Ga naar content
Lees voor

Rapport Strabrecht: hoe wateroverlast te verminderen?

10 sep 2019

Als gevolg van de wateroverlast in 2016 wordt onder meer gezocht naar oplossingen om wateroverlast te verminderen. Een van deze mogelijke oplossingen zou kunnen zijn om het water te bergen en/of af te voeren via Strabrecht. In het bijgevoegde Rapport Strabrecht is onderzocht of het water van de Peelrijt bij piekafvoer of calamiteiten vanuit het landbouwgebied via de Witte loop over Strabrecht afgevoerd kan worden naar de kleine Dommel.

De rapportage is tot stand gekomen uit een samenwerkingsverband tussen RoyalhaskoningDHV en B-ware. Begeleiding vond plaats door de werkgroep Peelrijt-Strabrecht die bestaat uit provincie Brabant, gemeente Someren, ZLTO, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Bosgroep Zuid Nederland, Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel.

Op 19 september 2019 hebben de bestuurders in een gezamenlijke vergadering ingestemd met het rapport. Hiermee is besloten dat er geen afvoer van de Peelrijt naar het Beuven gaat in normale situaties en ook niet bij calamiteiten van piekafvoer.

 

 

Rapport Strabrecht: hoe wateroverlast te verminderen? 10 sep 2019

Als gevolg van de wateroverlast in 2016 wordt onder meer gezocht naar oplossingen om wateroverlast te verminderen. Een van deze mogelijke oplossingen zou kunnen zijn om het water te bergen en/of af te voeren via Strabrecht. In het bijgevoegde Rapport Strabrecht is onderzocht of het water van de Peelrijt bij piekafvoer of calamiteiten vanuit het landbouwgebied via de Witte loop over Strabrecht afgevoerd kan worden naar de kleine Dommel.

De rapportage is tot stand gekomen uit een samenwerkingsverband tussen RoyalhaskoningDHV en B-ware. Begeleiding vond plaats door de werkgroep Peelrijt-Strabrecht die bestaat uit provincie Brabant, gemeente Someren, ZLTO, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Bosgroep Zuid Nederland, Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel.

Op 19 september 2019 hebben de bestuurders in een gezamenlijke vergadering ingestemd met het rapport. Hiermee is besloten dat er geen afvoer van de Peelrijt naar het Beuven gaat in normale situaties en ook niet bij calamiteiten van piekafvoer.