Ga naar content
Lees voor

Opstelplaats voor noodpomp bij de kleine Aa gereed

21 jan 2021

Waterschap Aa en Maas heeft langs de kleine Aa ter hoogte van de Zuid-Willemsvaart in Someren een opstelplaats gerealiseerd voor een noodpomp. Omdat we steeds vaker te maken krijgen met klimaatextremen zoals hevige buien, is in het gebied van ’t Aa-dal Zuid gezocht naar oplossingen om wateroverlast te verminderen. Het eventueel inzetten van een noodpomp is een tijdelijke oplossing.

Structurele oplossingen worden in de toekomst uitgevoerd in het Beekdalontwikkelplan voor de Aa en Kleine Aa.

Wateroverlast verminderen

De omgeving van Someren heeft in juni 2016 veel wateroverlast en schade ondervonden naar aanleiding van hevige zomerse buien. In verschillende deelprojecten in ’t Aa-dal Zuid is daarom gezocht naar oplossingen in het watersysteem om de omvang en duur van wateroverlast in de toekomst te verminderen. De structurele oplossingen worden uitgewerkt in een Beekdalontwikkelplan voor de Aa en Kleine Aa en verschillende deelprojecten zoals bij de Beekerloop en Slievense Loop.

Deze maatregelen zijn afhankelijk van grondaankoop en draagvlak uit de omgeving en soms niet op korte termijn te realiseren. Daarom is een opstelplaats voor een pomp gerealiseerd als tijdelijke noodvoorziening. Deze noodpomp wordt alleen ingezet bij extreme weersomstandigheden, zoals in juni 2016. Naar verwachting is deze voorziening nodig tot eind 2024. Daarna zullen alle maatregelen in ’t Aa-dal Zuid gerealiseerd zijn.

Noodpomp of sifon?

Inwoners brachten tijdens gesprekken met het waterschap het idee in om een extra sifon aan te leggen om de waterafvoer te versnellen. De optie van een noodpomp is ook besproken. Dagelijks bestuurslid Peter van Dijk van Aa en Maas legt uit hoe het waterschap de afweging heeft gemaakt om de juiste maatregel op korte termijn te realiseren: ‘Beide opties van de extra sifon en de noodpomp zijn door onze hydrologen aan de hand van modelberekeningen bekeken. Beide maatregelen realiseren een verlaging van het waterpeil in de Kleine Aa van circa 25 centimeter in een situatie zoals die van juni 2016.

Echter, met aanleg van een extra sifon zou het waterpeil in de Aa vervolgens juist stijgen. Het doorschuiven van de overlast van de Kleine Aa naar de Aa is onwenselijk. Met de mobiele noodpomp daalt het waterpeil ook in de Aa met 25 centimeter. Plaatsing van een noodpomp is dus zinvoller dan de aanleg van een extra sifon. Daar komt bij dat plaatsing van een noodpomp ook een minder dure maatregel is dan de aanleg van een extra sifon.’

 De ontwikkelingen in ’t Aa-dal Zuid vormen een onderdeel van Onweerstaanbaar Someren.

Meer informatie over het de ontwikkelingen in ’t Aa-dal Zuid is te vinden op www.aaenmaas.nl/aadalzuid. Hier kun je je ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de vorderingen in het gebied.

 

Opstelplaats voor noodpomp bij de kleine Aa gereed 21 jan 2021

Waterschap Aa en Maas heeft langs de kleine Aa ter hoogte van de Zuid-Willemsvaart in Someren een opstelplaats gerealiseerd voor een noodpomp. Omdat we steeds vaker te maken krijgen met klimaatextremen zoals hevige buien, is in het gebied van ’t Aa-dal Zuid gezocht naar oplossingen om wateroverlast te verminderen. Het eventueel inzetten van een noodpomp is een tijdelijke oplossing.

Structurele oplossingen worden in de toekomst uitgevoerd in het Beekdalontwikkelplan voor de Aa en Kleine Aa.

Wateroverlast verminderen

De omgeving van Someren heeft in juni 2016 veel wateroverlast en schade ondervonden naar aanleiding van hevige zomerse buien. In verschillende deelprojecten in ’t Aa-dal Zuid is daarom gezocht naar oplossingen in het watersysteem om de omvang en duur van wateroverlast in de toekomst te verminderen. De structurele oplossingen worden uitgewerkt in een Beekdalontwikkelplan voor de Aa en Kleine Aa en verschillende deelprojecten zoals bij de Beekerloop en Slievense Loop.

Deze maatregelen zijn afhankelijk van grondaankoop en draagvlak uit de omgeving en soms niet op korte termijn te realiseren. Daarom is een opstelplaats voor een pomp gerealiseerd als tijdelijke noodvoorziening. Deze noodpomp wordt alleen ingezet bij extreme weersomstandigheden, zoals in juni 2016. Naar verwachting is deze voorziening nodig tot eind 2024. Daarna zullen alle maatregelen in ’t Aa-dal Zuid gerealiseerd zijn.

Noodpomp of sifon?

Inwoners brachten tijdens gesprekken met het waterschap het idee in om een extra sifon aan te leggen om de waterafvoer te versnellen. De optie van een noodpomp is ook besproken. Dagelijks bestuurslid Peter van Dijk van Aa en Maas legt uit hoe het waterschap de afweging heeft gemaakt om de juiste maatregel op korte termijn te realiseren: ‘Beide opties van de extra sifon en de noodpomp zijn door onze hydrologen aan de hand van modelberekeningen bekeken. Beide maatregelen realiseren een verlaging van het waterpeil in de Kleine Aa van circa 25 centimeter in een situatie zoals die van juni 2016.

Echter, met aanleg van een extra sifon zou het waterpeil in de Aa vervolgens juist stijgen. Het doorschuiven van de overlast van de Kleine Aa naar de Aa is onwenselijk. Met de mobiele noodpomp daalt het waterpeil ook in de Aa met 25 centimeter. Plaatsing van een noodpomp is dus zinvoller dan de aanleg van een extra sifon. Daar komt bij dat plaatsing van een noodpomp ook een minder dure maatregel is dan de aanleg van een extra sifon.’

 De ontwikkelingen in ’t Aa-dal Zuid vormen een onderdeel van Onweerstaanbaar Someren.

Meer informatie over het de ontwikkelingen in ’t Aa-dal Zuid is te vinden op www.aaenmaas.nl/aadalzuid. Hier kun je je ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de vorderingen in het gebied.