Het leegstaande pand van het voormalige zorgcentrum Huize Peeljuweel in Someren-Eind ondergaat een metamorfose en maakt plaats voor een verbeterde leefomgeving. Op het vrijkomende terrein realiseert woningbouwvereniging woCom 16 parkeerplaatsen. Ook komt er meer groen.

Om het regenwater dat valt op de parkeerplaatsen en de inrit binnen het terrein te laten infiltreren, past woCom er een infiltratieriool toe. Dit riool is niet aangesloten op het gemengde riool van de gemeente. Hierdoor worden het riool én de waterzuiveringsinstallatie minder zwaar belast. Bovendien gaat het verdroging van de grond tegen.

De sloopwerkzaamheden bij Huize Peeljuweel zijn inmiddels gestart en de verwachting is dat het infiltratieriool in de eerste week van april 2020 geplaatst wordt.