Ga naar content
Lees voor

Afkoppelen

Om inwoners te stimuleren regenwater vast te houden in hun eigen tuin, is er de brochure Aan de slag met afkoppelen. Regenwater is de belangrijkste bron van water voor mens en natuur. Bij langdurige droogte merken we pas hoe afhankelijk we zijn van voldoende regen. In het programma Onweerstaanbaar Someren geven we regenwater daarom een centrale plaats. Wil jij schoon regenwater afvoeren naar je tuin om daar te infiltreren in de ondergrond? Graag! Download onze brochure voordat je zelf aan de slag gaat. Je vindt er inspirerende voorbeelden en een aantal tips en tricks om je eigen omgeving klimaatbestendig en onweerstaanbaar te maken.

Download de brochure

Afkoppelsubsidie

De gemeente Someren wil het afkoppelen van regenwater in jouw tuin graag stimuleren. Je kunt hiervoor gebruik maken van de subsidieregeling van de gemeente Someren. Mogelijk heb je ook recht op een financiële tegemoetkoming van de waterschappen Aa en Maas of De Dommel.

De regelingen van het waterschap en de gemeente zijn stapelbaar. Dat betekent dat je voor hetzelfde plan zowel bij de gemeente als bij jouw waterschap subsidie kunt aanvragen.

Maar let op:

  • Het te subsidiëren bedrag is in totaal niet hoger dan de werkelijke projectkosten.
  • De regeling is uitsluitend van toepassing voor het afkoppelen van bestaande woningen van tenminste 5 jaar oud.

Subsidiebedragen gemeente Someren

De gemeente Someren stelt de volgende bedragen maximaal ter beschikking:

  • voor de eerste 250m2 afgekoppeld dakoppervlak:
    € 6/m2
  • vanaf 250m2 tot 2000m2 afgekoppeld dakoppervlak:
    € 4/m2

Een voorbeeld: stel je hebt een dak met een oppervlak van 500 m2*. Dat betekent dat je een subsidiebedrag kunt ontvangen van 250 x € 6 (€ 1.500) en 250 x € 4 (€ 1.000). In totaal gaat het dan om een subsidie van € 2.500.

Groen dak

Deze subsidie kun je ook gebruiken voor het aanleggen van een groen dak. Dit kan ook jou een behoorlijk voordeel opleveren. Vraag meteen subsidie aan of maak eerst een afspraak met de afkoppelcoach van Onweerstaanbaar Someren om jouw plannen te bespreken.

*Het gemiddelde dakoppervlak van een particuliere woning ligt rond de 100 m2. In dat geval betekent het dat je aanspraak kunt maken op een subsidiebedrag van € 600 (100 x € 6).

Op deze pagina kun je de subsidie van de gemeente Someren aanvragen

Subsidie waterschappen

De gemeente Someren is verdeeld in twee stroomgebieden: Aa en Maas en De Dommel.

Beide waterschappen stellen elk op hun eigen manier een subsidie ter beschikking. Van welke subsidieregeling je gebruik kunt maken, hangt af van het waterschap waaronder je valt.

Waterschap De Dommel:

Waterschap De Dommel maakt gebruik van een zogeheten ‘verdubbelaar’. Het door de gemeente toegekende bedrag wordt door De Dommel ‘verdubbeld’. Woon je binnen het stroomgebied van De Dommel, dan maak je automatisch gebruik van deze regeling als je subsidie aanvraagt bij de gemeente Someren. Je hoeft dus niks extra’s zelf te doen.

 

Waterschap Aa en Maas:

Waterschap Aa en Maas heeft een iets andere regeling, waarbij je moet samenwerken met andere mensen in je buurt. Woon je in het stroomgebied van Aa en Maas, dan moet je voor zo’n project zelf een aanvraag doen. Globaal wordt maximaal 30 procent van het te investeren bedrag gesubsidieerd. Kijk op https://www.aaenmaas.nl/regelen/subsidie/ voor de voorwaarden.

De gemeente Someren wil aanvragers van het verzorgingsgebied van Aa en Maas bij de aanvraag helpen. Stuur je een aanvraag in voor subsidie van de gemeente Someren? Dan benadert de afkoppelcoach jou om je plannen te bundelen met andere aanvragers om zo samen een aanvraag te kunnen doen.

