Ga naar content
Lees voor

Nieuw trapveldje Sijlkensstraat

7 jun 2018

Door de ontwikkeling van het bouwplan De Sijl aan de Sijlkensstraat heeft het trapveldje plaats moeten maken voor woningbouw. De gemeente gaat nu een nieuw trapveldje realiseren tussen de Sijlkensstraat en Hoogterstraat voor kleinere kinderen.

Trapveldje voor kleine kinderen

Er ligt nu een grasveld naast De Sijl, tussen de Sijlkensstraat en Hoogertstraat. Het plan is om dit veldje te egaliseren en in te richten als een trapveldje met kleine doeltjes. Dit trapveldje is dan geschikt voor kleinere kinderen. De oudere kinderen kunnen terecht bij het grotere trapveld in het Slievenpark.

Extreme regenval

Door het nieuwe veld wat lager te leggen en een klein deel van de bestrating in de Hoogertstraat wat aan te passen, kan het grasveld bij extreme buien fungeren als noodopvang van hemelwater. Het is niet zo dat dit dan geregeld vol staat met water (zoals bij een WADI wel het geval is). Alleen bij extreme regenval staat hier een korte tijd water op. Dit zorgt in dit soort extreme gevallen voor ontlasting van het rioolstelsel en draagt zo bij aan het voorkomen van wateroverlast in woningen.

Door de vormgeving is het niet zo dat deze voorziening nadelige gevolgen heeft voor de omliggende woningen. Het waterniveau kan niet hoger komen te staan dat het vloerpeil van de woningen in de omgeving.

Uitvoering

De werkzaamheden worden in de tweede helft van juni uitgevoerd. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente, tel. (0493) 494 888.

Nieuw trapveldje Sijlkensstraat 7 jun 2018

Door de ontwikkeling van het bouwplan De Sijl aan de Sijlkensstraat heeft het trapveldje plaats moeten maken voor woningbouw. De gemeente gaat nu een nieuw trapveldje realiseren tussen de Sijlkensstraat en Hoogterstraat voor kleinere kinderen.

Trapveldje voor kleine kinderen

Er ligt nu een grasveld naast De Sijl, tussen de Sijlkensstraat en Hoogertstraat. Het plan is om dit veldje te egaliseren en in te richten als een trapveldje met kleine doeltjes. Dit trapveldje is dan geschikt voor kleinere kinderen. De oudere kinderen kunnen terecht bij het grotere trapveld in het Slievenpark.

Extreme regenval

Door het nieuwe veld wat lager te leggen en een klein deel van de bestrating in de Hoogertstraat wat aan te passen, kan het grasveld bij extreme buien fungeren als noodopvang van hemelwater. Het is niet zo dat dit dan geregeld vol staat met water (zoals bij een WADI wel het geval is). Alleen bij extreme regenval staat hier een korte tijd water op. Dit zorgt in dit soort extreme gevallen voor ontlasting van het rioolstelsel en draagt zo bij aan het voorkomen van wateroverlast in woningen.

Door de vormgeving is het niet zo dat deze voorziening nadelige gevolgen heeft voor de omliggende woningen. Het waterniveau kan niet hoger komen te staan dat het vloerpeil van de woningen in de omgeving.

Uitvoering

De werkzaamheden worden in de tweede helft van juni uitgevoerd. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente, tel. (0493) 494 888.