Ga naar content
Lees voor

Nieuw meetpunt waterstand Keelven geplaatst

18 mei 2020

In het Keelven is medio mei een meetpunt geplaatst om de waterstand in het Keelven te kunnen meten en monitoren.

Waterschap de Dommel is in het gebied van Onweerstaanbaar Someren altijd op zoek naar waterbergingsgebieden. Een waterbergingsgebied is een gebied dat dient om (tijdelijk) water te bergen met als doel om overstromingen of andere wateroverlast te voorkomen en tegelijk watertekorten tegen te gaan. Het gebied rondom het Keelven, op de rand van de Strabrechtse Heide, is hiervoor ook in beeld.

De komende periode worden zowel de waterstand in het Keelven als ook in de Peelrijt gemeten. Op basis van deze meetresultaten krijgt het waterschap duidelijkheid of en zo ja hoeveel water er geborgen kan worden in het Keelven.

Nieuw meetpunt waterstand Keelven geplaatst 18 mei 2020

In het Keelven is medio mei een meetpunt geplaatst om de waterstand in het Keelven te kunnen meten en monitoren.

Waterschap de Dommel is in het gebied van Onweerstaanbaar Someren altijd op zoek naar waterbergingsgebieden. Een waterbergingsgebied is een gebied dat dient om (tijdelijk) water te bergen met als doel om overstromingen of andere wateroverlast te voorkomen en tegelijk watertekorten tegen te gaan. Het gebied rondom het Keelven, op de rand van de Strabrechtse Heide, is hiervoor ook in beeld.

De komende periode worden zowel de waterstand in het Keelven als ook in de Peelrijt gemeten. Op basis van deze meetresultaten krijgt het waterschap duidelijkheid of en zo ja hoeveel water er geborgen kan worden in het Keelven.