebeurt er wel iets heel bijzonders in Lierop. Op donderdag 3 november worden de gymzaal en de locatie Rendal van kinderopvang Norlandia in Lierop, gemeentelijke gebouwen, aangepakt. Dat doet de gemeente niet alleen maar samen met afkoppel-ambassadeur Gerard Claassen en een aantal vrijwilligers. Dit doen ze onder begeleiding van afkoppelcoach Falco Thijssen.

Afkoppelen is het scheiden van afstromend regenwater van de vuilwater riolering, zodat dit regenwater lokaal de grond in kan trekken (infiltreren). Onweerstaanbaar Someren bekeek hoe het in zijn werk ging en sprak beide heren.

Falco Thijssen: “Ik ken Gerard al een tijdje, en hij is zeer actief in het verenigingsleven. Naar aanleiding van zijn enthousiasme, bewustzijn, kennis en enorme netwerk heb ik hem gevraagd of hij afkoppel-ambassadeur wilde worden in Lierop. Vervolgens hebben we letterlijk aan de koffietafel op informele wijze een lopend gemeentelijk project (afkoppelen van gemeentelijke panden) kunnen koppelen aan uitvoerende kracht (vrijwilligers).

Afkoppel-coach Falco Thijssen, werkzaam voor de gemeente Someren, heeft een voorstel uitgewerkt, om samen met de lokale vrijwilligers, de afkoppelwerkzaamheden uit te voeren. “Hier mee gaan we een stap verder dan meedenken of meepraten maar ook daadwerkelijk mee uitvoeren, co-creatie dus. Door een beroep te doen op lokale vrijwilligers van voetbal vereniging SV Lierop pakken we zo in de haarvaten van het systeem de gevolgen van klimaatverandering aan. En kunnen zo bijdrage leveren om wateroverlast en verdroging in het dorp tegen te gaan. Door de gezamenlijke inzet van alle deelnemers, realiseren we niet alleen een uitwerking van een klimaatmaatregel, maar kunnen we een deel van de subsidie laten terug vloeien in de gemeenschap. Zo creëren we een win-win situatie!’’
Gerard Claassen vult aan: ”Ik weet uit eigen ervaring dat er veel kennis en vaardigheid is bij de betreffende vrijwilligers. We hebben ze ook daarom expliciet uitgenodigd. De maatschappij is de motor”. Afkoppel-ambassadeur Gerard Claassen uit Lierop heeft in zijn netwerk van vrijwilligers gepolst of er interesse was om op deze dag de gymzaal en kinderdagverblijf in Lierop af te koppelen. Dit wordt tevens beschouwd als een pilot-uitvoering. Als dit concept aan slaat willen we onderzoeken of we dit op meerdere locaties een vervolg kunnen geven. ”Buiten het feit dat er meer draagvlak ontstaat, is het ook fijn om de vrijwilligers te leren kennen en te horen wat er op klimaat gebied nog meer speelt in het dorp,” gaat Falco verder. “Dit is informatie waar we naar op zoek zijn en het contact schept ook een band zoals ik al eerder ervaren heb.”

“We hebben het niet alleen ervaren als een gezellige ochtend, maar ook als heel leerzaam,” zegt Gerard. Falco zegt tot slot: “samenwerking en vakkennis is cruciaal voor de kans van slagen, en het eigenaarschap dat zo ontstaat zorgt voor meer betrokkenheid. Met deze uitkomst willen we bekijken of we dit concept bij meerdere locaties kunnen toepassen.”