Ga naar content
Lees voor

Nederlanders worden steeds waterbewuster

16 nov 2020

Drie op de vier Nederlanders vindt dat ‘iedereen’ een bijdrage moet leveren om wateroverlast en watertekort te voorkomen. Dit blijkt uit een steekproef van de waterschappen onder ruim 1000 respondenten.

Ruim vijftig procent van de ondervraagden doet ook zelf al iets om wateroverlast rondom het huis te beperken. Zo vervangt bijna de helft van de tuinbezitters tegels voor gras of planten. Van de Nederlanders met een eigen dak heeft circa 16% het dak ook vergroend. En bijna een kwart van de Nederlanders haalt zwerfvuil weg uit het water of langs de waterkant.

Waterbewust

Vijftigplussers vertonen over het algemeen meer waterbewust gedrag dan jongeren. Bijna een kwart van de Nederlanders (23%) zou een grotere bijdrage willen leveren aan het voorkomen van watertekort of wateroverlast. Vooral mensen tussen de 18 en 35 jaar geven aan meer te willen doen dan ze nu doen om watertekort of -overlast te voorkomen.

Meer droogte en meer regen

Dat niet alleen de waterschappen maar ook mensen zelf in actie moeten komen, is volgens de ondervraagde Nederlanders hard nodig. 81% denkt dat wij in de toekomst steeds vaker met langere perioden van droogte te maken krijgen. Ruim driekwart (77%) denkt dat er steeds vaker hevige regenbuien zullen vallen.

Eind oktober zijn de waterschappen in ons land gestart met de campagne Waterbazen, om Nederlanders te laten zien wat zij zelf kunnen doen om bij te dragen aan schoon en voldoende water in Nederland.

 

 

 

 

Nederlanders worden steeds waterbewuster 16 nov 2020

Drie op de vier Nederlanders vindt dat ‘iedereen’ een bijdrage moet leveren om wateroverlast en watertekort te voorkomen. Dit blijkt uit een steekproef van de waterschappen onder ruim 1000 respondenten.

Ruim vijftig procent van de ondervraagden doet ook zelf al iets om wateroverlast rondom het huis te beperken. Zo vervangt bijna de helft van de tuinbezitters tegels voor gras of planten. Van de Nederlanders met een eigen dak heeft circa 16% het dak ook vergroend. En bijna een kwart van de Nederlanders haalt zwerfvuil weg uit het water of langs de waterkant.

Waterbewust

Vijftigplussers vertonen over het algemeen meer waterbewust gedrag dan jongeren. Bijna een kwart van de Nederlanders (23%) zou een grotere bijdrage willen leveren aan het voorkomen van watertekort of wateroverlast. Vooral mensen tussen de 18 en 35 jaar geven aan meer te willen doen dan ze nu doen om watertekort of -overlast te voorkomen.

Meer droogte en meer regen

Dat niet alleen de waterschappen maar ook mensen zelf in actie moeten komen, is volgens de ondervraagde Nederlanders hard nodig. 81% denkt dat wij in de toekomst steeds vaker met langere perioden van droogte te maken krijgen. Ruim driekwart (77%) denkt dat er steeds vaker hevige regenbuien zullen vallen.

Eind oktober zijn de waterschappen in ons land gestart met de campagne Waterbazen, om Nederlanders te laten zien wat zij zelf kunnen doen om bij te dragen aan schoon en voldoende water in Nederland.