Ga naar content
Lees voor

Politiek positief over aanpak van wateroverlast

16 jan 2020

De lokale politiek is positief over de samenwerking die de gemeente Someren is aangegaan met andere overheden om beter om te gaan met wateroverlast, droogte en extreme hitte. Op korte termijn krijgt het College van B & W akkoord van de gemeenteraad om drie ton te besteden aan het waterbeheersingsplan dat gestalte krijgt in Onweerstaanbaar Someren, het programma waarin de gemeente Someren nauw samenwerkt met de waterschappen Aan en Maas en De Dommel. De subsidie is afkomstig van de provincie Noord-Brabant.

Het Eindhovens Dagblad besteedde op 16 januari aandacht aan de presentatie die Ruud van der Aa van de gemeente Someren gaf aan de raadscommissie Ruimte.  De presentatie had als doel om alle maatregelen die inmiddels zijn uitgevoerd onder de vlag van Onweerstaanbaar Someren toe te lichten. Ook gaf Van der Aa een doorkijkje naar de toekomst waarin hij een aantal projecten benoemde die voor komende tijd op de planning staan.

Klik hier voor het volledige artikel op ED.nl

 

 

 

Politiek positief over aanpak van wateroverlast 16 jan 2020

De lokale politiek is positief over de samenwerking die de gemeente Someren is aangegaan met andere overheden om beter om te gaan met wateroverlast, droogte en extreme hitte. Op korte termijn krijgt het College van B & W akkoord van de gemeenteraad om drie ton te besteden aan het waterbeheersingsplan dat gestalte krijgt in Onweerstaanbaar Someren, het programma waarin de gemeente Someren nauw samenwerkt met de waterschappen Aan en Maas en De Dommel. De subsidie is afkomstig van de provincie Noord-Brabant.

Het Eindhovens Dagblad besteedde op 16 januari aandacht aan de presentatie die Ruud van der Aa van de gemeente Someren gaf aan de raadscommissie Ruimte.  De presentatie had als doel om alle maatregelen die inmiddels zijn uitgevoerd onder de vlag van Onweerstaanbaar Someren toe te lichten. Ook gaf Van der Aa een doorkijkje naar de toekomst waarin hij een aantal projecten benoemde die voor komende tijd op de planning staan.

Klik hier voor het volledige artikel op ED.nl