 

Nuttige links

Hieronder vind je een Youtube playlist met handige filmpjes. Klik rechtsboven in de hoek op het icoontje (1/13) om de hele lijst te tonen.
Wil je de lijst liever direct op Youtube bekijken, klik dan hier.

Afkoppelen

Om inwoners te stimuleren regenwater vast te houden in hun eigen tuin, is er de brochure Aan de slag met afkoppelen. Regenwater is de belangrijkste bron van water voor mens en natuur. Bij langdurige droogte merken we pas hoe afhankelijk we zijn van voldoende regen. In het programma Onweerstaanbaar Someren geven we regenwater daarom een centrale plaats. Wil jij schoon regenwater afvoeren naar je tuin om daar te infiltreren in de ondergrond? Graag! Download onze brochure voordat je zelf aan de slag gaat. Je vindt er inspirerende voorbeelden en een aantal tips en tricks om je eigen omgeving klimaatbestendig en onweerstaanbaar te maken.

Download de brochure

Afkoppelsubsidie

De gemeente Someren wil het afkoppelen van regenwater in jouw tuin graag stimuleren. Je kunt hiervoor gebruik maken van de subsidieregeling van de gemeente Someren. Mogelijk heb je ook recht op een financiële tegemoetkoming van de waterschappen Aa en Maas of De Dommel.

De regelingen van het waterschap en de gemeente zijn stapelbaar. Dat betekent dat je voor hetzelfde plan zowel bij de gemeente als bij jouw waterschap subsidie kunt aanvragen.

Maar let op:

Subsidiebedragen gemeente Someren

De gemeente Someren stelt de volgende bedragen maximaal ter beschikking:

Een voorbeeld: stel je hebt een dak met een oppervlak van 500 m2*. Dat betekent dat je een subsidiebedrag kunt ontvangen van 250 x € 6 (€ 1.500) en 250 x € 4 (€ 1.000). In totaal gaat het dan om een subsidie van € 2.500.

Groen dak

Deze subsidie kun je ook gebruiken voor het aanleggen van een groen dak. Dit kan ook jou een behoorlijk voordeel opleveren. Vraag meteen subsidie aan of maak eerst een afspraak met de afkoppelcoach van Onweerstaanbaar Someren om jouw plannen te bespreken.

*Het gemiddelde dakoppervlak van een particuliere woning ligt rond de 100 m2. In dat geval betekent het dat je aanspraak kunt maken op een subsidiebedrag van € 600 (100 x € 6).

Op deze pagina kun je de subsidie van de gemeente Someren aanvragen

Subsidie waterschappen

De gemeente Someren is verdeeld in twee stroomgebieden: Aa en Maas en De Dommel.

Beide waterschappen stellen elk op hun eigen manier een subsidie ter beschikking. Van welke subsidieregeling je gebruik kunt maken, hangt af van het waterschap waaronder je valt.

Waterschap De Dommel:

Waterschap De Dommel maakt gebruik van een zogeheten ‘verdubbelaar’. Het door de gemeente toegekende bedrag wordt door De Dommel ‘verdubbeld’. Woon je binnen het stroomgebied van De Dommel, dan maak je automatisch gebruik van deze regeling als je subsidie aanvraagt bij de gemeente Someren. Je hoeft dus niks extra’s zelf te doen.

 

Waterschap Aa en Maas:

Waterschap Aa en Maas heeft een iets andere regeling, waarbij je moet samenwerken met andere mensen in je buurt. Woon je in het stroomgebied van Aa en Maas, dan moet je voor zo’n project zelf een aanvraag doen. Globaal wordt maximaal 30 procent van het te investeren bedrag gesubsidieerd. Kijk op https://www.aaenmaas.nl/regelen/subsidie/ voor de voorwaarden.

De gemeente Someren wil aanvragers van het verzorgingsgebied van Aa en Maas bij de aanvraag helpen. Stuur je een aanvraag in voor subsidie van de gemeente Someren? Dan benadert de afkoppelcoach jou om je plannen te bundelen met andere aanvragers om zo samen een aanvraag te kunnen doen.

 

Nuttige links

Hieronder vind je een Youtube playlist met handige filmpjes. Klik rechtsboven in de hoek op het icoontje (1/13) om de hele lijst te tonen.
Wil je de lijst liever direct op Youtube bekijken, klik dan hier.