Ga naar content
Lees voor

Over Water en Bodem

9 jul 2018

Marco Arts gaat in gesprek met agrarische ondernemers in Someren en deelt zijn ervaringen.

Sinds begin juni ben ik bezig in het landelijke gebied van Someren om in gesprek te gaan met agrarische ondernemers over Water en Bodem. Aan de keukentafel en in het veld bespreek ik met de agrariërs de Water en Bodem problemen die zij ondervinden. Ook komen de kansen voor verbeteringen op bedrijfsniveau aan bod. De komende maanden vertel ik mijn ervaringen in deze blog.

Wat zijn mijn eerste indrukken uit het veld en wat is me opgevallen?

Het valt me op dat de agrariërs die ik heb gesproken, geïnteresseerd zijn om de bodemkwaliteit verder te verbeteren. Ook willen ze meer kennis hebben over kansen die er zijn voor het beperken van de schade van droogte of wateroverlast. Ik heb verschillende percelen bezocht met verdichtingen en storende lagen in de ondiepe ondergrond. De vochtvoorziening is daardoor slecht en de draagkracht na een regenbui beperkt. Opvallend is het gevoel van de agrarische ondernemers dat de percelen te nat zijn, terwijl deze gronden in de zomer verdrogen. De focus op verbeteringen van de agrarische ondernemers ligt daarbij op te natte delen van de percelen terwijl, zeker in een jaar als dit met veel droogte, op de rest van het perceel meer te winnen is.

Het slootpeil is erg laag (lees droog) vanwege het weer en droge voorjaar dat we hebben gehad na een natte winter. Nu het droog is, is er een tekort aan water. Dat is in het voorjaar allemaal afgevoerd. Een mooie kans om dit punt aan te pakken, is samenwerking of afstemming tussen buren op slootniveau ondanks de verschillende belangen om water zolang mogelijk vast te houden. Belangrijk daarbij is ook rekening te houden met voldoende afvoer en dus onderhoud van de sloten. Wat ook op valt is dat de boeren- en gemeente sloten en duikers slecht onderhouden zijn.

Verbeteringskansen

De eerste indrukken zijn dus goed er zijn goede gesprekken met ondernemers die nieuwsgierig zijn. Someren is een gebied met kansen om zowel droogte, wateroverlast als bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. De vraag is vooral hoe gaan we dit doen. Die vraag hoop ik in de komende tijd samen met ondernemers in de regio te beantwoorden.

 

Marco werkt bij Aequator Groen & Ruimte, een onafhankelijk adviesbureau wat werkt aan bodem en water problemen in het buitengebied. Hij zit bij veel ondernemers aan de keukentafel. Met name in de zandgebieden in het midden, oosten en zuiden van het land. De afgelopen jaren heeft hij samen met agrarische ondernemers ervaring opgedaan over allerlei praktische maatwerk maatregelen die de bodem en waterkwaliteit en -kwantiteit verbeteren en ook nog inpasbaar zijn in de agrarische bedrijfsvoering. Te denken valt aan bodemstructuurverbetering, drainage, andere gewassoorten, grondbewerkingen, onderhoud sloten, enz

 

Over Water en Bodem 9 jul 2018

Marco Arts gaat in gesprek met agrarische ondernemers in Someren en deelt zijn ervaringen.

Sinds begin juni ben ik bezig in het landelijke gebied van Someren om in gesprek te gaan met agrarische ondernemers over Water en Bodem. Aan de keukentafel en in het veld bespreek ik met de agrariërs de Water en Bodem problemen die zij ondervinden. Ook komen de kansen voor verbeteringen op bedrijfsniveau aan bod. De komende maanden vertel ik mijn ervaringen in deze blog.

Wat zijn mijn eerste indrukken uit het veld en wat is me opgevallen?

Het valt me op dat de agrariërs die ik heb gesproken, geïnteresseerd zijn om de bodemkwaliteit verder te verbeteren. Ook willen ze meer kennis hebben over kansen die er zijn voor het beperken van de schade van droogte of wateroverlast. Ik heb verschillende percelen bezocht met verdichtingen en storende lagen in de ondiepe ondergrond. De vochtvoorziening is daardoor slecht en de draagkracht na een regenbui beperkt. Opvallend is het gevoel van de agrarische ondernemers dat de percelen te nat zijn, terwijl deze gronden in de zomer verdrogen. De focus op verbeteringen van de agrarische ondernemers ligt daarbij op te natte delen van de percelen terwijl, zeker in een jaar als dit met veel droogte, op de rest van het perceel meer te winnen is.

Het slootpeil is erg laag (lees droog) vanwege het weer en droge voorjaar dat we hebben gehad na een natte winter. Nu het droog is, is er een tekort aan water. Dat is in het voorjaar allemaal afgevoerd. Een mooie kans om dit punt aan te pakken, is samenwerking of afstemming tussen buren op slootniveau ondanks de verschillende belangen om water zolang mogelijk vast te houden. Belangrijk daarbij is ook rekening te houden met voldoende afvoer en dus onderhoud van de sloten. Wat ook op valt is dat de boeren- en gemeente sloten en duikers slecht onderhouden zijn.

Verbeteringskansen

De eerste indrukken zijn dus goed er zijn goede gesprekken met ondernemers die nieuwsgierig zijn. Someren is een gebied met kansen om zowel droogte, wateroverlast als bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. De vraag is vooral hoe gaan we dit doen. Die vraag hoop ik in de komende tijd samen met ondernemers in de regio te beantwoorden.

 

Marco werkt bij Aequator Groen & Ruimte, een onafhankelijk adviesbureau wat werkt aan bodem en water problemen in het buitengebied. Hij zit bij veel ondernemers aan de keukentafel. Met name in de zandgebieden in het midden, oosten en zuiden van het land. De afgelopen jaren heeft hij samen met agrarische ondernemers ervaring opgedaan over allerlei praktische maatwerk maatregelen die de bodem en waterkwaliteit en -kwantiteit verbeteren en ook nog inpasbaar zijn in de agrarische bedrijfsvoering. Te denken valt aan bodemstructuurverbetering, drainage, andere gewassoorten, grondbewerkingen, onderhoud sloten, enz