Ga naar content
Lees voor

Provincie: ‘Onweerstaanbaar Someren’ voorbeeldproject

19 mrt 2019

Voor de provincie Noord-Brabant is ‘Onweerstaanbaar Someren’ een provinciaal voorbeeldproject voor het klimaatbestendig maken van Noord-Brabant. De provincie heeft zich aangesloten bij de reeds bestaande samenwerking van de gemeente met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel. Bestuurders van de vier overheden ondertekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst.

Aanleiding samenwerking

Someren en omgeving werden in 2016 ernstig getroffen door overvloedige regen- en hagelbuien die veel schade veroorzaakten. Dit was de directe aanleiding voor een intensieve samenwerking tussen met name de gemeente en de twee waterschappen.

Aanhaken
Doel van deze samenwerking: Someren en haar inwoners beter bestand maken tegen periodes van extreme warmte, droogte en wateroverlast. Het project heeft ook tot doel om de water- en bodemkwaliteit te verbeteren. Andere partijen krijgen de gelegenheid om hierbij aan te haken.

Professioneel
De provincie ziet dit als een professionele, resultaatgerichte vorm van samenwerking die op andere plaatsen navolging verdient. De provincie gaat ‘Onweerstaanbaar Someren’ dan ook financieel ondersteunen. Op www.onweerstaanbaarsomeren.nl zijn de projecten terug te vinden die al zijn ondernomen en nog gepland staan. Ook kun je ideeën delen en tips vinden.

Provincie: ‘Onweerstaanbaar Someren’ voorbeeldproject 19 mrt 2019

Voor de provincie Noord-Brabant is ‘Onweerstaanbaar Someren’ een provinciaal voorbeeldproject voor het klimaatbestendig maken van Noord-Brabant. De provincie heeft zich aangesloten bij de reeds bestaande samenwerking van de gemeente met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel. Bestuurders van de vier overheden ondertekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst.

Aanleiding samenwerking

Someren en omgeving werden in 2016 ernstig getroffen door overvloedige regen- en hagelbuien die veel schade veroorzaakten. Dit was de directe aanleiding voor een intensieve samenwerking tussen met name de gemeente en de twee waterschappen.

Aanhaken
Doel van deze samenwerking: Someren en haar inwoners beter bestand maken tegen periodes van extreme warmte, droogte en wateroverlast. Het project heeft ook tot doel om de water- en bodemkwaliteit te verbeteren. Andere partijen krijgen de gelegenheid om hierbij aan te haken.

Professioneel
De provincie ziet dit als een professionele, resultaatgerichte vorm van samenwerking die op andere plaatsen navolging verdient. De provincie gaat ‘Onweerstaanbaar Someren’ dan ook financieel ondersteunen. Op www.onweerstaanbaarsomeren.nl zijn de projecten terug te vinden die al zijn ondernomen en nog gepland staan. Ook kun je ideeën delen en tips vinden.