Ga naar content
Lees voor

Neerslagtekort stijgt verder, droogte houdt aan.

2 aug 2018

Het neerslagtekort in Nederland is toegenomen tot 278 mm. Naar verwachting zal dit de komende twee weken stijgen naar 308 mm. Dat is in deze periode hoger dan in dezelfde periode in het recordjaar 1976. De effecten van de droogte voor landbouw en natuur blijven toenemen. Dit betreft al langer de hoge gronden, waar de effecten het grootst zijn. In toenemende mate worden nu ook andere delen van het land getroffen.

Grondwatertekort en beregeningsverbod in voorjaar 2019?

Het belangrijkste doel van de waterschappen is nu om een grondwatertekort in het voorjaar van 2019 voorkomen. Een grondwatertekort zou zeer nadelig zijn voor natuur en landbouw. Op dit moment is het grondwater door het neerslagtekort verder gezakt dan normaal. De verwachting is echter dat er komende winter voldoende regen valt om de grondwatervoorraad aan te vullen. De waterschappen doen een dringend beroep op agrariërs om zo zuinig mogelijk te beregenen uit grondwater en het water dat komende winter valt, zo goed mogelijk vast te houden. Anders is wellicht een beregeningsverbod in het voorjaar alsnog onvermijdelijk. Extra maatregelen lijken op dit moment nog niet nodig, wel wordt het grondwaterpeil nauwlettend in de gaten gehouden.

Maatregel voor het beregenen van grasland uit grondwater opgeheven

Per 1 augustus verlopen de wettelijke beperkingen voor grondwateronttrekking. Dat betekent dat grasland bij beschermde natuurgebieden ook overdag weer beregend mag worden uit grondwater. Ook het beregenen van grasland en sportvelden met grondwater vanaf 1 augustus weer toegestaan. Waterschap De Dommel heeft overwogen af te wijken van deze bestaande afspraak en het beregenen ook na 1 augustus tussen 11 en 17 uur te verbieden. Het waterschap ziet hiervan af omdat het effect van zo’n maatregel op het grondwaterpeil op korte termijn gering zal zijn. Omdat het grondwater al zover is gezakt, heeft dat ook geen effect meer op de natuurgebieden. Rond de kwetsbare Peelvenen houdt het waterschap het oppervlaktewater zoveel mogelijk op peil.

Wees zuinig met water

Hoewel er genoeg drinkwater is in heel Nederland, wordt iedereen opgeroepen om zelf ook een bijdrage te leveren aan het verminderen van de vraag naar water. Dit kan door water niet te verspillen en zuinig te zijn met water op de piekmomenten ’s morgens en ’s avonds. Stel het wassen van je auto uit, besproei je tuin bewust, douche een paar minuten korter en draai de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen. Alle kleine beetjes helpen!

Lees meer over de droogte in Nederland

 

Neerslagtekort stijgt verder, droogte houdt aan. 2 aug 2018

Het neerslagtekort in Nederland is toegenomen tot 278 mm. Naar verwachting zal dit de komende twee weken stijgen naar 308 mm. Dat is in deze periode hoger dan in dezelfde periode in het recordjaar 1976. De effecten van de droogte voor landbouw en natuur blijven toenemen. Dit betreft al langer de hoge gronden, waar de effecten het grootst zijn. In toenemende mate worden nu ook andere delen van het land getroffen.

Grondwatertekort en beregeningsverbod in voorjaar 2019?

Het belangrijkste doel van de waterschappen is nu om een grondwatertekort in het voorjaar van 2019 voorkomen. Een grondwatertekort zou zeer nadelig zijn voor natuur en landbouw. Op dit moment is het grondwater door het neerslagtekort verder gezakt dan normaal. De verwachting is echter dat er komende winter voldoende regen valt om de grondwatervoorraad aan te vullen. De waterschappen doen een dringend beroep op agrariërs om zo zuinig mogelijk te beregenen uit grondwater en het water dat komende winter valt, zo goed mogelijk vast te houden. Anders is wellicht een beregeningsverbod in het voorjaar alsnog onvermijdelijk. Extra maatregelen lijken op dit moment nog niet nodig, wel wordt het grondwaterpeil nauwlettend in de gaten gehouden.

Maatregel voor het beregenen van grasland uit grondwater opgeheven

Per 1 augustus verlopen de wettelijke beperkingen voor grondwateronttrekking. Dat betekent dat grasland bij beschermde natuurgebieden ook overdag weer beregend mag worden uit grondwater. Ook het beregenen van grasland en sportvelden met grondwater vanaf 1 augustus weer toegestaan. Waterschap De Dommel heeft overwogen af te wijken van deze bestaande afspraak en het beregenen ook na 1 augustus tussen 11 en 17 uur te verbieden. Het waterschap ziet hiervan af omdat het effect van zo’n maatregel op het grondwaterpeil op korte termijn gering zal zijn. Omdat het grondwater al zover is gezakt, heeft dat ook geen effect meer op de natuurgebieden. Rond de kwetsbare Peelvenen houdt het waterschap het oppervlaktewater zoveel mogelijk op peil.

Wees zuinig met water

Hoewel er genoeg drinkwater is in heel Nederland, wordt iedereen opgeroepen om zelf ook een bijdrage te leveren aan het verminderen van de vraag naar water. Dit kan door water niet te verspillen en zuinig te zijn met water op de piekmomenten ’s morgens en ’s avonds. Stel het wassen van je auto uit, besproei je tuin bewust, douche een paar minuten korter en draai de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen. Alle kleine beetjes helpen!

Lees meer over de droogte in Nederland